Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

o mnie


 

Jestem profesorem zwyczajnym dr hab. języka angielskiego i językoznawstwa angielskiego w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego. Moje zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą tematyki znaczenia, metod językoznawstwa kognitywnego i korpusowego i ich zastosowań w studiach nad przekładem, w leksykografii i analizie dyskursu. Biorę udzial w licznych konferencjach naukowych, jestem także organizatorem konferencji cyklicznych w Uniwersytecie Łódzkim, także we współpracy z uczelniami zagranicznymi. Jestem zapraszana do wygłaszania wykładów do uczelni europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Od roku 1997 jestem redaktorem głównym serii wydawniczej Lodz Studies in Language (Frankfurt a. Main: Peter Lang). Moje obecne badania koncentrują się na trzech tematach, które dotyczą struktury zdarzeń i pojęcia czasu, konceptualizacji uczuć i emocji oraz komunikacji internetowej, również w perspektywie kontrastywnej i w przekładzie. Ważnym punktem odniesienia są dla mnie możliwe implikacje tych badań dla teorii i praktyki nabywania języka.

publikacje

 

Cytowalność
na dzień 16.02.2014
 
Citation indices
 
All
Since 2009
654
289
13
7
18
7
 
 

 

Publikacje
 
2009
Redakcja książek
(1)   Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2009) Corpus Linguistics. Computer Tools, and Applications – State of the Art.Frankfurt a. Main: Peter Lang
 
(2)   Lewandowska-Tomaszczyk Barbara and Katarzyna Dziwirek (2009) Studies in Cognitive Corpus Linguistics. Frankfurt a. Main: Peter Lang
 
Artykuły
(1)   Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara PALC 2007: Where are we now?  In: Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Katarzyna Dziwirek (ed.). (2009) Studies in Cognitive Corpus Linguistics. Frankfurt a. Main: Peter Lang. 1-18.
 
(2)   Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara & Katarzyna Dziwirek Emergence of Cognitive Corpus Linguistics W tomie (2) powyżej str. 1-14.
 
(3)   Katarzyna Dziwirek & Barbara Lewandowska-Tomaszczyk Love and hate: Unique transitive emotions in Polish and English.W tomie (2) powyżej str.297-317.
 
(4)   Rafał L. Górski, Adam Przepiórkowski, Marek Łaziński, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk Polski korpus. Academia: Magazyn Polskiej Akademii Nauk, str. 4-7.
 
 
(5)   Barbara Lewandowska-Tomaszczyk A Corpus of Polish. Academia: The Magazine of the Polish Acadmy of Sciences. Str. 4-7
 
(6)   Adam Przepiórkowski, Rafał L. Górski,. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marek Łaziński : NKJP – A National Corpus of Polish. Proceedings of the LREC 2008 conference in Marakesh, Marocco.
 
 
(7)   Przepiórkowski, A., Górski, R., Lewandowska-Tomaszczyk, B. i M. Łaziński (2009). „Narodowy Korpus Języka Polskiego” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt LXV: 47-55.
 
2010
Książki
 
Autorskie
monografia
(1) Dziwirek, Katarzyna and Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (2010).Complex Emotions and Grammatical Mismatches. Berlin: Mouton de Gruyter
 
 
Redakcja
(1) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Marcel Thelen (eds.). (2010). Meaning in Translation. Frankfurt a. Main: Peter Lang.
 
(2) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Hanna Pulaczewska (eds.). (2010). Intercultural Europe: Arenas of Difference, Communication and Mediation. CINTEUSvol. 7, Stuttgart: ibidem-Verlag.
 
(3) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ed.) (2010) New Ways to Language. Lodz: Lodz University Press.
 
Artykuły
(1) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara. (2010). „Introspekcja i intuicja w uczeniu się kategorii językowych” w: Joanna Nijakowska (red.) Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językwym Kraków: Tertium. 41-74.
 
(2) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara. (2010). ”Re-conceptualization and the emergence of discourse meaning as a theory of translation”. In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds.) Meaning in Translation. Frankfurt a. Main: Peter Lang. 105-148
 
(3) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara.”Cognitive Linguistics and Corpora”. In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds.) Meaning in Translation. Frankfurt a. Main: Peter Lang. 17-30.
 
(4) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara. (2010). “Language and Language Studies”. In: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ed.) New Ways to Language. Lodz: Lodz University Press. 13-23.
  
(5) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara. (2010). “Meaning”. In: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ed.) New Ways to Language. Lodz: Lodz University Press. 105-130.
 
