Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

prof. UŁ dr hab. Iwona Witczak-Plisiecka

O mnie

 
Iwona Witczak-Plisiecka jest absolwentką Trinity College w Dublinie (Master of Philosophy in Linguistics, 1993) oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 roku otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych (dyzertacja: "Semantic and pragmatic aspects of speech acts in English legal texts"), w 2015 - stopień doktora habilitowanego (program badawczy: "Research into speech actions in theoretical and applied linguistics' [Badanie zagadnienia działania za pomocą języka w językoznawstwie teoretycznym i stosowanym]). W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z socjolingwistyką, analizą języka naturalnego z pogranicza semantyki i pragmatyki językowej (szczególnie akty mowy, rozwój kompetencji pragmatycznej w procesie uczenia się języka obcego), a także zagadnienia związane z językiem prawnym i prawniczym w teorii i w kontekstach tłumaczeniowych. 

W latach 2010-2012 była przedstawicielem Polski w grupie kierowniczej projektu COST Action ISO703 "ERN-LWE": 'European Research Network on Learning to Write Effectively'. W latach 2013-2018 pracowała w programie afiliowanym przy Wydziale Prawa UŁ pod tytułem „Metafora jako mechanizm rozumienia języka prawnego i prawniczego oraz doświadczania prawa na przykładzie polskiego języka prawnego i prawniczego” (OSF, ID 220257).

Pracowała jako redaktor w czasopiśmie Lodz Papers in Pragmatics (2004-2010) i Legilinguistics, obecnie jest członkiem komitetu doradczego (Advisory Board) czasopisma translatorycznego JoSTrans, Rady Redakcyjnej czasopisma Journal of Intercultural Communication oraz redaktorem Research in Language.

Prowadzone prace doktorskie:

1) mgr Joanna Kowalska - rozwój kompetencji pragmatycznej i jej testowanie w kontekście polskich szkół  

2) mgr Katarzyna Wojtanik - nauczanie języka angielskiego poprzez język migowy w Polsce - zagadnienia semiotyczno-kognitywne

Monografie

 • Iwona Witczak-Plisiecka. 2013. From Speech Acts to Speech Actions. Łódź: Łódź University Press (vii+303pp).
 • Iwona Witczak-Plisiecka 2007. Language, Law and Speech Acts. Pragmatic Meaning in English Legal Texts. Łódź: WSSM (175pp).
 • Sylwia Wojtczak, Iwona Witczak-Plisiecka i Rafał Augustyn. 2017. Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego. Wolters Kluwer, 512pp.

