Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

prof. dr hab. Andrzej Wicher

O mnie

Prof. dr hab. Andrzej Wicher jest wykładowcą historii literatury angielskiej. Jego główne przedmioty zainteresowań naukowych to kultura i literatura średniowieczna i renesansowa, oraz współczesna literatura fantasy ze szczególnym uwzględnieniem motywów folklorystycznych w literaturze. Jest autorem następujących książek: Archaeology of the Sublime. Studies in Late - Medieval English Writings (Archeologia wzniosłości. Studia poświęcone angielskiej literaturze późnego średniowiecza) (Katowice 1995), Shakespeare's Parting Wondertales - a Study of the Elements of the Tale of Magic in William Shakespeare's Late Plays (Pożegnalne baśnie Szekspira. Studia poświęcone motywom baśniowym w późnych sztukach William Szekspira), oraz Selected Medieval and Religious Themes in the Works of C.S.Lewis and J.R.R.Tolkien (Wybrane tematy średniowieczne i religijne w dziełach C.S.Lewisa I J.R.R.Tolkiena) (Łódź 2003) (książka ma się ukazać w pierwszej połowie 2013 roku nakładem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego).

Profesor Andrzej Wicher jest kierownikiem Pracowni Badań nad Średniowieczną i Renesansową Literaturą Angielską.

Publikacje

Publikacje

e-mail

Prof. dr hab. Andrzej Wicher

andwich(at)wp.pl