Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Weronika Szubko-Sitarek

O mnie

 

 

Weronika Szubko-Sitarek jest adiunktem w Instytucie Anglistyki UŁ, kierownikiem podyplomowych studiów Język Angielski w Przedszkolu i Szkole Podstawowej.  Od 2016 roku pełni funkcję pełnomocnika Dziekana ds. kształcenia nauczycieli na Wydziale Filologicznym. Od 2015 prowadzi badania w ramach projektu CLIL for Children (http://www.clil4children.eu/?lang=pl ). Współorganizuje konferencje poświęcone badaniom w obszarze klasy szkolnej (Classroom-oriented Research oraz Language Across Curriculum).

 W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z nauczaniem języka obcego w grupach wczesnoszkolnych, nauczaniem czytania w języku obcym, wielojęzycznością, a także modelami kształcenia nauczycieli języków.

 

 

Publikacje
Szubko, W., Sitarek, A., Cap, P., Gregorowicz-Cap M. (2002). Poland in the Press. Part One: Time Magazine.  Łódź: Wydawnictwo Piątek Trzynastego.
 Szubko-Sitarek, W. (2005). Acquisition of English as Third Language. In K. Ciepiela (ed.), Cognition and Language. Classical Problems – Contemporary Solutions. (pp. 249-255). Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
Szubko-Sitarek, W., Sitarek, A. (2006). Zur referenziell-frequenziellen Erforschung der „falschen“ und „wahren Freundschaft“ der deutschen, englischen, und polnischen Lexeme – Skizze eines Forschungsprojekts. Lodz Papers in Pragmatics 2/2006. Lodz University Press.
Szubko-Sitarek, W., Sitarek, A. (2006). Skizze eines komplexen Forschungsprojekts zur Erforschung der „falschen“ und „wahren Freundschaft“ der Lexeme im Bereich des didaktischen Grundwortschatzes des Englischen, Deutschen und Polnischen. In: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach. In Synchronie-Diachroni-Sprachkontrast-Glottodidaktik. Reihe Sprache. System und Tätigkeit. Vol. 53. (pp. 397-410). Frankfut am Main: Peter Lang.
Szubko-Sitarek, W. (2007). Angielsko-niemieckie kognaty z perspektywy Polaków uczących się angielskiego jako pierwszego języka obcego (L3) – wstęp do analizy porównawczej. In J. Majer & J. Nijakowska (eds.), Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka. (pp. 266-284). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Szubko-Sitarek, W. (2009). Świadomość metajęzykowa u osób trójjęzycznych – psycholingwistyczne aspekty przyswajania drugiego języka obcego. In J. Nijakowska (ed.), Język Poznanie Zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego. (pp. 33-46). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Szubko-Sitarek, W. (2012). Cognate facilitation effects in trilingual word recognition. Studies in Second Language Learning and Teaching 1(2): 189-208.

 

Konferencje
ORGANIZACJA:
2010 – JĘZYK POZNANIE ZACHOWANIE
2012 – CLASSROOM-ORIENTED RESEARCH

 

Kursy
Zajęcia bloku dydaktycznego: dydaktyka nauczania języka angielskiego
Konwersatoria orientujące – wielojęzyczność, różnice indywidualne
Seminaria licencjackie: przyswajania języka drugiego i wielojęzyczność

 

Kontakt
Phone: office #48426655220