Redagowane i współredagowane książki i zeszyty czasopism

 • Deckert, Mikołaj i Iwona Witczak-Plisiecka (red.), Language and Cognition: meaning across contexts. [Lincom Studies in Pragmatics] Monachium, 2016, Lincom 150 pp., ISBN: 9783862887019 
 • Iwona Witczak-Plisiecka (ed.) 2014: Pragmatic and Cognitive Aspects of Speech Actions. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Iwona Witczak-Plisiecka (ed.) 2013: Researching Meaning, Context and Cognition: Research in Language: Special Issue; Vol. 11, No. 2. Łódź: Łódź University Press; (electronic version available at deGruyter Open: http://www.degruyter.com/view/j/rela)
 • Iwona Witczak-Plisiecka (ed.) 2012: Cognitive and pragmatic perspectives on speech action. Special Issue of Research in Language.10/3. 2012. Lodz: Lodz University Press (paper edition) and Versita MetaPress (online edition).
 • Stanisław Góźdź-Roszkowski & Iwona Witczak-Plisiecka (eds) 2011: Legal Terminology: Approaches and Applications. Research in Language (special issue), vol. 9 No. 1. Lodz: Lodz University Press (paper edition) and Versita MetaPress (online edition); available at: http://versita.metapress.com/content/120739.
 • Adam Bednarek & Iwona Witczak-Plisiecka (eds.) 2011, Interdisciplinary Approaches to Communication Studies. Lodz: WSSM, 363pp.
 • [Iwona Witczak-Plisiecka & Mikołaj Deckert (red.) 2011. Meaning, Context & Cognition MCC 2011: Book of Abstracts. Łódź: Lodz University Press.]
 • Iwona Witczak-Plisiecka (ed.), 2010, Speech Actions in Theory and Applied Studies. [Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics, Vol.I.] Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, xi+513pp. book info
 • Iwona Witczak-Plisiecka (ed.), 2010, Pragmatics of Semantically-Restricted Domains. [Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics, Vol.II.] Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, xii+406pp. book info
 • Iwona Witczak-Plisiecka (ed.) 2010 Lodz Papers in Pragmatics. Vol.6.1. Lodz: Lodz University Press; electronic format available via Versita MetaPress.
 • [Witczak-Plisiecka, Iwona & Monika Kopytowska (red.) 2010. New Developments in Linguistic Pragmatics NDLP 2009: Book of Abstracts. Łódź: Primum Verbum.]
 • Iwona Witczak-Plisiecka & Piotr Cap (eds.) 2009 Lodz Papers in Pragmatics. Vol.5.2. Lodz: Lodz University Press; electronic format available via Versita MetaPress at: http://versita.com/science/socialsciences/lpp/
 • Iwona Witczak-Plisiecka & Maciej Witek (eds.) 2009 Lodz Papers in Pragmatics. Special Issue on Speech Actions. Vol.5.1. Lodz: Lodz University Press; electronic format available via Versita MetaPress at: http://versita.metapress.com/content/120719/
 • Iwona Witczak-Plisiecka & Agnieszka Głowala (eds.). 2008. Pedagogika, vol.7, Języki obce w przedszkolu i w szkole podstawowej w perspektywie interdyscyplinarnej/Interdisciplinary perspectives on foreign language pedagogy at the primary level. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Płock: PWSZ, 200pp.
 • Lodz Papers in Pragmatics vol.4.2. 2008. Łódź: Łódź University Press, 186pp., ed. by Piotr Cap & Iwona Witczak-Plisiecka, electronic version available at http://versita.com/science/socialsciences/lpp/
 • Piotr Stalmaszczyk & Iwona Witczak-Plisiecka (eds.) 2007: PASE Studies in Linguistics. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 357pp.
 • Lodz Papers in Pragmatics vol.3. 2007. Łódź: Łódź University Press, 233pp., ed. by Piotr Cap & Iwona Witczak-Plisiecka, electronic version available at http://versita.com/science/socialsciences/lpp/
 • Iwona Witczak-Plisiecka (ed.). 2006. Pedagogika, vol.5, Interdisciplinary perspectives on foreign language pedagogy / Nauczanie języków obcych w perspektywie interdyscyplinarnej. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Płock: PWSZ, 269pp.
 • Lodz Papers in Pragmatics vol.2. 2006. Łódź: Łódź University Press, 219pp., ed. by Piotr Cap & Iwona Witczak-Plisiecka
 • Lodz Papers in Pragmatics vol.1. 2005. Łódź: Łódź University Press, 252pp., ed. by Piotr Cap & Iwona Witczak-Plisiecka

 Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

 • Iwona Witczak-Plisiecka, “The interface of language and culture in the legal context–some teaching implications”, W: Languages, Culture, Media, M. Kopytowska, B. Lewandowska-Tomaszczyk, J. Osborne, J. Schmied, K. Yumlu (eds.), Chambéry, 2016, Editions de l’Université de Savoie Mont Blanc, pp. 323-338, ISBN: 978-2-919732-75-3
 • Iwona Witczak-Plisiecka. 2013. "Speech action in legal contexts". In: M Sbisa & K. Turner (eds), Pragmatics of Speech Actions [Handbook of pragmatics; Part 2]. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter, pp. 613-658.
 • Iwona Witczak-Plisiecka. "Teaching legal English to Polish students - intercultural and interlinguistic aspects”. W: International Conference on Vocational and Adult Education. 'Gyula Juhasz' Faculty of Education, University of Szeged. Ferenc Szabo (red.). Szeged 2013: SZTE JGYPK, str. 202-213.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2011, "Intercultural issues in legal contexts". In: Adam Bednarek & Iwona Witczak-Plisiecka (eds.) 2011,Interdisciplinary Approaches to Communication Studies. Lodz: WSSM, pp. 46-58.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2011, "Performatywność jako znaczenie wyłaniające się w kontekście w świetle pojęć emergencji i amalgamatów językoznawstwa kognitywnego". In: Alina Kwiatkowska (ed.) Przestrzenie kognitywnych poszukiwań. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 195-206.
 • Iwona Witczak-Plisiecka i Hanna Pułaczewska 2010. „Przepływ pojęć między językoznawczą teorią aktów mowy a teorią prawa” W: Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Tom II. Redaktor: Norbert Szczęch. Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, str. 397-409.
 • Hanna Pułaczewska i Iwona Witczak-Plisiecka. 2010. „Przekład tekstów prawnych i prawniczych: uwagi na temat zasadniczych kryteriów wyboru strategii przekładu” W: Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Tom II. Redaktor: Norbert Szczęch. Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, str. 459-468.
 • Iwona Witczak-Plisiecka i Monika Kopytowska, 2010, "Badania nad pragmatycznymi aspektami dyskursu w Katedrze Pragmatyki Językowej Uniwersytetu Łódzkiego" W:Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu II; pod redakcją Piotra Chruszczewskiego i Stanisława Prędoty. Wrocław: PAN, str. 191+193.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2010, "Granice między semantyką i pragmatyką w świetle (klasycznej) teorii aktów mowy Johna L. Austina. In: Anna Ginter (red.) Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 79-88.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2009 "A Note on the Linguistic (In)Determinacy in the Legal Context". Lodz Papers in Pragmatics. 5.2: 201-226, doi: 10.2478/v10016-009-0013-y.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2009, "Legal Speech Acts in a Cognitive Linguistic Perspective - Focus on Modality" Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) No1 (1), pp. 159-175.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2009, “A linguistic-pragmatic note on indeterminacy in legal language” Linguistica Copernicana No1 (1), pp. 231-243.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2009 "Speech acts and the autonomy of linguistic pragmatics". Lodz Papers in Pragmatics. Special Issue on Speech Actions, 5.1: 85-106, doi: 10.2478/v10016-009-0008-8.
 • Iwona Witczak-Plisiecka & Maciej Witek, 2009 "The many faces of Speech Act Theory - Editorial to Special Issue on Speech Actions". Lodz Papers in Pragmatics. Special Issue on Speech Actions, 5.1: 1-8, doi: 10.2478/v10016-009-0004-z.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2009 “A note on legal discourse semantics and J.L. Austin’s theory of speech acts” In M. Dynel (ed.) Advances in Discourse Approaches. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 92-111.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2008, “The relevance of vague expressions in legal language” Research in Language Vol.6, pp. 165-186.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2007, „Language attitudes, law and the media in the united Europe – the case of minority languages in Ireland and Great Britain” In: B. Lewandowska-Tomaszczyk, T, Płudowski & D. Tanno (eds.) The Media and International Communication, Frankfurt am Main: Peter Lang. 117-133.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2007, “Linguistic Aspects of the deontic shall in the legal context” In: Kredens K. et al. Language and the Law: International Outlooks. Frankfurt: Peter Lang, pp. 181-199.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2007, “The pragmatics of vagueness or semantic indeterminacy in the legal context” In: P. Cap & J. Nijakowska (eds.)Current Trends in Pragmatics. Newcastle: Cambridge Scholars Press, pp. 205-221.