Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

dr Katarzyna Ojrzyńska

O mnie

 

Katarzyna Ojrzyńska jest asystentem w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ. Zajmuje się współczesnym dramatem anglojęzycznym, a w szczególności twórczością autorów irlandzkich. Jej rozprawa doktorska poświęcona była przedstawieniom tańca we współczesnym dramacie irlandzkim. Zainteresowania badawcze Katarzyny Ojrzyńskiej oscylują wokół kultury i literatury Irlandii, studiów nad niepełnosprawnością, a przede wszystkim wokół dramatu i teatru współczesnego, a w szczególności przedstawień i sposobów wykorzystania w nich ciała. Prowadzi zajęcia między innymi z dramatu, literatury i kultury, pisania akademickiego, pisania kreatywnego oraz przekładu literackiego.

 

 

Publikacje

 

 

Ksiażki: / Books:

“Dancing as if Language No Longer Existed”: Dance in Contemporary Irish Drama. Reimagining Ireland 61. Oxford: Peter Lang, 2015. Print.

 

 

Rozdziały w tomach zbiorowych: / Chapters in edited collections:

“'Landscapes change, our faces and nationalities change. . . . but nothing else changes': Dramatic Depictions of Polish Post-EU Accession Migrants to the British Isles.” Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Ethnicity and Gender. Ed. Joanna Kruczkowska and Paulina Mirowska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. 50-66. Print.

“A New Lens on Tending the Irish Sectarian Wound: Vincent Woods’s At the Black Pig’s Dyke.”Authority and Wisdom in the New Ireland. Ed. Carmen Zamorano Llena and Billy Gray. (Reimagining Ireland). Oxford: Peter Lang, 2016. 241-58. Print.

“‘Looking for martyrdom?’: Enda Walsh and Steve McQueen’s Hunger.” The Theatre of Enda Walsh. Ed. Mary P. Caulfield and Ian R. Walsh. Dublin: Carysfort, 2015. 131-50. Print.

“Music and Metamusic in Beckett’s Early Plays for Radio.” Beckett and Musicality. Ed. Sara Jane Bailes, and Nicholas Till. Ashgate, 2014.  Farnham: Ashgate, 2014. 47-62. Print.

"Complicite's Devised Theatre - A Practical Approach." A Between Almanach for the Year 2013. Ed. Tomasz Wiśniewski. Gdańsk: Maski, 2013. 159-73. Print.

“The Irish Attitude towards the Body and the Beckettian Dramatic Oeuvre.” Back to the Beckett Text. Ed. Tomasz Wiśniewski. Vol. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. 139-53. Print.

“W stronę teatru ciała. Ciało w sztukach Samuela Becketta.” Samuel Beckett: Tradycja-Awangarda. Ed. Tomasz Wiśniewski. Vol. 1. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. 119-33. Print.

“In Ballybeg and Beyond: Private and Public Space in Brian Friel’s Dancing at Lughnasa.” Exploring Space: Spatial Notions in Literary and Language Studies; Volume 1: Space in Cultural and Literary Studies. Ed. Andrzej Ciuk, and Katarzyna Molek-Kozakowska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2010, 300-8. Print.

“‘Where Beauty has no ebb, decay no flood, / But joy is wisdom, time and endless song’: Joy of Life Emancipated in W. B. Yeats’s The Land of Heart’s Desire.Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture. Ed. Katarzyna Poloczek, and Marta Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2010, 93-105. Print.

The Journey through the Dying World of Boghill in Samuel Beckett’s Radio Play, All That Fall.Images of the City. Ed. Magdalena Cieślak, and Agnieszka Rasmus. Cambridge: Cambridge Scholars, 2009. 284-93. Print.

“Dancing on the Ballybeg Pier: the Motif of Dance in Brian Friel’s Wonderful Tennessee.PASE Papers 2009. Ed. Anna Cichoń and Ewa Kębłowska-Ławniczak. Vol. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2009. 147-54. Print.

“‘There is no escape from yesterday because yesterday has deformed us.’ Bodily Decay in Dramatic Works of Samuel Beckett.” The Body. Readings in English and American Literature and Culture. Ed. Ilona Dobosiewicz, and Jacek Gutorow. Vol. 2. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. 71-88. Print.

 

 

Artykuły w czasopismach: /Articles in journals and magazines:

“Doctor-Patient Communication and the Contemporary Biopolitics of Disposability in Margaret Edson’s Wit.” Hungarian Journal of English and American Studies 22.2 (2016): 289-304. Print.

“Krytyczne studia nad niepełnosprawnością w polskiej humanistyce. Słów kilka o konferencji ‘Negotiating Space for (Dis)Ability in Drama, Theatre, Film, and Media.’” Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 4.17 (2015): 127-136. Print.

“O indywidualizującej i subwersyjnej roli radia w wybranych współczesnych irlandzkich utworach lirycznych oraz dramatycznych.” Tekstualia: Palimpsesty literackie, Artystyczne, Naukowe 1.32 (2013): 113-130. Print.

“Eroticism in the ‘Cold Climate’ of Northern Ireland in Christina Reid’s The Belle of the Belfast City.” Text Matters 3 (2013): 121-38. Print.

“Teatr współtworzony według Complicite.” Tekstualia: Palimpsesty literackie, Artystyczne, Naukowe 1.28 (2012): 41-53. Print.

“Teatralny kalejdoskop Complicite.Topos: Dwumiesięcznik literacki 3.124 (2012): 39-45. Print.

“One, Mad Hornpipe: Dance as a Tool of Subversion in Brian Friel's Molly Sweeney. Text Matters 1 (2011): 254-69. Print.

O muzyce i metamuzyce we wczesnych słuchowiskach Samuela Becketta.” Tekstualia: Palimpsesty Literackie, Artystyczne, Naukowe 1.20 (2010): 89-102. Print.

“O czasoprzestrzeni Beckettowskiej Końcówki – czyli kilka refleksji na temat warsztatów teatralnych Douglasa Rintoula.” Topos: Dwumiesięcznik Literacki 5.114 (2010): 51-6. Print.

“‘Dung? What would we want with a dung, at our time of life?’ Lost Sexuality and the Issue of Procreation in Samuel Beckett’s Plays.” Acta Universitatis Lodzientis. Folia Literaria Anglica 8 (2009): 23-30. Print.

 

Tłumaczenia: /Translations:

Morawiec, Arkadiusz. “Tadeusz Różewicz’s Poetics of Testimony.” The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aerthecization. Vol. 13. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart: ibidem, 2016. Print.

Lachman, Magdalena. “Literature in/of the City. Introductory Comments.” On-line/Off-line Between Text and Experience Writing as a Lifestyle. Ed. Peter Gärdenfors, William Powers, Jarosław Płuciennik and Michał Wróblewski. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2015. Print.

Nalewajk, Żaneta. “The Somatic Literary Grotesque: Intertextual References to Kafka in ‘The Metamorphosis’ by Sławomir Mrożek.” Stories for the Future: A Between Almanach. Ed. Tomasz Wiśniewski. Gdańsk: Maski, 2015. Print.

 

Inne: / Other:

Proofreading, and MLA and other adjustments: Eroticism and Its Discontents. Text Matters 3 (2013)

 

 

e-mail

Dr Katarzyna Ojrzyńska

k.ojrzynska(at)sens.net.pl