Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

Projekty

Projekty badawczo-rozwojowe z finansowaniem zewnętrznym

1. "Percepcja czasu jako kategorii językowej" (projekt COST z finansowaniem Narodowego Centrum Nauki)
2. "Przemiany w postrzeganiu rzeczywistości a język nowych mediów" (projekt COST z finansowaniem Narodowego Centrum Nauki)
3. "Analiza i narzędzia oceny angielszczyzny Polaków na podstawie korpusu uczniowskiego" (grant Narodowego Centrum Nauki)
4. CESAR -- Elektroniczne zasoby językowe Europy środkowo-wschodniej
5. CLARIN PL -- projekt jest częścią Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN ERIC

Pracownia Językoznawstwa Korpusowego oraz Komputerowego utrzymuje również specjalne urządzenia badawcze:
- system wyszukiwawczy dla Narodowego Korpusu Języka Polskiego
- automatyczne słowniki kolokacji HASK
- narzędzia analizy korpusu uczniowskiego PLEC.