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2007, “Law on language, language rights and the question of linguistic relativism – the case of Kashubian in Poland”  In: Teresa Turell, Maria Spassova & Jordi Cicres (eds.) Proceedings of the Second IAFL Conference on Forensic Linguistics / Language and the Law. Barcelona: IULA, Universitat Pompeu Fabra, pp. 259-268.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2007, “Deontic ‘shall’ and futurity in English legal texts” PASE Papers in Linguistics In: Piotr Stalmaszczyk et al. (eds.):PASE Studies in Linguistics. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 333-346.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2006, ‘Relevance-theoretic perspective on legal language’ In: Carmen Pérez-LLantada Auría et al. (eds.) Actas del Congreso Internacional AELFE (Asociación Europea De Lenguas Para Fines Específicos). Proceedings of the 5th International AEL Conference: Academic and Professional Communication in the 21st century : Genres, rhetoric and the construction of disciplinary knowledge, CD-rom publication (ISBN: 94-7733-846-9), Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, pp. 182-187,http://www.unizar.es/aelfe2006/ALEFE06/1.discourse/26.pdf.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2006, "Angielski język prawny - opis pragmatyczny w kategoriach teorii relewancji". In: Neofilologia, vol.IX.  Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Płock: PWSZ, pp.147-162.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2006, "On teaching English legal language". In Pedagogika, vol.5: Interdisciplinary perspectives on foreign language pedagogy / Nauczanie języków obcych w perspektywie interdyscyplinarnej.  Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Płock: PWSZ, pp.39-46.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2006, ‘English Legal Documents – Function-Oriented Communicative Acts’ In: Langue, Droit, Société. (Language, Law, Society) Cahiers DNPS (Dictionnaire des notions politiques et socials des pays d’Europe centrale et orientale) Cahiers no 5 et 6, ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française) sous la direction de Danuta Bartol, Anna Duszak, Hubert Izdebski, Jean-Marie Pierrel. Nancy: P.U.N. (Presses Universitaires de Nancy), pp. 229-240.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2005: “English legal texts – the relevance-theoretic approach” in: P. Cap (ed.), Pragmatics Today. Peter Lang, pp. 263-275.
 • Iwona Witczak-Plisiecka & Stanisław Góźdź-Roszkowski, 2005: “Korpusy a języki specjalistyczne” (Language corpora and specialised languages) chapter 9 in: B. Lewandowska-Tomaszczyk (ed.) Podstawy językoznawstwa korpusowego (‘Foundations of Corpus Linguistics’), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 174-200.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2005: “English legal texts in translation – the relevance-theoretic approach” in: Relevance Studies in Poland. Vol. 2. Warsaw: Institute of English Studies, University of Warsaw, pp. 169-181.
 • Iwona Witczak-Plisiecka & Stanisław Goźdź-Roszkowski, 2004: “Pragmatic aspects of English legal texts with some guidelines for translation”Research in Language, vol.2, 137-146.
 • Iwona Witczak-Plisiecka & Stanisław Goźdź-Roszkowski, 2003: "The Role of Comparable Corpora in Teaching Legal Translation: A Few Practical Techniques". W: Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. (‘Specialised languages. Didactic and translation problems.’) In: Piotr Mamet (ed.) Katowice: Śląsk – Wydawnictwo Naukowe, pp. 173-184.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2003: “Modulation of meaning in English legal texts” In: Research and Scholarship in Integration Processes ed. by B. Lewandowska-Tomaszczyk & E. Oleksy. Łódź: Łódź University Press, 199-209.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2002: „The Language of English Certificates” In: Translation and Meaning. Part 6. (ed. by B. Lewandowska-Tomaszczyk & M. Thelen) Maastricht: Hogeschool, Zuyd, Maastricht, 403-409.
 • Iwona Maria Witczak, 1999: “Selected issues concerning the legal performative and the language of legislation” in: Aspects of Legal Language and Legal Translation (ed. J. Tomaszczyk) Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, str. 23-29.
 • Iwona Maria Witczak, 1997: “Selected semantic issues concerning verbs of speaking” in: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 36, 17-61.
 • Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Iwona Maria Witczak & Agnieszka Leńko, 1996: “Język i komputer: projekty opracowywane w Zakładzie Języka Angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego” w: Język i Technologia wyd. przez Z. Vetulani et al., Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 136-140.Iwona Maria Witczak, 1996: „The legal performative and the language of legislation” In: Translation and Meaning Part 4, Maastricht: Rijkshogeschool, 413-418.
 •  

