Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

prof. UŁ dr hab. Przemysław Krakowian

O MNIE
Krakowian - pensive   Dr hab. Przemysław Krakowian jest profesorem nadzwyczajnym UŁ w Instytucie Anglistyki, specjalistą z dziedziny testowania języka angielskiego jako języka obcego oraz autorem rozwiązań informatycznych i programów komputerowych w postaci elektronicznego systemu wspierania oceniania w formie elektronicznego portfolio języka mówionego (IA EPSS) oraz programów statystycznych do weryfikacji jakości testów papierowych (DataGrinder) i kontroli procesu oceniania w testach ekspresji ustnej (RaterGrinder). Jest również autorem adaptacyjnego komputerowego testu plasującego Instytutu Anglistyki oraz stworzył elektroniczny system zbierania informa-
cji na temat efektywności zadań testowych w testach papierowych działający w oparciu o teorię odpowiedzi zadania (IRT: Rasch Transactions).
PUBLIKACJE

 

Artykuły i rozdziały w książkach recenzowanych:

Krakowian, P. (2005) Testy statystyczne w językoznawstwie korpusowym.  Lewandowska-Tomaszczyk, B. (red.) Podstawy Językoznawstwa Korpusowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Krakowian, P. (2006) The use of mobile devices in creating young learner portfolios of spoken language. Witczak-Plisiecka, I. (red.) (2006) Pedagogika - Nauczanie języków obcych w perspektywie interdyscyplinarnej. Tom V. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku

Krakowian, P. (2008) Collaborative Assessment of Oral Proficiency. Lewandowska Tomaszczyk (red.) (2008) Corpus Linguistics, Computer Tools, and Applications – State of the Art – PALC 2007. Peter Lang

Krakowian, P. (2009) Experiences from the Showcase. Bijens, H. (red.)(2009) WebCEF Collaborative evaluation of oral language skills through the web. AVNet K.U. Leuven

Krakowian, P. (2009) The Polish showcase experience: the native speaker phenomenon and a pilot corpus study of WebCEF Speech. Bijens, H. (red.) (2009) WebCEF Collaborative evaluation of oral language skills through the web. AVNet K.U. Leuven

Krakowian, P. (2009) Using Popular Technology in Gaining Insight into SL/FL Learner’s Spoken Language. Wicher, A., Penier, I., and Jaworska, J. (red.) (2009) Studies in English Philology. Wydawnictwo AHE Łódź

Krakowian, P., Tella, S., and Harjanne, P. (2009) The didactic model as the educational rationale for the WebCEF. Bijens, H. (red.) (2009) WebCEF Collaborative evaluation of oral language skills through the web. AVNet K.U. Leuven

Krakowian, P. (2010) Assessment, Evaluation and Testing. In Lewandowska-Tomaszczyk (ed.) (2010) New Ways to Language. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Krakowian, P. (2010) Propositional density and the native speaker - beyond a corpus based study of fluency, proficiency and pragmatics of speech. Bednarek, A., and Witczak-Plisiecka, I. (red.) (2011) Interdisciplinary Approaches to Communication Studies. WSSM Łódź

Krakowian, P. (2011) CTT and IRT Programs for Test Analysis. Krakowian, P. (red.) (2011)  Łódź Papers in Language Testing. Scholar.

Krakowian, P. (2011) Investigating the native speaker phenomenon – a pilot corpus study of native and non-native writing. Majer, J., and Salski, Ł. (red.)(2011) FLOW – Foreign Language Opportunities in Writing. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Krakowian, P. (2011) Rater Variability in the Assessment of Oral Proficiency. Krakowian, P. (red.) (2011)  Łódź Papers in Language Testing. Scholar.

Krakowian, P. (2011) The Good, the Bad and the Ugly: Looking at Rater Performance Patterns in Speaking Tests in Krakowian, P. (red.) (2011)  Łódź Papers in Language Testing. Scholar.

