Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

Koło naukowe

 

Koło naukowe Texts & Codes powstało w 2011 roku przy Zakładzie Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego. Interesują nas przede wszystkim zagadnienia z zakresu językoznawstwa ogólnego i kognitywnego (m. in. metafora pojęciowa, metonimia i inne figury retoryczne, amalgamaty pojęciowe, obrazowanie konceptualne), komunikacja werbalna i niewerbalna, język mediów, multimodalność, oraz wzajemne oddziaływanie słowa i obrazu, muzyki, literatury, kultury, sztuki.

Nasze logo nawiązuje do tradycyjnej indyjskiej opowieści o ślepcach i słoniu, która ilustruje subiektywną naturę doświadczania zmysłowego, a tym samym różne perspektywy doświadczających. W ten sposób metaforycznie nawiązujemy do kognitywnej dewizy, że każdy użytkownik języka w inny sposób konceptualizuje rzeczywistość.

Co roku organizowaliśmy ogólnopolskie konferencje studencko-doktoranckie. W 2012 roku była to „A Young Researchers' Conference on British and American TV Series”, w 2013 „Słowo i obraz w komunikacji internetowej”, a w 2014 „Animals – Mental, Linguistic, and Literary Representations”.

W swojej historii mamy także współpracę z liceami i gimnazjami – raz w semestrze zapraszamy uczniów na zajęcia o charakterze konwersatorium językoznawczego, dzięki czemu nasi goście mogą poczuć się jak prawdziwi studenci.

Planujemy wznowienie działalności Texts&Codes w roku akademickim 2017/2018. Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane działalnością w kole!

 

E-mail: textscodes@gmail.com

www.facebook.com/textscodes