  Recenzje publikowane

 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2012: Review of ‘Context and Contexts: Parts meet whole?’ by  Anita Fetzer and Etsuko Oishi (eds.), John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 2011, vii, 239pp. ISBN 978-9027256133 (e-Book: ISBN 978-9027286635), EUR 90.00, USD 135.00 (hardback) Journal of Pragmatics, reference number: JP-2425
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2012: review of On Apologising in Negative and Positive Politeness Cultures. Eva Ogiermann, Pragmatics & Beyond New Series, vol. 191, John Benjamins, 2009, 296 pp., ISBN 978 90 272 5435 1 (hb), ISBN 978 90 272 8889 9 (eb). In: Journal of Pragmatics 44, pp. 529–531.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2008: review of World Englishes: Implications for international communication and English language teaching by Andy Kirkpatrick (2007) Cambridge: Cambridge University Press. In: TESL-EJ (Teaching English as a Second or Foreign Language), Vol. 2, No. 2, available on-line at http://tesl-ej.org/ej46/r9.html.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2008: review of Jennifer Hornsby and Guy Longworth (2006) Reading Philosophy of Language. Selected Texts with Interactive Commentary. Oxford: Blackwell. In: Research in Language, vol.6, pp. 285-287.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2007: review of Christopher Williams (2005) Tradition and Change in Legal English. Verbal Constructions in Prescriptive Texts. Bern et al.: Peter Lang. In: Journal of Pragmatics 39, pp.628-633.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2007: review of Siobhan Chapman (2006) Thinking about Language. Theories of English. Houndsmills and New York: Palgrave. In: Research in Language, vol.5, pp. 261-266.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2006: review of Stephen Barker (2004) Renewing Meaning: A Speech-Act Theoretic Approach. Oxford: Clarendon Press.Journal of Literary Semantics 35-1, pp. 84-93.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2006: review of Siobhan Chapman & Christopher Routledge (2005) Key Thinkers in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press. In: Research in Language, vol.4, pp. 273-275.
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2005: review of Stockwell, P. & M. Robson Language in Theory: A Resource Book for Students. (Routledge English Language Introductions series) Routledge. Internet publication LinguistList: http://www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/linguist/issues/16/16-2453.html
 • Iwona Witczak-Plisiecka, 2005: review of Working Papers ISK Trondheim Vol. 1: Special issue on contrastive lexical pragmatics (2004), edited by Thorstein Fretheim. Trondheim, Norway: NTNU, Lodz Papers in Pragmatics, vol.1, pp. 248-251.
 •  

  Wybrane tłumaczenia prac naukowych

 • Professional Legal Ethics in Theory and Case Studies, 2013, ed. by Prof. Małgorzata Król. [Translated from Polish by Iwona Witczak-Plisiecka], Warszawa 2013: Beck, 486 pp. (original Polish title: Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study) Book info at:http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/iwona-witczak-plisiecka-2819  http://www.ksiegarnia.beck.pl/publikacje-obcojezyczne-poradniki-litobcojezyczna/id10598,Professional-Legal-Ethics-in-theory-and-case-studies.html
 • „Distich of Sulpicia Minor” author: Danuta Jędrzejczak, published in: Živa Antika/Antiquité Vivante, Vol. 54, 2004, pp. 83-96
 •  
Konferencje

 

Konferencje organizowane i autorskie

Główny organizator:

 • 2017: MCC, 20-22 April, Lodz Univesrity
 • 2015: ICA (International Communication Association); 9-11 April, Lodz; MCC session chair
 • 2013: December; MCC (4) & Speech acts conference, University of Szczecin, co-chair 
 • 2013: Meaning, Context & Cognition MCC 2013: 11-13 April, Lodz University
 • 2012: Meaning, Context & Cognition MCC 2012, 22-24 March, Lodz Conference Centre
 • 2012: Dyskurs 2012: 13 czerwca 2012
 • 2011: Meaning, Context & Cognition, MCC2011, 14-16 March, Lodz Conference Centre
 • 2011: Interdyscyplinarne Warsztaty: Czynności mowy. Modele teoretyczne i ich zastosowania, Pobierowo, Univesrity of Szczecin, 14-16 października 2011 (co-organiser; with Maciej Witek)