(6) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2010). „Nowe spojrzenie na przekład: podobieństwo, granice ekwiwalencji i rekonceptualizacja”. Lingwistyka stosowana Tom 3: 3-31.
 
(7) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Jerzy Tomaszczyk. (2010). ”Scope and Methods in Language Studies”. In: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ed.) New Ways to Language. Lodz: Lodz University Press. 461-484.
 
(8) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Jerzy Tomaszczyk. (2010). ”How much. Europe?. In: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Hanna Pulaczewska (eds.). Intercultural Europe: Arenas of Difference, Communication and Mediation. CINTEUSvol. 7, Stuttgart: ibidem-Verlag. 61-84.
 
(8) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Paul Wilson. (2010). "A contrastive perspective on emotions: surprise". In Review of Cognitive Linguistics Vol. 8:2. 321-350.
 
2011
Artykuły
(1) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2011). ”Transcultural Patterns in       Communication”. In : Adam Bednarek & Iwona Witczak-Plisiecka (eds.)Interdisciplinary Approaches to Communication Studies. Lodz : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych. 7-22.
 
(2) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2011). ”Events as they are”. In: Piotr Stalmaszczyk
(ed.) Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics. Frankfurt a. Main: Peter Lang. 35-63.
 
(3) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2011). "Nowe wyzwania w jakościowej i ilościowej metodologii analizie języka". Bulletin de La Société Polonaise de Linguistique [Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego] LXVII. 141-165.
 
(4) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara & Paul Wilson (2011). "Culture-Based Conceptions of Emotion in Polish and English". In; St. Goźdź-Roszkowski (ed.). Explorations across Languages and Corpora .Pelcra 2009. Peter Lang: Frankfurt a. Main. 229-239.
 
 
2012
Artykuły
(1)   Lewandowska Tomaszczyk, Barbara (2012) "Blurring the boundaries: A Model of Online Computer-Mediated Communication Activities (OCA)". In: Adam Bednarek (ed.) Interdisciplinary Perspectives in Cross-Cultural Communication. Muenchen: Lincom Publishers. 8-35.
 
(2)   Lewandowska-Tomaszczyk, B. (2012). "Approximative Spaces and the Tolerance Threshold in Communication". International Journal of Cognitive Linguistics Volume 2 Issue 2. 2-19.
 
 
(3)   Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2012). "Explicit and tacit - An interplay of the qualitative and quantitative approaches to translation" In: Michael Oakes and Meng Ji (eds).Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies. Amsterdam: Benjamins. 3-33.
 
 
(4)   Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Frauke Zeller (2012). "The media in transforming audiences and societies". In: Piotr Pezik (ed.) Corpus Data Across Languages and Disciplines.Frankfurt a. Main: Peter Lang. 127-148.
 
(5)   Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Jerzy Tomaszczyk (2012). We in the Union: A Polish Perspective on Identity. In: Paul Bayley and Geoffrey Williams (eds.) European Identity: What the Media Say. Oxford: Oxford University Press. 224-257.
 
(6)   Przepiórkowski, Adam, Bańko, Mirosław, Łaziński, Marek, Górski, Rafał, Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara i Piotr Pęzik "The practical Applications of the National Corpus of Polish". Prace Filologiczne LXIII, 195-203.
 
(7)   Lewandowska-Tomaszczyk, B., Bańko, M., Górski, R., Łaziński, M., Pęzik, P. i A. Przepiórkowski (2012). "NKJP: Geneza i dzień dzisiejszy". W: Przepiórkowski, A., Bańko, M., Górski, R., i B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.). Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa: PWN. 9-16.
 
Współredakcja:
Przepiórkowski, A., Bańko, M., Górski, R., i B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.). Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa: PWN.
 
Publikacja dostępna w domenie publicznej Narodowego Korpusu Języka Polskiego online. nkjp.pl
 
