Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

dr hab. Kamila Ciepiela

 

WYKSZTAŁCENIE

1992 Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Łódzki;  ‘Aphasia: the case study’. 

1999 Doktor Nauk Humanistycznych w zakresię językoznawstwa angielskiego ‘Linguistic models and speech deficits theories’. 

 2014 Doktor Habilitowany 

 

STANOWISKA/FUNKCJE

Kierownik Niestacjonarnych Studiów Drugiego Stopnia Filologii Angielskiej, IA, UŁ

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2000 -  obecnie Uniwersytet Łódzki; Adiunkt (Seminaria magisterskie z zakresu językoznawstwa)

2004 -  2011 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi; Adiunkt (Psychopedagogika nauczania jęz. ang. jako obcego) 

1998 - 2004 Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Adiunkt (Gramatyka opisowa jęz. ang.; PNJA)

2002 - 2003 Państwsza Szkoła Zawodowa we Włocławku;  Adiunkt (Gramatyka opisowa jęz. ang.; PNJA)

1998 - 1999 18 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; Nauczyciel

1992 - 1993 Research and Development Centre for Cities’ Ecology, Łódź; Tłumacz

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Językowa konstrukcja i kreacja tożsamości

Język w kontekstach interakcyjnych

Język jako system semiotyczny

Psychologia języka i komunikacji

Procesy poznawcze a język

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI

2018 PASE The 27th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English Language, Art, Literature: In Search of Identity

2018 Międzynarodowa konferencja 'Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative in Language' (TEPEN2) Uniwersytet Łódzki

2017 Międzynarodowa konferencja ‘Personal Identity through a Language Lens’, Uniwersytet Łódzki

2016 Międzynarodowa Konferencja 'Small Forms'.  Uniwersytet Łódzki

2015 Międzynarodowa konferencja 'Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative in Language' (TEPEN) Uniwersytet Łódzki 

2015 Seminarium 'Language and Identity', Zhetysu State University, Taldykorgan, Kazachstan

2015  Międzynarodowa konferencja ‘Personal Identity through a Language Lens’, Uniwersytet Łódzki

2012 Międzynarodowa konferencja ‘Talk–Action-Interaction, Uniwersytet Łódzki

2010 Międzynarodowa konferencja ‘Personal Identity through a Language Lens’, Uniwersytet Łódzki

2004 Międzynarodowa konferencja ‘Cognition and Language’, Akademia Świętokrzyska , Piotrków Trybunalski

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

2018 PASE The 27th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English Language, Art, Literature: In Search of Identity, 25-27 06.2018, Uniwersytet Łódzki, Polska;  Social identity categories in novice and in-service teacher interaction

2018 Międzynarodowa Konferencja "Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative in Language", 11-12 05. 2018, Uniwersytet Łódzki, Polska; Narrative as a tool of the investigation of sanctity

2018 Międzynarodowa Konferencja "Categories and Units in Language and Linguistics" (CULL) 09-10 04. 2018 PWSZ Wałbrzych, Polska; Narratives revisited: Small Stories

2017 Międzynarodowa Konferencja “Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze,” 18-20 10.  2017, Universytet  Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska, Modern Meaning of Sanctity Constructed in Stories

2017 Czwarta Międzynarodowa Konferencja “Personal Identity through a Language Lens” (PILL) 12-13 05. 2017, Uniwersytet Łódzki, Toponyms as Devices of Ethnic Identity Construction.

2017 Siódma Międzynarodowa Konferencja "Religion & Spirituality in Society Understanding Globalism, Respecting Difference" 17–18 04. 2017, Imperial College London,  Londyn, Wielka Brytania; The Toponyms of Poland’s Christian Identity: The Baptism of Poland.

2017 Międzynarodowa Konferencja "Meaning, Context and Cognition" (MCC) 20-22 04. 2017, Uniwersytet Łódzki; From General to Situated and Back. Spiral Development of the Meaning of Toponyms.

2017 Międzynarodowa Konferencja "Erasmus+ in Practice", Uniwersytet Jan Evangelista Purkyne, Czechy, 25-28 04. 2017 Erasmus+ Practice at the University of Lodz.

2016 Międzynarodowa Konferencja "Interrupted Discourse, Discontinued Dialog: Diversity, Marginalization, Otherness", Uniwersytet Łódzki; Big and Small Identities of Turner’s Syndrome  Females

2016 Międzynarodowa Konferencja "Witches and Angels - the Perception of Women in Ancient and Modern Cultures", Uniwersytet Jan Kochanowskiego, Piotrkow Trybunalski, Poland; Angelic Identities of Women in Christianity: Discourse Analysis of an Interview with a Nun and a Manageress.