 

Prezentacje konferencyjne z ostatnich lat

 • 2017: MCC, Lodz University; Workshop: "Metaphors and Law" (with Sylwia Wojtczak)
 • 2016: 9-11 April 2016, ICA/MCC (International Communication Association Conference & Meaning, Context & Cognition); ICA & Lodz University: "Law and language – in search of the truth among the many faces of the relationship” – an opening speech for the ‘Law and Language’ panel (convenor),
 • 2016: 9-11 April 2016, ICA/MCC (International Communication Association Conference & Meaning, Context & Cognition); ICA & Lodz University: "Metaphors in the interface of linguistics and law”;
 • 2016: VII Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics, 4-6 May 2016, Seville University, Spain, "Classical Music as a topic of internet communication”,
 • 2016: EWCA Łódź; “The metaphorical and the literal in writing the law”
 • 2016: Between (stable) meanings and (unstable) interpretations; 15-16 September 2016, Jagiellonian University, Cracow: "Metaphorical imagery in action – the law and language interface”, ,
 • 2015: 14th International Pragmatics Conference, 26-31 lipca 2015, Antwerpia, Belgia, IPrA (International Pragmatics Association); "Time, tense, deonticity and the legal person – situated interpretations in legal contexts” (Contribution to Dimensions of adaptability: Space, time, persons, objects, organized by Jacob Mey & Daniel do Nascimento e Silva);
 • 2015: 14th International Pragmatics Conference, 26-31 lipca 2015, Antwerpia, Belgia, IPrA (International Pragmatics Association); "Metaphors in legal texts – on the legislators’ use and abuse of the metaphorical dimension of language” (Contribution to Legal pragmatics, organized by Dennis Kurzon”, (with Sylwia Wojtczak);
 • 2015: "Teaching and understanding legal English - treading on interlingual and intercultural differences”; Lodz, Poland
 • 2015: "Metaphor misconceived (?): between the theory of law and linguistics”, Relevance Round Table (RRT 4): 24-25 September 2015, Kraków, Uniwersytet Jagielloński;
 • 2015: Professional and Public Communication, 19 October 2015, "Legal Linguistics" Toruń, Nicolaus Copernicus University;

