Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Anna Jarosz

O mnie

 

Doktorantka i asystentka w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Anglistyki. Ukończyła filologię angielską oraz filologię włoską na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dydaktyki fonetyki oraz SLA. Tytuł pracy doktorskiej to Wymowa w nauczaniu języka angielskiego  z  perspektywy ucznia polskiej szkoły średniej (Pronunciation in Teaching English:  The case of Polish secondary school learners).

Publikacje

 

- Współautorstwo artykułu opublikowanego w Research in Language UŁ pt. Desperately seeking a communicative approach: English pronunciation in a sample of French and Polish secondary school textbooks Volume 12, Issue 3 (Sep 2014) Issue Editor: Ewa Waniek-Klimczak

- Współautorstwo monografii: Słownika włosko-polskiego terminologii teatralnej, 2015. Łódź: Uniwersytet Łódzki

Konferencje

 

- Współautorstwo prezentacji naukowej pt. O wherefore art thou, communicative approach: English pronunciation in (some) French and Polish secondary school textbooks podczas międzynarodowej konferencji ACCENTS 2013

- Prezentacja naukowa Learner needs in pronunciation instruction podczas międzynarodowej konferencji ACCENTS 2017

UŁ ACCENTS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

IATEFL Polska cyklicznie co roku od 2008

Kursy

 

    Gramatyka opisowa I

    Fonetyka praktyczna I

    Fonetyka praktyczna II

    Dydaktyka fonetyki

Kontakt

 

anna.jarosz@uni.lodz.pl