Rok 2013
Artykuły
1.       Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2012). "Cognitive Corpus Analysis - A New Agenda for Contrastive Studies" Connexion - A Journal of Humanities and Social Sciences, Mae Fah Luang University, Thaliand, pp. 29-63.
2.      Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2013). "Online Interconnectivity and Negative Emotion Patterning."  New Media, Audience and Emotional Connectivity Special Issue of Sociedad de la Información. No. 44. pp.76-109.
3.      Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Paul Wilson. (2013). “English fear and Polish strach in contrast: GRID approach and cognitive corpus linguistic methodology. In: J. Fontaine, K.R. Scherer & C. Soriano (eds.) Components of Emotional Meaning: A Sourcebook. Oxford University Press, Oxford, UK. (pp. 425-436 ).
4.      Wilson, Paul, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Y. Njiya (2013). “Happiness and contentment in English and Polish”. In: J. Fontaine, K. R. Scherer & C. Soriano (eds.) Components of Emotional Meaning: A Sourcebook. Oxford University Press, Oxford, UK. (pp. 477-481).
5.      Anna Ogarkova, Nataliya Panasenko and Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. 2013. Language Family Similarity Effect: Emotion Terms in Russian, Ukrainian, Czech, Slovak, and Polish. J. Fontaine, K.R. Scherer & C. Soriano (eds.) Components of Emotional Meaning: A Sourcebook. Oxford University Press, Oxford, UK. (pp. 502-506).
6.      Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2014) "Emotional awareness and the Noticing Hypothesis" In: Weronika Szubko-Sitarek, Łukasz Salski and Piotr Stalmaszczyk (eds,) Language Learning, Discourse and Communication [Second Language Learning and Teaching]. Springer International Publishing, Switzerland. DOI: 10.1007/978-3-319-00419-8_15,_ Springer International Publishing Switzerland 2014 (?)
7.      Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2013). “Approximative communication in translation“. In: Thelen, Marcel and Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (eds.). (2013). Translation and Meaning. Part 9.Maastricht: Zuyd University of Applied Sciences. Pp. 45-51.
8.      Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara. (2013). “Parameter variability in translational approximation“. In: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Marcel Thelen (eds.). (2013). Translation and Meaning. Part 10.Maastricht: Zuyd University of Applied Sciences. Pp. 27-37.
9.       Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (2013). "Online Interconnectivity and Negative Emotion Patterning."  New Media, Audience and Emotional Connectivity Special Issue of Sociedad de la Información. No. 44. pp.76-109.
10. Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Marcel Thelen (2013). “Current translation discourses and the future“. Part 9 (pp.321-323) reprinted in Part 10 (pp.409-411). Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Marcel Thelen (eds.) Translation and Meaning. Part 9 and Part 10.Maastricht: Zuyd University of Applied Sciences.
11. Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, Rafał Górski, Marek Łaziński, Adam Przepiórkowski. (2013). “The National Corpus of Polish, Language use and data analysis”. Travaux de Slavistique (eds. Irina Kor-Chahine et Charles Zaremba). Langues et langage 26. Presses universitaires de Provence: Université de Provence. pp. 311-321.
 
Recenzja:  
1.In: Cognitive Linguistics Bohenmeyer, Jürgen & Eric Pederson (eds). 2011. Event Representation in Language and Cognition [Language, culture & cognition 11]. Cambridge: Cambridge University Press. pp.282.
 
Redakcja tomów:
1.Thelen, Marcel and Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (eds.). (2013). Translation and Meaning. Part 9.Maastricht: Zuyd University of Applied Sciences.
2. Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Marcel Thelen (eds.). (2013). Translation and Meaning. Part 10.Maastricht: Zuyd University of Applied Sciences.
 
Ekspert Komisji Europejskiej dla oceny badawczych projektów konkursowych FP7 oraz projektów programu What it means to be human
 
 
 
 

Komitety redakcyjne i konsultacyjne wydawnictw

 

 
 

                   Redaktor Naczelny

 

1.     Seria Lodz Studies in Language, Peter Lang, Frankfurt am. Main - od 1997 r. do chwili obecnej (wydanych 30 tomów)
 

Członek Komitetu

 

2.      Seria Frequency Dictionaries Series – Routledge 2010 - to date
3.      Research in Language (Uniwersytet Łódzki), 2005 - to date
4.      Global Media Journal Poland (Purdue University USA, Collegium Civitas Warsaw), 2006 - to date
5.      Beyond Philology (Gdańsk University Press) 1997 - to date
6.      Lexicology (Guilford, University of Surrey) 1997 - to date
7.      Jezikoslovlje (J. Strossmayer University, Osijek, Croatia) 2000 - to date
8.      Linguistics Applied, Bydgoszcz, Kazimierz Wielki University 2003 -to date
9.      Pragmatics and Beyond, University of Gdansk 2097 - to date
10. Jezikoslovlje (University of Zagreb/University of Osijek) 2002 - to date
11. Journal of Humanities and Social Sciences, Mae Fah Luang University, Thailand 2010 - to date
12. Studies in Second Language Learning and Teaching (UAM Kalisz - Springer) 2010 - to date
13. Explotarions in Language & Linguistics EXELL (University of Osijek, Croatia & University of Tuzla, Bosnia & Herzegovina), 2012 - to date
 