 • 2014. IfR: Interpreting for Relevance: Discourse and Translation. Warsaw University: "Legal language - amidst the literal and the metaphorical". 
 • 2014. The Stockholm 2014 Metaphor Festival. "Criminal Liability of Collective Entities in Polish Law as a Realization of the Compound Metaphors Constructing the Concept of Legal Entity"  Abstracts. Stockholm: Stockholm University, str. 78-79. (współautor: Sylwia Wojtczak)
 • 2014, 25-27 września. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Uniwersytet Szczeciński: "Teoria aktów mowy - miedzy socjolingwistyką a językoznawstwem kognitywnym".
 • 2013: 11-13 December, Szczecin University: Speech Acts in Theory and Practice: “Speech act theory in law and about law (addressing the difficult intercultural relation)” http://www.speechacts.pl/ (invited lecture)
 • 2013: 17-19 October, Szeged, Hungary, International Scientific Conference on Vocational and Adult Education: “On teaching legal language in University of Lodz”
 • 2013: 27 May; Warsaw University, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Akademia Leona Koźmińskiego: “Komunikacja Międzykulturowa w Prawie: Interkulturowe aspekty związków prawa i języka” (invited lecture)
 • 2013: 9-11 May, PhiLang, University of Łódź: “Wittgenstein’s remarks on Frazer’s The Golden Bough, language games and speech action”
 • 2013: 11-13 April; Meaning, Context and Cognition, University of Łódź: “A presupposed bond between speech act theory and legal language”
 • 2012: TimeLing, Łodź: Time and temporality in legal language: tense, time and deonticity
 • 2012: Interpreting for Relevance (IfR) Warsaw: Standardization, convention and default interpretation: in search for a description of elusive language conventions
 • 2012: Meaning, Context & Cognition (MCC 2012): Relevance and speech act theory
 • 2012: March, Seville, Spain: EPICS V: Relevance theoretic perspective on performatives.
 • 2011: 'Meaning in Interaction' 1st Seminar in Pragmatics, University of Seville, Spain: "Plain meaning and the pragmatic intrusion in legal language" (keynote)
 • 2011: Meaning, Context & Cognition (MCC 2011): Linguistic conventions and context in pragmemes
 • 2011: Interdyscyplinarne warsztaty “Czynności mowy” – Szczecin: Problematyka współczesnych badań w ramach teorii aktów mowy
 • 2011: IPrA, Manchester, UK: “Performativity in Slavic Languages and beyond” - plus organisation of a thematic session
 • 2010: 14-16 czerwca 2010, Kazimierz Dolny, University of Warsaw: Interpreting for Relevance 5: “Relevance, conventionality and illocution”
 • 2010: 28-29 May, University of Łódź, LawTerm: "Knowing, conveying and understanding - use and abuse of words in the legal context"
 • 2010: Łódź, Uniwersytet Łódzki, 7-9 May 2010, New Developments in Linguistic Pragmatics 5: Special Session on Speech Actions and Intercultural Communication; „The notion of convention in speech act theory”
 • 2009: Cerlis, 18-20 June, Bergamo, Italy: “Equivalence, pragmatic meaning and legal language”
 • 2009: InterCom: International Communication in the European Context, Łódź, WSSM: “Issues in Intercultural communication, pragmatics, and the law”
 • 2009: RRT: Relevance Round Table, University of Warsaw, 6 June “Performative language and relevance”
 • 2009: PhiLang, 14-15 May, Lodz, Poland: “Speech acts and demarcation of linguistic pragmatics”
 • 2008: Albuquerque, USA, 6-8 November 2008: High Desert Linguistics Society HDLS-8 Conference: “A cognitive linguistic perspective on context-driven performativity: A study of the deontic shall in normative legal texts”
 • 2008: Łódź, University of Lodz, 15-18 October 2008: Konferencja międzynarodowa III: Problemy semantyki i stylistyki tekstu, “Granice pomiędzy semantyka i pragmatyką w świetle (klasycznej) teorii aktów mowy J.L. Austina”
 • 2008: Dubrovnik, Croatia, Universities of Zagreb, 18-21 September 2008, : Curriculum, Language and the Law: Foreign Languages in the Field of Law: “Legal language in translation”
 • 2008: Poznań, UAM, 3-5 July 2008: Conference on Comparative Forensic Linguistics and Legilinguistics, “Vagueness in legal language”
 • 2008: 16-18 czerwca 2008, Kazimierz Dolny, University of Warsaw: Interpreting for Relevance 4: “Problems of speech acts and relevance”
