Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Maciej Grabski

O mnie

Doktorant od roku akademickiego 2012/13. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Pozycja przymiotnika w prozie staroangielskiej - badanie korpusowe"
 

Projekty
  •  „Korpusowa analiza porównawcza wpływu składni łacińskiej na szyk zdania w tłumaczeniach staroangielskich i starogórnoniemieckich”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 03.2012-02.2015 (wykonawca)
  • „CLARIN ERIC: Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna,” 11.2013-03.2014 (wykonawca)
Publikacje

Grabski, Maciej. 2016. “Multiple negation in Chaucer’s The Canterbury Tales as a marker of social status: a pilot study”. [w:] Variability in English across space and time. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Grabski, Maciej. 2015. The position of negative adjectives in Aelfric’s Catholic Homilies I. [w:] Research in Language 13:4.

Grabski, Maciej. 2012. A sociolinguistic view at verbal morphology in John Bunyan’s prose. [w:] Gavagai Journal nr 2, 2012, s. 13-21.

Grabski, Maciej. 2011. Freudian comments on Genesis’s The Lamb Lies Down on Broadway. [w:] The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric. Red. P. Spyra, A. Wachowska. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, s. 27-36.

Grabski, Maciej. 2011. Select Anglo-Saxon Riddles through the Prism of Freud’s Theory of Wit. [w:] Gavagai Journal nr 1, 2011, s. 17-27.
 

Konferencje

HEL-P: History of the English Language in Poznań, 2017 (przyjęto abstrakt), Poznań, "The nature of Old English adjectival premodification"

SLE 50th Annual Meeting, 2017, Zurych, "Constructions with multiple adjectives in Old English"

International Conference on English Historical Linguistics 18 (z Anną Cichosz) 2014, Leuven, "The V-2 phenomenon in Old English and Old High German translations"

Practical Applications in Language and Computers, 2014, Łódź, "Determiner position in Old English translations from Latin"

The Middle Ages in Britain, 2013, Giessen, "Multiple negation in Chaucer's Canterbury Tales"

English Across Space and Time, 2012, Łódź, "A sociolinguistic look at verbal morphology in John Bunyan’s prose"

English Across Space and Time, 2011, Łódź, "A diachronic comparison of select aspects of Early English morpho-syntax in Anglo-Saxon Chronicle. A pilot study."

English Across Space and Time, 2010, Łódź, "Select Anglo-Saxon Riddles through the Prism of Freud’s Theory of Wit"

4th GCSS Student Conference The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric, 2010, Łódź, "Freudian comments on Genesis’s The Lamb Lies Down on Broadway"

Accents - IV International Conference on Native and Non-native Accents of English, 2010,Łódź, "RP and General American recognition by students of English Philology"

 

Kursy
  • historia języka angielskiego
  • pisanie tekstów akademickich
  • PNJA
Kontakt

 maciej.grabski@uni.lodz.pl