Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

prof. dr hab. Jadwiga Uchman (Department Chair)

O mnie

Prof. dr hab. Jadwiga Uchman, kierownik Zakładu Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej. Zakres badań - wspólczesny dramat brytyjski, w  szczególności dramat poetycki, teatr absurdu, Samuel Beckett, Tom Stoppard, Harold Pinter. Opublikowane trzy książki - Problem of Time in the Plays of Samuel Beckett; Reality, Illusion, Theatricality - A Study of Tom Stoppard; Samuel Beckett, Harold Pinter, Tom Stoppard: Playwrights and Directors. Członek Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, członek  Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Publikacje

Monografie

The Problem of Time in the Plays of Samuel Beckett. Folia Litteraria. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987 (s. 160).

Reality, Illusion, Theatricality: A Study of Tom Stoppard. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998 (s. 350).

Playwrights and Directors: Samuel Beckett, Tom Stoppard and Harold Pinter. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

Przypisy do Makbeta Williama Szekspira. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1984.

 

Artykuły:

“Dylan Thomas's Under Milk Wood.Kwartalnik Neofilologiczny XXIV, 4 (1977): 527-541.

The Problem of Time in T. S. Eliot's The Rock and Murder in the Cathedral.Zeszyty Naukowe UŁ 46 (1976): 29-53.

“The Problem of Time in Samuel Beckett's Waiting for Godot.Zeszyty Naukowe UŁ 66 (1980):  99-118.

„Problem czasu w Radosnych dniach Samuela Becketta.” Dramat. Między literaturą a teatrem. Ed. Andrzej Zgorzelski. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1983. 33-51.

“The Identity of Godot - An Unsolved Puzzle?” Studies in English and American Literature. Eds. Maria Edelson, Irena Janicka-Świderska, Jolanta Nałęcz-Wojtczak, Philip Sturgess and Adela Styczyńska. Warszawa-Łódź: PWN, 1984. 45-48.

“Tom Stoppard and Totalitarianism.”Literature and Language in the Cultural Context (Proceedings of the Inaugural Conference of Polish Association for the Study of English). Eds. K. Stamirowska, Z. Mazur and A. Walczuk.  Kraków: Universitas, 1994. 77-87.

“Fighting for Freedom - Tom Stoppard's Squaring the Circle.Studies in Literature and Language. Ed. Irena Janicka-Świderska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994. 182-186.

„Stoppard, Wittgenstein, Dogg.” Focus on Literature and Culture (Papers from the 2nd Conference of the Polish Association for the Study of English). Eds. Grażyna Bystydzieńska and Leszek S. Kolek. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 1994.  81-90.

“Tom Stoppard - Selected Themes and Techniques.” Anglica. Approaches to Literature, Culture and Language. Eds. Andrzej Weseliński and Jerzy Wełna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. 23-42.

“Words and Images: Tom Stoppard's  After Magritte.” Ed. Maria Edelson. Folia Litteraria Anglica 3 (1999): 129-142.

“The Quantum Mechanical Image of the World of Espionage: Tom Stoppard's Hapgood.” Ed. Maria Edelson. Folia Litteraria Anglica 3 (1999): 143-162.

“Samuel Beckett – the Theatre of the Absurd and Anti-totalitarianism.”  PASE Papers in Literature and Culture (Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English). Ed. Ewa Kębłowska-Ławniczak. Wrocław: Aksel s.c., 2000. 161-167.

“Pinteresque Art.” Aspects of British Culture and Literature in English. Ed. Maria Edelson. Zeszyty Naukowe WSP w Kielcach, filia w Piotrkowie, Piotrków Trybunalski:  Affiliated College Publishing Office,  2000. 79-103.

“Harold Pinter’s Specific Brand of the Theatre of the Absurd and His Anti-totalitarian Plays.” Studies in Literature and Culture in Honour of Professor Irena Janicka-Świderska. Ed. Maria Edelson.  Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego, 2002.  258-266.

“Angielscy dramaturdzy o polskim totalitaryzmie: Squaring the Circle Toma Stopparda i The Deliberate Death of a Polish Priest Ronalda Harwooda.” Ed. Jolanta Nałęcz-Wojtczak. Neofilologia IV (2003). Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku. 235-254.

