Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

O mnie

Mgr Maciej Wieczorek jest doktorantem w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnego dramatu brytyjskiego, a zwłaszcza dramatu nowego brutalizmu, oraz teoretycznych aspektów badań nad teatrem. Jego dotychczasowe publikacje dotyczą wykorzystania mise-en-scène w sztukach Sary Kane. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą motywowi globalizacji i jego związkom z polityką w twórczości Marka Ravenhilla.

Publikacje
Artykuły i rozdziały w monografiach:
  1. Wieczorek, Maciej. „What Makes a Dwarf Dwarfish? Depiction of Dwarfs in Terry Pratchett’s Discworld Series.” The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric. Ed. Piotr Spyra and Agata Wachowska. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2011. 107-116. 
  2. Wieczorek, Maciej. „Towards the Theatre of Cruelty? A Study of the Theatrical Language in Sarah Kane's Cleansed.Body/Form/Surface. Analyses/Rereadings/Theories Journal 1.1 (2013): 59-66. 
  3. Wieczorek, Maciej. „Cleansing the Readings: A Study of Egoism and Derangement in Sarah Kane's Cleansed.” Old Challenges and New Horizons in English and American Studies. Ed. Anna Walczuk and Władysław Witalisz. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2014. 139-148.

Redakcja:

  1. Wieczorek, Maciej, Joanna Matyjaszczyk and Krzysztof Majer, ed. Body/Form/Surface. Analyses/Rereadings/Theories Journal 1.1 (2013). 
  2. Wieczorek, Maciej, and Joanna Matyjaszczyk, ed. Intertextuality. Analyses/Rereadings/Theories Journal 1.2 (2014).
e-mail

Mgr Maciej Wieczorek

maciej.h.wieczorek(at)gmail.com

dirvinho(at)gmail.com