Krakowian, P. (2011) Transcultural Interference, Communities of Practice and Collaborative Assessment of Oral Performance.  Pawlak, M., Waniek-Klimczak, E., and Majer, J. (red.) (2011) Speaking and Instructed Foreign Language Acquisition. Multilingual Matters

Krakowian, P. (2011) WebCEF – The Project, Deliverables and Status Quo.  Goźdź-Roszkowski, S. (red.) (2011) Explorations Across Languages and Corpora. PALC 2009. Peter Lang

Krakowian, P. (2012) Managing Electronic Portfoloios of Spoken Language. In Krakowian, P. (red.) (2012)  Łódź Papers in Language Testing vol 2. Scholar.

Krakowian, P. (2015). Communities of Practice in Peer Assessment of Speaking with the EPSS (Electronic Performance Support System). In M. Marczak & M. Hinton (Eds.), Contemporary English language teaching and research (pp. 21–33). Cambridge Scholars Publishing.


Krakowian, P. (2015). Online Peer Assessment of Speaking with the EPSS (Electronic Performance Support System) pp. 127-137 Społeczeństwo, edukacja, język - Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Płock Wydawnictwo PWSZ w Płocku


Krakowian, P. (2016). Managing Rater Cultural Bias in Intercultural Contexts. In B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Kopytowska, J. Osborne, J. J. Schmied, & K. Yumlu (Eds.), Languages, Cultures, Media (pp. 301–322). Chambéry: Université de Savoie, UFR Lettres, langues, sciences humaines, Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Etudes Transfrontalières et Internationales.


Krakowian, P. (2016). Promoting Self-reflection in Assessment of Intercultural Communicative Competence in Professional Contexts via the Web. W: Marczak, M., & Krajka, J. 2016. CALL for openness.  Peter Lang


Krakowian, P. (2016). Developing and validating rating scales in tests of oral expression through Multi Facet Rasch Analysis in oral examiner training procedures. In Irena Czwenar, Dorota Gonigroszek (red.) (2016). Speaking in the Foreign Language: Theory and Practice Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. pp. 28-54
 

Gadomska, A., & Krakowian, P. (2017). Implementing Blogs for Developing Academic Writing Skills in a Variety of Higher Educational Contexts. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 27(4), in print
 

Książki pod redakcją:

Krakowian, P. (ed.) (2011)  Łódź Papers in Language Testing. Scholar.

Monografie:

Krakowian, P. (2010) Modern Test Theory Explained. Scholar

Krakowian, P. (2011) Investigating Rater Behaviour in Tests of Oral Expression. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 

Oprogramowanie komputerowe: 

DataGrinder Pro – Program do analizy testów papierowych (MFRA - Wieloaspektowa Analiza Rasch’a). (Windows 95,XP, Vista, Seven) 2004

– dostępny pod http://www.filolog.uni.lodz.pl/lrakowian/dgr 

ItemBanker Pro – Program do tworzenia banków zadań kalibrowanych. (Windows 95,XP, Vista, Seven) 2004

– dostępny pod http://www.filolog.uni.lodz.pl/lrakowian/dgr 

PhP ItemBanker – Program do tworzenia banków zadań kalibrowanych w architekturze rozproszonej z zastosowaniem relatywistycznych baz danych – dostępny dla pracowników IA UŁ. (2007)

RaterGrinder Pro – Program do analizy MFRA (Wieloaspektowa Analiza Rasch’a) zachowania egzaminatorów w testach ekspresji ustnej. (Windows 95, XP, Vista, Seven, Linux GTK 2.0+, Mac OS X Intel, Power PC, Universal) 2011

I.A EPSS – Elektroniczny System Wspierania Oceniania Instytutu Anglistyki  (2010)

– działający pod adresem http://pnja.uni.lodz.pl/CATS

– do pobrania pod adresem http://www.filolog.uni.lodz.pl/krakowian/epss.zip

 

I.A. Placement Test – Test plasujący w wersji online Instytutu Anglistyki UŁ

 

Komputerowy test przedmiotu Sprawności Zintegrowane PNJA - demo http://pnja.uni.lodz.pl/demo

KONTAKT

Godziny dyżuru w semestrze letnim: Środa 12.00-13.30  sala 4.32

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

T: (48 42) 66 55 220
F: (48 42) 66 55 220 (prosić o sygnał faksu)

W: http://anglistyka.uni.lodz.pl
E:  przemek.krakowian@uni.lodz.pl