Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

Konferencje

Accents

‘Accents’ (http://filolog.uni.lodz.pl/accents/), począwszy od roku 2007 Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego organizuje coroczne, międzynarodowe, anglojęzyczne konferencje z serii „Accents”, poświęcone zagadnieniom związanym z tak natywnymi jak i nie-natywnymi akcentami języka angielskiego. Konferencja skupia naukowców zainteresowanych praktycznym (fonetycznym) i teoretycznym podejściem do analizy akcentów języka angielskiego. 

PALC 

Konferencja PALC (palc.uni.lodz.pl)  jest organizowana od 1997 roku. Jej tematyka skupia się na teoretycznych i praktycznych zastosowaniach korpusów w językoznawstwie, modelowaniu i przetwarzaniu języków naturalnych, translatoryce i dydaktyce języków obcych.  
 

Meaning, Context and Cognition

Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego począwszy od roku 2011 organizuje międzynarodowe, anglojęzyczne konferencje z serii “Meaning, Context and Cognition”, poświęcone zagadnieniom semantyki dyskursu. Spotkanie z cyklu MCC, które odbyło się w 2011 roku było pierwszą polską konferencją łączącą podejścia kognitywne z pragmatyką językową, kolejne spotkania integrują badaczy zajmujących się zagadnieniami z pogranicza semantyki, pragmatyki i analizy dyskursu.
Więcej informacji na temat aktualnych oraz archiwalnych spotkań z cyklu MCC można zaleźć na stronie http://ia.uni.lodz.pl/mcc/ .

Dyskurs

 
W roku 2012 zapoczątkowane zostały spotkania w języku polskim z serii Dyskurs (http://ia.uni.lodz.pl/dyskurs), które służyć mają integracji badań anglojęzycznych z badaniami prowadzonymi w języku polskim.