Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

dr Joanna Matyjaszczyk

O mnie

Joanna Matyjaszczyk ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie prowadzi zajęcia z literatury dawnej. Jej rozprawa doktorska poświęcona była angielskim i szkockim balladom ludowym. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół średniowiecznego dramatu oraz poezji religijnej. W kręgu jej zainteresowań akademickich mieści się również średniowieczna i wczesnonowożytna literatura popularna.

Joanna Matyjaszczyk jest członkinią Pracowni Badań nad Średniowieczną i Renesansową Literaturą Angielską.

 

Publikacje

“Todorov’s Fantastic and Aguirre’s Numinous as the Stages of an Uncompleted Rite of Passage.” Basic Categories of Fantastic Literature Revisited. Ed. Andrzej Wicher, Piotr Spyra and Joanna Matyjaszczyk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 25-41. 

“Metaliterariness in Oscar Wilde’s ‘Sphinx without a Secret.’” Analyses/Rereadings/Theories Journal: Body/Form/Surface. 1.1 (2013): 26-32.

“Under the Cover of Fantasy: The Supernatural Convention as a Means of Playing with the Reader.” The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric. Ed. Piotr Spyra and Agata Wachowska. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2011. 47-58.

e-mail

Joanna Matyjaszczyk

joanna.matyjaszczyk(at)uni.lodz.pl

j.matyjaszczyk(at)interia.pl

Brit Lit 101

 British Literature 101

EXAM RESULTS

student pack 1

student pack 2 (8&10.Oct) FOLDER UPDATED 4.10.2018

student pack 3 (15 Oct)

student pack 4 (17&22 Oct.)

student pack 5 (24 & 29 Oct.)

student pack 6 (31 Oct.&5 Nov.)

student pack 7 (7&14 Nov.) + 15 Nov. 3:15 PM room 0.33

Elizabethan theatre 1 2 3 4

student pack 8 (19 Nov.)

mid-term 21 Nov.

student pack 9 (26 Nov.)

student pack 10 (28 Nov.&5 Dec)

student pack 11 (3 Dec.)

student pack 12 (10 Dec.)

student pack 13 (12 Dec.)

student pack 14 (17&19 Dec.)

student pack 15 (7&9 Jan.)

student pack 16 (14 Jan.)

 

Brit Lit 111

 British Literature 111

Medieval and Early Modern Popular Literature

FINAL ASSIGNMENT: INSTRUCTIONS

student pack 1

student pack 2 (10 Oct.)

student pack 3 (17&24 Oct.)

student pack 4 (7 Nov.)

student pack 5 (14 Nov.)

student pack 6 (21 Nov.) [link to broadside ballad archive inside (file: homework)]

student pack 7 (28 Nov. & 5 Dec.)

student pack 8 (12&19 Dec.)

student pack 9 (9 Jan.)

student pack 10 (16 Jan.)