Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

dr hab. Janusz Badio

dr hab. Janusz Badio

 

 

 

 

 

 

 WYKSZTAŁCENIE

 • 2015  dr hab. językoznawstwo
 • 2005: dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tytuł pracy: Analiza Konceptualnych i Fonetycznych Procedur Frazowania w Języku Angielskim Mówionym.
 • 1991: stopień mgr fil. ang., tytuł pracy: Zarys fonologii akcentu londyńskiego.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE / PRACA
 • 2008 Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego: pisanie, seminarium magisterskie z jęz. kognitywnego i metodyki, empiryczne metody w językoznawstwie.
 • 2005: Kolegium Języków OBcych UŁ: gramatyka opisowa, meteodyka nauczania j. ang., pisanie,gramatyka praktyczna , teorie przyswajania języka obcego; UAM Kalisz (2005 - z przerwami -2010): EWANG and filologia ang.: metodyka, gramatyka opisowa - wykład, PNJA, historia jężyka ang., seminarium lic.. z językoznawstswa kogn, proseminaria językoznawcze.
 • 1992: NKJO, Kalisz: seminaria lic., wstęp do języka, gramatyka opisowa, metodyka, PNJA: pisanie, mówienie, inne sprawności.

OBSZARY BADAŃ i ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • Językoznawstwo Poznawcze
 • Kognitywna Analiza Dyskursu
 • Eksperymentalne metody w językoznawstwie poznawczym
 • Uwaga i język
 • Konstruowanie zdarzeń w narracji
 • Metody statystyczne, planowanie eksperymentu
STYPENDIA i WIZYTY W UNIWERSYTETACH
 
 • 2008, Dania, Odense; organizator: Prof. Monica Gonzalez-Marquez (Cornel University, Nowy York, USA); promotorzy: Prof. Benjamin Bergen (University of Hawai'i at Manoa) and Prof. Alan Cienki (Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam); temat:c: Semantyka symulacyjna (dot. umysłowych modeli sytuacyjnych) i gesty.
 • 2010, Kwiecień/Maj, Program Erazmus - Uniwersytet Vigo, Hiszpania - wykłady i zajęcia na temat: Aspekty konstruowania znaczenia w języku
 • 2011, Kwiecień/Maj, Program Erasmus, Uniwersytet w Balikesir, Turcja, zajęcia na temat: Struktura zdarzeń w narracji językowej.
 • 2012, Kwiecień/MajProgram Erazmus, Uniwersytet Bangor, North Wales, UK, opiekun naukowy: Prof. Vyvyan Evans, opiekun: dr Patrick Rebushat; lwykłądy na temat: Język, umysł i gramatyka.
 • 2013, Kwiecień/Maj, Program Erazmus, Uniwersytet Maltański, Malta - wykłady i zajecia na temat: Jezykowe konstruowanie zdarzeń oraz jak odnaleźć zdarzenia w nagraniu wideo - studium eksperymentalne oraz  Struktura zdarzeń w narracji - dwa eksperymenty, opiekun naukowy: Prof. Lydia Sciriha, Malta
 • 2014, kwiecień/maj, Program Erasmus, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania - wykłady i zajęcia z językoznawstwa, opiekun naukowy: Prof. Manuel Padilla Cruz

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH i PREZENTACJE:

 • 1997 Practical Applications of Language Corpora, Łódź, UŁ, Poland,
 • 1999 Practical Applications of Language Corpora, Łódź, UŁ,  Poland,
 • 2001 International Duo Colloquium on Translation and Meaning, Łódź, UŁ, Poland
 • 2001 Cognitive Linguistics in the year 2001, Łódź, UŁ,  Poland
 • 2002 New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, UŁ, Poland, PAPER
 • 2004 Cognitive Processes and Language, Piotrków Trybunalski, Poland, PAPER
 • 2004 7th Congress of of the International Society of Psycholinguistics, Cieszyn, PAPER
 • 2005 Practical Applications of Language Corpora, Łódź, UŁ,  Poland, PAPER
 • 2006 Język Trzeciego Tysiąclecia, Kraków, Tertium, Poland, PAPER
 • 2006 Język, Poznanie, Zachowanie, Łódź, UŁ, Poland, PAPER
 • 2006 Pamięć, Kalisz, WPA UAM, Poland, PAPER
 • 2007 Practical Applications of Linguistic Corpora, Łódź, Poland, PAPER
 • 2008 Językoznawstwo Kognitywne, Łódź, Poland, PAPER
 • 2008 Metodologie Językoznawstwa, Łódź, Poland, PAPER
 • 2008 New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, Poland, PAPER
 • 2008 Język Poznanie Zachowanie, Łódź, Poland, PAPER
 • 2008 Konferencja PTN, WPA UAM, Poland, PAPER
 • 2009 International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, 14-16 maja 2006, Prof. Piotr Stalmaszczyk, UŁ. PAPER
 • 2009 PALC 2009 (Practical Applications in Language and Computers), Łódź, UŁ, 6-8.04, Prof. Barbara Lewandowska Tomaszczyk, PAPER
 • 2009 Mówienie w języku obcym –  sukcesy i porażki uczenia się i nauczania, Konin PWSZ, 18-20 maja 2009, Prof. Mirosław Pawlak, Prof. Ewa Waniek-Klimczak. PAPER.
 • 2010 Konferencja Język Trzeciego Tysiąclecia VI, Kraków, Tertium, PAPER.
 • 2010 Syntax in Cognitive Grammar, Częstochowa, kwiecień 9-11, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, PAPER.
 • 2010 Międzynarodowa konferencja: Cognitive Processes in Language Łódź, UŁ, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego PAPER.
 • 2010 Język, Poznanie, Zachowanie, Konf. organizer, Prof.  Jan Majer UŁ, PAPER.
 • 2011 PhiLang, 2nd International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, University of Łódź, Chair of English and General Linguistics, Łódź 12-14 May, org. Prof. Piotr Stalmaszczyk, PAPER.
 • 2011 Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar, Bielsko Biała, September 26-27, org. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Prof. Bogusław Bierwiaczonek, PAPER.
 • 2011 CCC 2011: Cognition, Conduct and Communication, 6-8 October, org. University of Łódź, Chair of Pragmatics, Prof. Potr Cap, dr Joanna Nijakowska, dr Marta Dynel, PAPER.
 • 2013.09.29 abstract accepted PLM: http://ifa.amu.edu.pl/plm/2013/  - Poszukiwanie zdarzeń w nagraniu wideo: badanie ilościowe i jakościowe. W SEKCJI: Mysteries of the Mono- and Multilingual Mind: Its Complex Storage and Processing Structures, (pod kier. naukowym: Prof.  Anna B. Cieślicka and Roberto R. Heredia, Texas A&M University - International, USA)
 • 2013,  Philang, 3 Międzynarodowa Konferencja: Filozofia Języka i Językoznawstwa, Łódź, Polska, 9-11 Maja, 2013, Kierownik naukowy: Prof. Piotr Stalmaszczyk. tytuł wystąpienia: Przyczynowość i struktura zdarzeń w narracji.
 • 2014.07-08.04, EMLS - Empirical Methods in Language and Linguistics, Department of English and General Linguistics, UŁ; org.: dr hab. Prof. UŁ Krzysztof Kosecki, dr Janusz Badio; An experimental study of sentences in English-foreign and Polish-native written narratives

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI

2007 Mowa: między produkją a recepcją, Kalisz, WPA UAM

2009 Konferencja międzynarodowa, Philosophy of Language and Linguistics [Filozofia języka i językoznawstwo], 14-16 maja 2009, tworzenie strony internetowej, logistyka, obowiązki sekretarskie, Katedra Językoznwastwa Angielskiego i Ogólnego, kier.: Prof. Piotr Stalmaszczyk.

2010 Konferencja międzynarodowa, Cognitive Processes in Language [Procesy poznawcze w języku],  współorganizator z Prof. Krzysztofem Koseckim, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, UŁ IFA.

2012 Konferencja międzynarodowa, Talk, Action, Interaction [Mówienie, działanie i interakcja], 3-5 Paźdź. 2012, Łódź, współ-organizator z dr Kamilą Ciepielą.

2012 Konferencja międzynarodowa, Time and Temporality in Language and Linguistics [Czas i temporalność w języku i językoznawstwie], 10-13 Pażdź.,  2012, sekretarz naukowy konferencji,  kier.:, Prof. Barbabra Lewandowska-Tomaszczyk i Prof. Krzysztof Kosecki.

2014 Konferencja międzynarodowa: EMLS - Empirical Methods in Language and Linguistics, 7-8 kwietnia, Department of English and General Linguistics, UŁ; org.: dr hab. Prof. UŁ Krzysztof Kosecki, dr Janusz Badio

Publikacje

Książki:

Redakcja lub współredakcja tomu:

Artykuły:

 • 2001. Choices and Language. Folia Linguistica Anglica 3: 5-25.

 • 2002. The Analysis of Cognitive Factors Involved in the Processing of Speech and its Production. Folia Linguistica Anglica 4: 5-31.

