Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

mgr Maciej Wieczorek

O mnie

Mgr Maciej Wieczorek jest doktorantem w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnego dramatu brytyjskiego, a zwłaszcza dramatu nowego brutalizmu, oraz teoretycznych aspektów badań nad teatrem. Jego dotychczasowe publikacje dotyczą wykorzystania mise-en-scène w sztukach Sary Kane. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą motywowi globalizacji i jego związkom z polityką w twórczości Marka Ravenhilla.

Publikacje
 
Artykuły i rozdziały w monografiach:
  1. Wieczorek, Maciej. „What Makes a Dwarf Dwarfish? Depiction of Dwarfs in Terry Pratchett’s Discworld Series.” The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric. Ed. Piotr Spyra and Agata Wachowska. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2011. 107-116. 
  2. Wieczorek, Maciej. „Towards the Theatre of Cruelty? A Study of the Theatrical Language in Sarah Kane's Cleansed.Body/Form/Surface. Analyses/Rereadings/Theories Journal 1.1 (2013): 59-66. 
  3. Wieczorek, Maciej. „Cleansing the Readings: A Study of Egoism and Derangement in Sarah Kane's Cleansed.” Old Challenges and New Horizons in English and American Studies. Ed. Anna Walczuk and Władysław Witalisz. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2014. 139-148.
  4. Wieczorek, Maciej. "Staging the Fantastic: Tolkien, Todorov and Theatricality in Contemporary British Drama." Basic Categories of Fantastic Literature Revisited. Ed. Andrzej Wicher, Piotr Spyra and Joanna Matyjaszczyk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 172-187.

 

Artykuły przyjęte do publikacji:

  1. Wieczorek, Maciej. "Łącząc kontynenty, zestawiając światy. O zbliżeniach w sztuce Prawda i pojednanie Debbie Tucker Green"
  2. Wieczorek, Maciej. "Living Through Benign Nightmares? (Re)Contextualizing In-yer-face Theatre" (Peter Lang)

 

Redakcja:

  1. Wieczorek, Maciej, Joanna Matyjaszczyk and Krzysztof Majer, eds. Body/Form/Surface. Analyses/Rereadings/Theories Journal 1.1 (2013). 
  2. Wieczorek, Maciej, and Joanna Matyjaszczyk, eds. Intertextuality. Analyses/Rereadings/Theories Journal 1.2 (2014).
e-mail

Mgr Maciej Wieczorek

maciej.h.wieczorek(at)gmail.com

dirvinho(at)gmail.com