Konferencje międzynarodowe (wybór)
2009 - współorganizacja 10. kongresu jezykoznawstwa kognitywnego ICLC 2009, Kraków
2010 - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego cyklicznych kolokwiów Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation & Meaning, współorganizacja sesji w Maastricht kwiecień, organizacja konferencji w Uniwersytecie Łódzkim, wrzesień
2009, 2011 - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego cyklicznych konferencji Practical Applications in Language & Computers PELCRA 2009 oraz PELCRA 2011
2012 - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i współrganizacja konferencji międynarodowej Time and Temporality in Language & Human Experience (11-13 października 2012, Uniwersytet Łódzki, Łódź)
2009-2012 Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, organizatorka i współorganizatorka Instytutów Letnich Summer Institute in Languages & Cultures in Contact nd Contrast, SILCC 2009 - Zakopane, SILCC - University of Łódź, SILCC 2011 - Université de Savoie à Chambery, SILCC 2012 - Ege University, Izmir, Turkey
2013 Organizacja warsztatów New Media
 
 
Wystąpienia na konferencjach
 
1. Summer Institute Languages and Cultures in Contact www.silcc.pl
(Ege University, Izmir, Turkey) - współrganizatorka oraz autorka dwóch wystapień:
15 September 2012
CyberEmotions and Computer-Mediated Community (lecture)
Computer-Mediated Communication Forum: Noam Chomsky, politics and the news blogs community [Questions of On-line Identity] (workshop)
 
2. Udział w spotkaniach partnerskich COST Action Transforming  
Bruksela, kwiecień 2012, Mediolan, wrzesień 2012, październik Zagrzeb 2013, Belgrad październik 2013, Ljubljana 2014
2. Udział w spotkaniach partnerskich COST Action  TIMELY
Bruksela 2012, Ateny 2010, Ateny 2011, Corfu 2013  
 
 
3.Wykłady zaproszone i wykłady plenarne (wybór)
(1) Fuji University, Sapporo
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (dwa wykłady i warsztaty)
(1)   Approximation in Communication
(2)   Mental Processing and Time Conceptualization (TIMELY/Percepcja czasu projects)
(3)   konferencja Łódź Językami Bogatamaj (Łódź, Urząd Miasta)
(4)   Kongres Jublileuszowy Polskiej Akademii Nauk Najnowsze osiagnięcia językoznawstwa angielskiego w Polsce czerwiec, PAN, Warszawa
(5)   konferencja TALC 10, Uniwersytet Warszawski lipiec, Emotional competence, FLT and corpus materials (publikacja UW lipiec 2012)
(6)   University of Chemnitz Culture in Language: Language in Media, Variation in Research lipiec 13-15, 2012, (sesja Language, Culture & Newspapers, referat: Hybridity in Computer-Mediate Communication)
(7)   PWSZ w Płocku, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Sympozjum 2013 Refleksja w nauczaniu języka, literatury i kultury - Kompetencja emocjonalna, bilingwalizm i nabywanie języków obcych - Emotional competence, bilingualism and foreign language acquisition 8 kwietnia
(8)   Językoznawstwo Kognitywne w roku 2013, PTJK i Społeczna Akademia Nauk - wykład plenarny, Approximating processes in language - an essay in cognitive semantics and pragmatics, 16-18 września, Warszawa
(9)   Zbliżenia: język, literatura, kultura Konin, PWSZ, październik 2013
 
5. Referaty (wybór)  
konferencja Dyskurs 2012 (UŁ, czerwiec) Aproksymacja semantyczna w komunikacji
konferencja Language Evolution (EvoLang 2012), Kyoto
(1)   referat Mixed feelings and time axis
(2)   poster (z Paulem Wilsonem) Double-scope blending in language evolution
konferencja COST Action IS0906 Emotions and the Faceted Identity (Mediolan, Transforming meeting, wrzesień)
konferencja  TimeLing Time & Temporality in Language & Human Experience (wykład wprowadzajacy Mental & Linguistic Processing of Time   październik Łódź)
udział w warsztatach Social Robotics, z referatem, Bruksela czerwiec 2013
 
 
 

6. Udział i koordynacja projektów Unii Europejskiej, KBN oraz NCN.

 

Obecna koordynacja projektu KBN Postrzeganie rzeczywistości a język nowych mediów (zakończenie marzec 2014) oraz projektu NCN Percepcja czasu jako kategorii językowej (zakończenie grudzień 2014); lokalna koordynacja COST Action IS0906 Transforming Audiences, Transforming Societies; COST Action TD0904 TIMELY  

 

konferencje
 
kursy