2016 Międzynarodowa Konferencja COCAC, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa; Positioning in Teaching Learning Community of Practice.

2016 Międzynarodowa Konferencja "Small Forms".  Uniwersytet Łódzki; Small Stories - Interactionally Grounded Narratives

2015 Międzynarodowa konferencja "Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative in Language", Uniwersytet Łódzki; Embedding Story Events in Interactional Contexts

2015 Science, Education and Innovations - Factors of Implementation of the Strategy "Kazakhstan - 2050. Zhetysu State University, Taldykorgan, Kazachstan; 'Developing Foreign Language Teacher Identities: From Socialisation to Certification' - wykład plenarny

2015 Konferencja Naukowa PTN: Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce. Warsaw, Poland. Denotacja i konotacja w komunikacji międzykulturowej.

2015 Ways to Religion. Philological School of Higher Education in Wrocław, Poland. Sanctity (re)presented.

2015 ‘Personal Identity through a Language Lens’, University of Lodz, Poland. Interactional performance of identities.

2015 SEMIOTICA 2015 – International Semiotic Conference, University of Lodz, Poland. Visual-spatial signifiers of sanctity.

2015 ICA Regional Conference: Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, University of Lodz, Poland. Social Identity categories in f2f talk.

2014 Poetics of Selfhood: Writing and Other Constructions, Lisbon University, Portugal; Conversational narratives as vicissitudes of human intentions in the community of practice.

2014 Empirical Methods in Language Studies, University of Lodz, Poland; Positioning analysis as an empirical tool for the investigation of discursive identity performance.

2014 Hybrids and Hybridity, Jan Kochanowski University, Piotrków Trybunalski, Poland; Narrative hybrids: Small stories.

2013 Languaging Diversity, Università Degli Studi Di Napoli ‘L’orientale’, Naples, Italy; Performing identity in the community of teaching practitioners.

2013 Konferencja Naukowa PTN „Refleksja w uczeniu i nauczaniu języków obcych” Wrocław, Poland Refleksja jako czynnik identyfikujący we wspólnocie praktyków.

2013 Intersemiotic Translation, University of Lodz; Signifying Self in a Language of the Other.

2013 CLIL, University of Lodz, Poland Language competence and identification with the community of teaching practitioners".

2012 Talk-Action-Interaction Relational Identities in a University Classroom.

2012 Meaning, Context and Cognition, University of Lodz, Poland University classroom debate as a site for identity performance

2012 Classroom Oriented Research: The Benefits of Multiple Perspectives, University of Lodz, Poland Identity enhancement in a TEFL Classroom

2011 42nd Poznań Linguistic Meeting Situated narratives as a toolkit for identity performance

2010 Personal Identity through a Language Lens, University of Lodz, Poland;

2010 Cognitive Processes in Language, University of Lodz; Prototype of a teacher

2009 Studying Communication, University of Lodz, Poland; Communicating my self

2009 ‘Probing the Boundaries: Persons, Intimacy, Love. Interdisciplinary Net. Salzburg, Austria. Friendship, Sistership and Personal Identity in Early Adolescence: Conversation Analysis Approach.

2008 CADAAD. Hatfield, Hertfordshire, UK; Discursive Identity Performance in Conversational ‘Small’ Stories of Pre-adolescent Girls.

2008 Identities under Construction. Liege, Belgium; Performing Identities in Early Adolescent Girl’s Discourse.

2007 Mowa: między produkcją a recepcją. Kalisz, Poland.  Self-presentation in Early Adolescent Discourse.

2006 Język-Poznanie-Zachowanie. Łódź, Poland.  Językowy obraz zaburzeń poczucia tożsamości u osób z afazją.

2005 Kongres Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin, Poland.

2005 International Conference Perspectives on Metonymy. Łódź, Poland. Metonymy in aphasia.

2005 II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Wrocław, Poland. Afazja i autyzm - zaburzenia  mowy  oraz  myślenia.  Metafora i metonimia w afazji. 

2004 ISAPL Congress,  Cieszyn, Poland; Deficits in visual cognition and their relation to language processing

2004 International Conference ‘Cognition and Language’;  Piotrków Trybunalski, Poland.  Understanding pictures: Mapping conceptual and spatial schemas in language-related cognitive disorders.

