Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Przemysław Ostalski

 

 

  • Przemysław Ostalski, Sławomir Połeć “Exercises in English phonetics for Poles”, WSP w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 1998

 

 

 

  • “How general is General American?” in Teaching English phonetics and phonology II, Łódź University Press, Łódź, 1997
  • “Constraints on the LOT-THOUGHT merger application” w Acta Universitatis Lodziensis, Łódź University Press, Łódź, 2000
  • “Computer assisted language learning using Visual Basic and MS Word” w PALC’99: Practical Applications in Language Corpora, Peter Lang, 2000
  • “(Non)rhoticity in Optimality Theory” w A New Curriculum for English Studies, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, 2001
  • “(Non)rhoticity in Optimality Theory, categorical rules, free variation and fuzzy ranking of constraints” in Accents and Speech in teaching English Phonetics and Phonology, Peter Lang, 2002
  • “Received Pronuciation and linking r. An optimality-theoretic analysis of variability” w Linguistica Silesiania 27, 2006
  • “Optimality-Theorectic analysis of Rhoticity in English” in Research in Language 5, Łódź University Press, Łódź, 2007
  • Review of “The phonology of Catalan” by Max W. Wheeler in Research in Language 5, Łódź University Press, 2007
  • “Analysis Of The Pronunciations Of Selected Items From The CLOTH Lexical Set In General American” in: Issues In Accents Of English, edited by E. Waniek Klimczak. Cambridge Scholars Publishing, 2009.
Konferencje
 
Kursy