Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

O mnie

Mgr Maciej Wieczorek jest doktorantem w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnego dramatu brytyjskiego, a zwłaszcza dramatu nowego brutalizmu, oraz teoretycznych aspektów badań nad teatrem. Jego dotychczasowe publikacje dotyczą wykorzystania mise-en-scène w sztukach Sary Kane. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą motywowi globalizacji i jego związkom z polityką w twórczości Marka Ravenhilla.

Publikacje
e-mail

Mgr Maciej Wieczorek

maciej.h.wieczorek(at)gmail.com

dirvinho(at)gmail.com