Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

dr Paulina Mirowska

O mnie

Dr Paulina Mirowska jest adiunktem w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje dwudziestowieczny i najnowszy dramat brytyjski; język współczesnej dramaturgii anglojęzycznej, a zwłaszcza problem manipulacji i agresji werbalnej; teatr i dramat polityczny na gruncie brytyjskim; a w szczególności twórczość angielskiego noblisty w dziedzinie literatury, Harolda Pintera, jako dramaturga, scenarzysty, reżysera i działacza społecznego. Stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa otrzymała w roku 2011. Jej praca doktorska, pt. The Micropolitical Dimension of Harold Pinter’s Dramatic Writing, poświęcona była politycznym aspektom twórczości H. Pintera. Obecne jej badania skupiają się na wzajemnych powiązaniach między współczesną dramaturgią brytyjską i amerykańską. Dr Paulina Mirowska jest także koordynatorem zajęć w ramach kursów PNJA: Sprawności zintegrowane na niestacjonarnych studiach zaocznych II stopnia.

Od 2015r. dr P. Mirowska pełni funkcję koordynatora ds. współpracy między Instytutem Anglistyki UŁ a szkołami ponadgimnazjalnymi.

Publikacje

 

Selected publications:


Books edited: 
 

Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Ethnicity and Gender. Ed. Joanna Kruczkowska and Paulina Mirowska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. Print.

Reading Subversion and Transgression. Ed. Joanna Kazik and Paulina Mirowska. Vol. 3. Łódź: Łódź University Press, 2013. Studies in English Drama and Poetry Series.   

 

Articles and book chapters:
 

“Harold Pinter’s (Anti-)Revolutionary Approach to Political Drama. Some Reflections on Pinter’s Grim Political Sketches.” Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture. Ed. Małgorzata Martynuska and Elżbieta Rokosz-Piejko. Frankfurt: Peter Lang, 2017. 83-94. Print. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures 3.

“’This is . . . like Tom and Jerry in Abu Ghraib’: A Toxic Brand of Patriotism and Sam Shepard’s The God of Hell.” Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Ethnicity and Gender. Ed. Paulina Mirowska and Joanna Kruczkowska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. 90-105. Print.

“Eroticism and Justice: Harold Pinter’s Screenplay of Ian McEwan’s The Comfort of Strangers.” Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture 3 (2013): 171-85. Łódź: Łódź University Press. Print.

“The Silencing of Dissent: Harold Pinter’s Bleak Political Vision.” Reading Subversion and Transgression. Ed. Joanna Kazik and Paulina Mirowska. Vol. 3. Łódź: Łódź University Press, 2013. 79-91. Print. Studies in Culture and Literature Series. 

Harold Pinter’s Domestic Politics: Taking Care of The Caretaker.” Reading History, Drama and Film. Ed. Michał Lachman. Vol. 2. Łódź: Łódź University Press, 2011. 111-22. Print. Studies in English Drama and Poetry Series.

 “Conjuring up London: Harold Pinter’s Idea of the City.” Images of the City. Ed. Magdalena Cieślak and Agnieszka Rasmus. Newcastle upon Tyne: Cambridge University Scholars, 2009. 216-30. Print.   

“Harold Pinter’s The Hothouse: A Revisionist Approach.” PASE Papers 2008. Ed. Anna Cichoń and Ewa Kębłowska-Ławniczak. Vol. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. 129-37. Print. Studies in Culture and Literature Series. 

Pinter the Parodist: Parodic Elements in The Dumb Waiter.” Odcienie Humoru/Shades of Humour. Ed. Alina Kwiatkowska and Sylwia Dźereń-Głowacka. Vol. 1. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2008. 87-96. Print. 

Harold Pinter’s Supposedly Apolitical Play: Micropolitical Manoeuvres in Old Times.PASE Studies in Literature and Culture. Ed. Magdalena Cieślak and Agnieszka Rasmus. Łódź: Łódź University Press, 2008. 251-62. Print.  

“From Aggressive Jokes to the Small-‘p’ ‘politics’: Harold Pinter’s Comedies of Menace.” Reading English Drama and Poetry. Ed. Joanna Kazik. Vol. 1. Łódź: Łódź University Press, 2007. 219-29. Print. Studies in English Drama and Poetry Series. 

“Krajobrazy wewnętrzne Harolda Pintera. O sztukach Krajobraz i Cisza.” [Harold Pinter’s Internal Landscapes: Landscape and Silence.] Przestrzeń w Dramacie i Sztukach Plastycznych. [Space in Drama and Visual Arts.] Kraków: Księgarnia Akademicka, 2006. 35-58. Print.

“The Ambiguous Mother-Figure in Harold Pinter’s The Room.” Acta Universitatis Lodziensis.  Folia Litteraria Anglica 6 (2003): 87-102. Print. Studies in English and American Literature Series.

dla studentów
kontakt

Dr Paulina Mirowska

pmirowska(at)wp.pl

gabinet 4.15