2003 Biennial BAS International Conference, Newcastle-upon-Tyne, UK; Body schema deficits and language impairments in aphasia

2003 4th RRR Seminar, Lublin, Poland; Cognitivism in Aphasiology

2002 SLE Annual Conference, Potsdam, Germany.

2002 Język a komunikacja wizualna, Łódź, Poland.

2002 ESSCS Multidisciplinary Aspects of Learning, Paris, France.

2002 BAS International Conference, York, UK.

2002 April Conference Nine, Jagiellonian University, Kraków, Poland.

2001 SLE Annual Conference, Leuven, Belgium.

2001 Cognitive Linguistics in the Year 2001, Łódź, Poland. 

2000 Curriculum for English Studies, Świętokrzyska Academy, Bąkowa Góra.

2000 Aspekty Edukacji Lingwistycznej, University of Silesia, Katowice, Poland.

1999 Phonology and Phonetics, Łódź, Poland.

1998 Cognitive Linguistics, Łódź, Poland.

 

STYPENDIA ZAGRANICZNE

2017 Jan Evangelista Purkyne University, Usti n/Labem, Czech Republic;  Erasmus

2016 University of Ostrava, Czech Republic; Erasmus

2015 Zhetysu State University, Taldykorgan, Kazakhstan - profesor wizytujący

2015 Palacky University of Olomouc, Czech Republic; Erasmus

2014 Zhetysu State University, Taldykorgan, Kazakhstan - profesor wizytujący

2013 Universita degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italy; Erasmus

2013 Palacky University of Olomouc, Czech Republic; Erasmus

2012 Aristotle University of Thessaloniki, Greece; Erasmus 

2011 University of Vigo, Spain; Erasmus 

2010 Technische Universitat, Chemnitz, Germany; Erasmus 

2008 Ludwig Maximilians University, Munich, Germany; Erasmus 

2006 University of Aalborg, Denmark; uczestnik szkoły letniejl ‘Dexus 4’

2005 University of Newcastle-upon-Tyne, Aphasiology Clinic; wizyta studyjna

2001 Fontys Universities, Tilburg; Tempus

2000 Ludwig Maximilians University, Munich; Tempus

1999 University of Ripon and York St. John; Tempus

1996 University of Edinburgh; wizyta studyjna

1995 Vilem Mathesius Centre for Research and Education in Semiotics and Linguistics, Prague; participant of the workshop

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Stowarzyszenie Na Rzecz Godności Życia Ludzkiego 'HUMANE VITAE'

MONOGRAFIA

2013 EFL Teacher Identity: From Mental Representation to Situated Performance. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 

2018. The Toponyms of Poland’s Christian Identity: A Discursive Analysis of a Speech by President Duda. The International Journal of Religion and Spirituality in Society 8 (3): 11-24. doi:10.18848/2154-8633/CGP/v08i03/11-24.

2017 Angelic Identities of Women in Christianity: Discourse Analysis of an Interview with a Nun and a Manageress. W: A. Stanecka and A. Kwiatkowska (eds.) Witches and Angels. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Naukowe Piotrkowskie, str. 109-126.

2017 Sanctity (Re)presented. W: A. Knapik, K. Buczek, P. Chruszczewski, R. L. Laningan, J. R. Rickford (eds.) Languages in Contact, vol. 7: Ways to Religion. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, str. 41-54. 

2017 Constructing Teacher Identities in Stories, Kwartalnik Neofilologiczny, LXIV, 2/2017, 191-206.

2016 Reflection and Knowledge-based TESOL Teacher Identity. W: Siria Guzzo and David Britain (eds.) Languaging Diversity Volume 2: Variationist Approaches and Identities. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 1-19.

2016 A pair of ovaries or a butterfly: Bodily femininity of women with Turner’s syndrome. W: K. Ciepiela (ed.) Identity in Communicative Contexts. Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 39-55.

2016 Explorations of the issue of identity in communicative contexts: Themes and methods. W: K. Ciepiela (ed.) Identity in Communicative Contexts. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 7-20.

2015  Narrative hybrids: Small stories. In A. Kwiatkowska and A. Stanecka (eds.) Hybrids and Hybridity. Piotrków Trybunalski: NWP, 93-114.

2015 Developing Foreign Language Teacher Identities in the Context of the Socio-Political Transition. In B. E.Biekturganov, M.T Kantureev (eds.) Science, education        and innovations - factors of implementation of the Strategy "Kazakhstan - 2050". Taldykorgan: Zhetysu State University Press, 310-316.

2015 Communicating my Foreign Language Self. In K. Andrzejczak (ed.) Language, Literature and Teaching at the Time of the Digital Revolution. Łódź: SAN, 95-108.