 • 2005. The Management of Speech - a cognitive and corpus based perspective. in K. Ciepiela (ed.), Cognition and Language. Piotrków Trybunalski: Naukowe wydawnictwo Piotrkowskie, 11-23.
 • 2007. Designing a dBase for Spoken Discourse Analysis. in: J. Waliński, K. Kredens i S. Góźdź-Roszkowski (eds) Corpora and ICT in Language Studies.
  Frankfurt am Main: Peter Lang, 120-145.
 • 2007. Frazowanie konceptualne i fonetyczne, in J. Majer i J. Nijakowska (ed.) Język, poznanie, zachowanie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 128-146.
 • 2008. Verb Complementation in Speech - a corpus study. in B. Lewandowska-Tomszczyk (ed.), Corpus Linguistics, Computer Tools and Applications - State of the Art. Frankfurt am Main: Peter Lang, 270-290.
 • 2008. Intencjonalnośc, język i glottodydaktyka. In:  M. Jodłowiec (ed.), Język trzeciego tysiąclecia. Kraków: Tertium. 131-139.
 • 2009 (ed.) PhiLang2009: International Conference on Philosophy and Language and Linguistics Łódź. Book of Abstracts: Łódź: Łódź University Press. 
 • 2010 Ponowne spojrzenie na problem autentyczności w nauczaniu języka obcego. In: Pawlak. M, Derenowski, M. i Wolski, B. (2010) Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Poznań-Kalisz: UAM w Kaliszu. 
 • 2011 Koszty przetwarzania informacji w języku a konstrukcja gramatyczna zdania (projekt eksperymentu). In.: Pawlak, M. i Waniek-Klimczak. E. (ed.), Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania. Poznań: Wydział Artystyczno Pedagogiczny w Kaliszu, 51-65.
 • 2011 Simulation Semantics: A Synopsis. In: Stalmaszczyk, P. (ed.) Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 79-93.
 • 2011. Assessing the feasibility of the shadowing technique in testing oral production. In: Krakowian, P. (ed.), Łódź Papers in Language Testing. Warszawa: Scholar, 61-78.
 • 2011. What’s In a “Duck”? A Corpus Study of Salience and Attention Within Animal-related, Denominal Verb. In: Roszkowski, G. (ed.), Explorations across Languages and Corpora. PALC 2009", Frankfurt am Main: Peter Lang,  163-178.
 • 2011. Construal of Events and Attention in Philosophy, Psychology, and Cognitive Linguistics. In: Stalmaszczyk, P. (ed.), Kwartalnik neofilologiczny. Warszawa: Wydział I PAN, Wydział nauk społecznych, 3/2011, 241-255.
 • 2011. Attention and grammatical resources of meaning construction. In: Bierwiaczonek, B., Cetnarowska, B and Turula, A. (eds.), Syntax in Cognitive Grammar. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 229-245.
 • 2011. Obiekty uwagi i kodowanie językowe. In: A. Kwiatkowska (red.), Przestrzenie kognitywnych poszukiwań, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 243-255.
 • 2012. Events, Intonation Units and Constructions in Narration. In: Kosecki, K. and Badio, J. (red.), Cognitive Processes in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang,  135-149.
 • 2013. Wstęp do językoznawstwa, czy języka, która opcja jest lepsza i do czego zobowiązuje? w: Jodłowiec, M. i Tereszkiewicz, A.,  (red.), Język a komunikacja 32: Dydaktyka języka obcego w okresie przemian, Kraków: Tertium, 27-37. 
 • 2013. Quantitative and qualitative aspects of events in Polish-native and English-foreign verbalizations of a video narrative sequence. In: Badio, J. and Ciepiela, K. Peter Lang (red.), Language, Action, Interaction. Frankfurt am Main: Peter Lang. 27-45.
 • 2013. Theoretical perspectives on interaction as a cognitive and social phenomenon. w: Badio, J. i Ciepiela, K. Peter Lang (red.), Language, Action, Interaction. Frankfurt am Main: Peter Lang. 9-27. (współautor: K. Ciepiela)
 • 2014. Temporal parameters of narrative events: a study of unitizing a videotaped activity and its verbal coding.  In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and Kosecki, K. (red.), Time and Temporality in Language and Human Experirnce. Frankfurt am Main: Peter Lang, 121-137.
 • 2014. Językowe konstruowanie znaczenia: przegląd stanowisk i propozycja nowego spojrzenia. In: Majer, J. (red.), Zeszyty Naukowe, Rozprawy Humanistyczne, t. XV, PAGES.
 • 2015. Events and sentences in story construal of English-native and Polish-foreign language users: experimental methodology and outcomes. w: Kosecki, K. i Badio,, J. (red.), Empirical Methods in Language Studies. Frankfurt am Main: Peter Lang, 13-29.

 

 

...