“Tom Stoppard’s Figures on Loan.” British Drama Through the Ages and Medieval Literature. Eds. Jadwiga Uchman and Andrzej Wicher. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2003. 163-172.

“Harold Pinter’s Specific Brand of the Theatre of the Absurd and His Anti-totalitarian Plays.”  Perspectives on Literature and Culture. Eds. Leszek S. Kolek, Aleksandra Kędzierska and Anna Kędra-Kardela. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. 309-317 (zmieniona wersja artykułu z 2002 r.).

Tom Stoppard’s  Adventures with William Shakespeare.” Ways of Looking at a Blackbird. Essays in British and American Literature and Studies in Honor of Prof. Irena Przemecka. Eds. Grażyna and Andrzej Branny.  Kraków: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński, 2004. 83-96.

“Wizja egzystencji ludzkiej w dramatopisarstwie Samuela Becketta.” Ed. Krzysztof A. Kuczyński. Neofilologia VII (2005.). Płock: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. 41-64.

“Literacki Nobel 2005 - Harold Pinter.” Ed. Krzysztof A. Kuczyński.  Neofilologia IX (2006). Płock:  Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. 175-185.

“Harold Pinter: Playwright – Director.” Studies in English Drama and Poetry, vol 1, Reading English Drama and Poetry. Ed. Joanna Kazik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.  253-259.

“The Domination of the Verbal in the Play-text and the Visual in the Film Script – the Case of the Presentation of the Players in Tom Stoppard’s Rosencrantz and Guildenstern Are Dead.PASE Papers 2007, vol. 2: “Studies in Culture and Literature.” Eds. Wojciech Kalaga, Marzena Kupisz and Jacek Mydla. Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2007.  408-417.

“The Initial Idea and Its Stage Realization – the Case of the Ending of Tom Stoppard’s Rosencrantz and Guildenstern Are Dead.” Literature and/in Culture. Eds. Sławomir Wącior and Grzegorz Maziarczyk. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008. 225-238.

“Harold Pinter – ‘the Poet of the City Transport.’” Ed. Maria Edelson. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Anglica, 8. 2009. 107-116.

“Samuel Beckett’s ‘Impossible Heap.’” Studies in Culture and Literature. PASE Papers 2008. Eds. Anna Cichoń and Ewa Kębłowska-Ławniczak. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. 245-250.

“Odniesienia intertekstualne do religii, filozofii i literatury w dramatopisarstwie Samuela Becketta.” Tekstualia 1 (20) 2010. 113-130.

„Dramat angielski po II wojnie światowej.” Włocławek: Rozprawy Humanistyczne XII.  2010. 147-159.

„Powaga mieszająca się z frywolnością, albo . . . frywolność rekompensowana powagą” – twórczość Toma Stopparda.”  Włocławek: Rozprawy Humanistyczne XII.  2010.161-177.

Geometry, Quantum Mechanics and Uncertainty Principle: Dramatic and Stage Space in Tom Stoppard’s Hapgood.  Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies; vol. 1: Space in Cultural and Literary Studies. Eds. Andrzej Ciuk and Katarzyna Molek-Kozłowska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. 324-334.

Rosencrantz and Guildenstern Are Dead – the Play-text and the Film-script.” Studies in English Drama and Poetry. Vol. 2. Reading History, Drama and Film. Ed. Michał Lachman. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. 175- 184.

“The Art of Translation – the Case of Samuel Beckett.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu, nr 2. Świecie: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu, 2012. 132-145.

„Groteska w teatrze Samuela Becketta i Sławomira Mrożka.” Samuel Beckett. Tradycja-awangarda. Ed. Tomasz Wiśniewski. Gdańsk/Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. 203- 225.

Literary Intertextual References in Happy Days by Samuel Beckett.” Back to the Beckett Text. Ed. Tomasz Wiśniewski. Gdańsk/Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. 243-252.

“Crossing the Borders of Language and Culture – Samuel Beckett’s Waiting for Godot.Text Matters, No. 2 (2012). Ed. Dorota Filipczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 46-61.

