Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Anna Gralińska-Brawata

O mnie

Anna Gralińska-Brawata jest asystentem w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Anglistyki UŁ. Jej zainteresowania naukowe obejmują fonetykę / fonologię języka angielskiego i polskiego oraz socjolingwistykę. Jej rozprawa doktorska poświęcona była rytmowi językowemu polskich użytkowników języka angielskiego. Współorganizuje coroczne konferencje poświęcone akcentom języka angielskiego ACCENTS. 

Publikacje
Gralińska-Brawata, A. 2014. Language experience and phonetic training as factors influencing timing organisation in Polish learners of English. Research in Language Vol. 12 (2): 185-198.
Gralińska-Brawata, A. 2013. The dynamics of linguistic rhythm in Polish learners of English. Unpublished PhD dissertation. University of Łódź.
Gralińska-Brawata, A. 2013. Sociophonetic transfer in Polish learners of English: the case of nasals. In: E. Waniek-Klimczak and L.Shockey (eds). Teaching and researching English accents in native and non-native speakers. 219-228.
Graliska-Brawata, A. 2009. Rhythmic variability in native accents of English. In Waniek-Klimczak (ed.) Issues in Accents of English 2: Variability and Norm. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholar Press.
Gralińska-Brawata, A. 2008. Speech as a marker of social identity - Geordie English. In Waniek-Klimczak (ed.) Issues in Accents of English. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholar Press.
Gralińska-Brawata, A. 2007. Geordie English as a regional and social variety of English. Zeszyty Naukowe PWSZ. Włocławek.
Konferencje

47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (2014) - "The production and perception of speech rhythm in Polish learners of English" (Adam Mickiewicz University, Poznań)

 
·         VII International conference on native and non-native accents of English ACCENTS (2013) - "Language experience and phonetic training as factors influencing timing organisation in Polish learners of English" (University of Łódź)
 
·         IV International conference on native and non-native accents of English ACCENTS (2010) - "Sociophonetic transfer in Polish learners of English: the case of nasals" (University of Łódź)
 
·         Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania (2009) - "Czy polscy studenci języka angielskiego mają „poczucierytmu”? - Zróżnicowanie rytmiczne w języku angielskim jako drugim" (Konin)
 
·         1st Young Linguists’ Meeting in Poznań (2009) - "Rhythmic variability in Polglish" (Poznań)
 
·         II International conference on native and non-native accents of English ACCENTS (2008) -  "Rhythmic variability in native accents of English" (University of Łódź)
 
·         I International conference on native and non-native accents of English ACCENTS (2007 - "Speech as a marker of social identity - Geordie English (University of Łódź)

 

Kursy
 
Kontakt

 

agrabra@uni.lodz.pl