2014 Refleksja nad działaniem a tożsamość społeczna nauczyciela we wspólnocie praktyków, Neofilolog, 43/1, 111-124.

2013 Theoretical Perspectives on Interaction as a Cognitive and Social Phenomenon (Badio, J. co-author). In J. Badio and K. Ciepiela (eds.). Language, Action, Interaction, 9-26.

2013 Performance of Identities in the Queen of England’s Public Speeches (Frankowska, B. co-author). In J. Badio and K. Ciepiela (eds.). Language, Action, Interaction, 125-146.

2013 Identity performance in a TESOL classroom. In Ł. Salski and W. Szubko-Sitarek (eds.). Perspectives on Foreign Language Learning. Łódź: Łódź University Press, 329-344.

2012 Teacher identity. In K. Kosecki and J. Badio (eds) Cognitive Processes in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2012 Narrative as a toolkit for identity performance. In: Kiełkiewicz-Janowiak, A. and Pawelczyk, J. (eds.). Special issue on narratives in contexts.  Poznań Studies in Contemporary Linguistics 48(1), 103–125.

2011 Small story telling in performance of teenage girl situated identities. In  (ed.). Identity through a Language Lens. Frankfurt am Main: Peter Lang.  

2011 From language as an identity marker to language as a toolkit for identity performance. In  (ed.). Identity through a Language Lens. Frankfurt am Main: Peter Lang.  

2011 Friendship, Sistership and Personal Identity in Early Adolescence. In Farghaly, N., and Toralba, C. T. (eds.). Love on Trial: Adjusting and Assigning Relationships. Inter-Disciplinary Press.(e-book)

2009 Narrative dimensions of a story-in-interaction. In K. Andrzejczak (ed.). Participations and Assessments. Łódź: Academy of Management Press.

2007 Metonymy in aphasia. In: K. Kosecki (ed.). Perspectives on metonymy. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2007 Językowy obraz zaburzeń poczucia tożsamości u osób z afazją. In: J. Majer & J. Nijakowska (eds.). Język-Poznanie-Zachowanie: Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka. Łódź: Lodz University Press.

2005 Understanding pictures: Mapping conceptual and spatial schemas in language-related cognitive disorders. In: K. Ciepiela (ed.). Cognition and Language: Classical problems – contemporary solutions. Piotrków Tryb. NWP.

2005 Kognitywizm w badaniach nad afazją. In: H. Kardela, Z. Muszyński & M. Rajewski (eds.). Kognitywistyka: Problemy i perspektywy. Lublin: Wyd. UMCS.

2003 What the analysis of non-fluent aphasia can tell about language functioning. In: Cognitive Systems, 6-1, 83-92.

2002 The assumptions and methodology of cognitive neuropsychology and their application to the investigation and assessment of aphasia. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Turewicz (eds.) Cognitive Linguistics Today. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

2002 Acquisition of the phonological system in childhood developmental aphasia. In E. Waniek-Klimczak & P. Melia (eds.) Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. EFL perspective. Frankfurt on Main: Peter Lang Verlag.

2001 Stymulacja rozwoju umysłowego i językowego poprzez nauczanie języka obcego i bezpośredni kontakt z językiem i kulturą innego narodu (studium przypadku dziecka 5-letniego). W M.T. Michalewska i M. Kisiel (red.) Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2001 Conversation analysis and its application to aphasia. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & I. Czwenar (eds.) A New Curriculum for English Studies. Piotrków Tryb.: Piotrków College Press.

2001 An account of aphasic speech disorders in the information-processing framework. Łódź: Acta Universitatis Lodzensis; Folia Linguistica Anglica 3, 75-87.

1998 A model of lexical access and its predictions for Broca’s aphasia.; Łódź, Acta Universitatis Lodzensis Folia Linguistica Anglica 1, 173-188.

1997 Aphasia – the case study.; Łódź, Acta Universitatis Lodzensis; Folia Linguistica 36, 249-270.

 

RECENZJE

2017 Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Nowickiej Ethnic Categorization in Interviews in English as a Lingua Franca. 

2017 Recenzja wydawnicza artykułu: "The Molding of Lebanese Identity through ‘Temporary’ Cultural Objects". W: The Design Collection, Common Ground Publishing.

PRACE REDAKCYJNE

2016 Identity in Communicative Contexts. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2013 Language. Action. Interaction. (współ red. z J. Badio). Frankfurt am Main: Peter Lang. 

2011 Identity through a Language Lens. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2005 Cognition and Language: Classical problems – contemporary solutions. Piotrków Tryb. NWP, Poland