“Sameness and Change of Human Identity – A Study of Samuel Beckett’s Krapp’s Last Tape.” Ex-changes. Comparative Studies in British and American Cultures. Eds. Katarzyna Więckowska and Edyta Lorek-Jezińska. Newcastle upon Tyme: Cambridge Scholars Publishing, 2012. 8-20. (do roku 2013)

“Adaptation and the Idea  of the Death of the Author – the Case of Samuel Beckett.” Crossroads in Literature and Culture. Eds. Jacek Fabiszak. Ewa Urbańska-Rybicka, Bartosz Wolski.  Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2013. 365-375.

“’Patrzenie uszami’ – artysta schodzący po schodach Toma Stopparda.” Tekstualia 1 (32) 2013: 97-112.

“In a World of Transience and Doomed to Extinction Some Old Women Still Need Love – Mrs. Rooney from Samuel Beckett’s All that Fall.” Text Matters. Eroticism and Its Discontents. No.3 (2013). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 105-120.

“Quantum mechanics and the relativity of human identity – Tom Stoppard’s Hapgood. Reading Subversion and Transgression (III tom serii wydawniczej “Studies in English Drama and Poetry”). Eds.P. Mirowska, J. Kazik. Wydawnictwo UŁ, 2013: 93-104.

“Time and Drama – the Last Soliloquy of Christopher Marlowe’s Doctor Faustus.”  Time and Temporality in Language and Human Experience. Eds. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Krzysztof Kosecki.  Łódź Studies in Language, vol. 32.  Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2014: 359-369.

“From William Shakespeare’s Hamlet, through Stanisław Wyspiański and Jan Kott to Andrzej Wajda’s Hamlet IV.Old Challenges and New Horizonons in English and American Studies. Eds. Anna Walczuk and Władysław Witalisz. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2014: 123-137.

George Berkeley’s esse est percipi and Martin Buber’s I-Thou Relationship in Samuel Beckett’s oeuvre.  Ed. Ewa Kębłowska-Ławniczak. Anglica Vratislaviensia LII, Wrocław 2014: 53-64.

 

Recenzje książek:

“J. L. Styan. The Elements of Drama” (Cambridge University Press, 1969). Zagadnienia rodzajów  literackich 1975: 70-73.

“Marta Wiszniowska – ...by action dignified... British Theatre 1968-1995: Text and Context.  Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997, s. 419).

„Grą uszlachetnić.” Przegląd Artystyczno-Literacki PAL. Toruń: marzec 1999: 187- 191.

 

Redakcja

(with M. Edelson, A. Sumera) PASE Papers in Literature and Culture (Proceedings of the Fifth Annual Conference of the Polish Society for the Study of English). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999 (s. 160).

(with A Wicher). British Drama Through the Ages and Medieval Literature. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2003. ( s. 180).

(with A. Wicher) Reading English Drama and Poetry. (I tom serii wydawniczej “Studies in English Drama and Poetry”). Joanna Kazik (red). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. (s. 276).

(with A. Wicher). Reading History, Drama and Film.   (II tom serii wydawniczej “Studies in English Drama and Poetry”). Michał Lachman (red.). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

Text Matters. Eroticism and Its Discontents. No.3 (2013). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2010.

Eroticism and Its Discontents (Text Matters no. 3), J. Uchman (red.), 2013.

(with Andrzej Wicher) Reading Subversion and Transgression (III tom serii wydawniczej “Studies in English Drama and Poetry”), P. Mirowska, J. Kazik (red.), Wydawnictwo UŁ, 2013.

Neofilologia Zeszyty Naukowe PWSZ – Płock (2013)

A/R/T: Analyses-Rereadings-Theories – Łódź (2014)


 

Recenzje wydawnicze

Rozprawy Humanistyczne XII.  Włocławek: EXPOL 2010.

Dr Łukasz Borowiec – Harold Pinter, Karzełki. Wyzwania naukowe, edytorskie, przekładowe. (2012)

„Hours Like Bright Sweets in a Jar” – Time and Temporality in Literature and Culture.  Eds. Alicja Bemben and Sonia Front. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholar Publishers, 2014.

Recenzja artykułów dla pisma wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich (2013)


 

 

kontakt

Prof. UŁ dr hab. Jadwiga Uchman

jagodauchman(at)wp.pl

 

Dyżur w semestrze letnim 2012/2013

wtorek, 13.15-15.15, s. 111c

 

zajęcia

Seminarium magisterskie

Proseminarium (I MA)

Przedmiot orientujący (II BA)

Wykład z literatury brytyjskiej (II BA)