 • 2008: New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, Uniwersytet Łódzki, 15-18 May 2008, New Developments in Linguistic Pragmatics „J.L. Austin’s speech act theory and the semantics/pragmatics distinction revisited”
 • 2008: Łódź, University of Lodz, Językoznawstwo kognitywne, 24-26 kwietnia 2008: “Performatywność jako znaczenie wyłaniające się w kontekście w świetle kategorii emergencji i amalgamatu językoznawstwa kognitywnego”
 • 2008: Łódź, 4/04 Teaching Translation and Interpreting: “On teaching legal English in translation”
 • 2007: Cardiff, UK, New Developments in Cognitive Linguistics: „A cognitive grammar account of the deontic shall in the legal context”
 • 2007: PALC, Łódź: „The wording of 18th century speech acts in the legal context. A study based on The Old Bailey Proceedings 1674-1834.”
 • 2007: Polish Linguistic Society (PTJ), Katowice: “Kategoria aktu mowy – opis semantyczno-pragmatyczny”
 • 2007: IATEFL, Łódź: “The relevance of linguistic pragmatics in teaching English as a foreign language”
 • 2006: Media a Polityka, Łódź, 27-28 kwietnia 2006r. WSSM: „Rola mediów w zachowaniu i promocji języków mniejszościowych na przykładzie Irlandii i języka irlandzkiego”
 • 2006: New Developments in Linguistic Pragmatics, 3rd Symposium, UŁ, Łódź 11-14 maja 2006. “Vagueness, Law and Relevance – Meaning Indeterminacy in Context”
 • 2006: Language Law and Language Rights Conference, June 14-17, 2006: The Challenges of Enactment and Implementation’ (International Academy of Linguistic Law Conference) National University of Ireland, Galway, 14-17 June: “The Law on Kashubian in Poland”
 • 2006: Interpreting for Relevance: Discourse and Translation, Kazimierz Dolny, Poland (12-14 June 2006): “Indeterminacy and Vagueness in the Legal Context”
 • 2006: Second European IAFL Conference on Forensic Linguistics ‘ Language and the Law”, Barcelona, 14th-16th September 2006, Universitat Pompeu Fabra: “Law on Language, Language Rights and the Question of Linguistic Relativism – the Case of Kashubian in Poland”
 • 2006: Zaragoza, del 14 al 16 de septiembre de 2006. V Congreso Internacional de AELFE (Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos). Academic and Professional Communication in the 21st century : Genres, rhetoric and the construction of disciplinary knowledge: ‘Relevance-theoretic perspective on legal language’
 • 2006: Lingua Legis, 27-29 września 2006, Poznań, Polska – „Pragmatic aspects of legal texts – the speech-act theoretic approach revisited”
 • 2006: IALS (International Association of Literary Semantics) iv Conference, 12-14 October 2006, Kraków, Polska, “Linguistic Perspectives on Legal Texts”
 • 2006: Łódź, ‘Język – Poznanie – Zachowanie’ Uniwersytet Łódzki, 29-30 września 2006. „ Problemy ekwiwalencji w języku prawa w przekładzie i na poziomie wewnątrz-językowym”.
 • 2005: PASE, Łódź: „Deontic ‘shall’ and futurity in English legal texts”
 • 2005: MediaCom, WSSM, Łódź “Globalisation in the Legal Context - Form and Meaning in Documents Drafted in English”
 • 2005: Language and the Law 2005: East meets West Łódź: “Homogenity and modulation in English legal discourse”
 • 2005: Pragmatyczne aspekty kognitywizmu, Łódź: „Angielski czasownik shall jako nośnik deontyczności oraz nośnik czasu przyszłego: opis pragmatyczno-kognitywny”
 • 2005: Maastricht/Lodz DuoColloquium ‘Translation and Meaning’, Łódź: “On equivalence in legal translation – a pragmatic approach”
 • 2004: New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź: ““English Legal Texts and Relevance”
 • 2004: Interpreting for Relevance, Kazimierz Dolny, UW: “English legal texts in translation – the relevance-theoretic approach”
 • 2004: Język a prawo: Komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa, UW: „Legal Documents – Function-Oriented Communicative Acts”

 

Kursy
 
Kontakt

 

iwona.plisiecka@uni.lodz.pl

iw.plisiecka@gmail.com  (rekomendowany dla większych plików)

Tel/fax: (00 48) 42 6655220

Dyżury w semestrze letnim 2017/2018:

środa/Wednesday: 15:30-17:00

& by appointment

 room 4.06

Dyżury w sesji egzaminacyjnej: 

czerwiec:
11 czerwca 2018 (pn)  15:30 - 17:30
18 czerwca 2018 (pn)  11:00 - 12:00
22 czerwca 2018 (pt)   13:00 - 14:00
28 czerwca 2018 (czw) 13:00-14:00
lipiec:
6  lipca 2018  (pt)  10:30 - 12:00
13 lipca 2018  (pt) 10:30 - 12:00