Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

Konferencje

PhiLang 2017

http://filolog.uni.lodz.pl/philang/

 

The Fifth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics (PhiLang 2017) University of Lodz (Poland), 12-14 May 2017

The Department of English and General Linguistics at University of Lodz announces the Fifth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics

As in previous years, the principal aim of our Conference is to bring together philosophers, logicians and linguists. PhiLang2017 will be concerned with "objects of inquiry"

(or on "what there is") in language, logic, argumentation theory, philosophy, and literature.

We also invite contributions investigating the relations between philosophy of language, philosophy of literature, and philosophy of mind.

Other possible areas of inquiry include (the list is not exhaustive):

- Philosophical background of semantic and pragmatic theories

- Metaphilosophy and philosophy of language

- Philosophical and linguistic background of argumentation theory

Two special sessions are also included in this edition of the conference. A workshop on Wallace Stevens will address all aspects of his poetic praxis as well as Stevens'

theoretical writings reflecting this praxis. The second, on the Philosophy of Argumentation is dedicated to exploring the relationship between Linguistics and Philosophy of

Language and Argumentation, as well as general aspects of argumentation theory.

Selected conference proceedings will be published in monographic volumes in the new series of Peter Lang Studies in Philosophy of Language and Linguistics.

Abstracts of papers, in MS Word format, of max. 300 words (followed by 5-7 key terms) should be forwarded by e-mail to: philang2017@uni.lodz.pl

Please state clearly if your abstract is intended for one of the special sessions. The final, extended deadline for submission is 15 January 2017. Presentations

should last maximum 30 minutes (including discussion and questions). Notification of acceptance will be sent by 1 March 2017.

 

Plenary speakers

 

The following scholars have accepted our invitation to address the conference as plenary speakers:

Göran Rossholm (Stockholm University): Between Chance and Necessity: Reflexions on Literary Interpretations

Brendan S. Gillon (McGill University): What is the Object of Semantics?

Peter Pagin (Stockholm University): What is Language for? The Complexity Arguments

Alberto Voltolini (University of Turin): Can One Refer to and Quantify over Intentional Objects of Hallucination?

Maciej Witek (University of Szczecin): Accommodation in Linguistic Interaction

 

Fees and registration

 

The registration form can be downloaded here: http://filolog.uni.lodz.pl/philang/PhiLang2017Registration%20form.doc

Fees for the conference, including special sessions, are as follows:

250 EUR (normal) or 125 EUR (doctoral students) for participants with foreign affiliation;

450 PL (normal) or 250 PLN (doctoral students) for participants with Polish affiliation.

The fees cover conference materials, lunches, and the conference dinner, but not accommodation.

Details on how to pay will appear shortly.

 

Conference venue

 

The conference will be held at the newly-opened Faculty of Philology building, at ul. Pomorska 171/173, while accommodation can be found at the University Conference Centre at ul. Kopcinskiego 16/18.

The two buildings are situated within easy walking distance of each other within the university campus area.

Further information: http://filolog.uni.lodz.pl/philang/

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Personal Identity Through a Language Lens (PILL4)

12-13 May 2017

Focal topic: ‘Identities in communities’

Plenary speakers (confirmed):

Michael Bamberg (Clark University, USA)

Aniela Korzeniowska (University of Warsaw, Poland)
Joanna Pawelczyk (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

Venue: Faculty of Philology, University of Lodz, Pomorska 171/173

Further information at: http://filolog.uni.lodz.pl/pill/readarticle.php?article_id=1

------------------------------------------------------------------------------------------

 

'Small Forms' Conference

13-14 June 2016 

Deadlines:

Abstract submission: 05 May 2016.

Brief abstracts (up to 200 words) should be sent to: venture@uni.lodz.pl

Notification of acceptance: 09 May 2016

Deadline for registration: 15 May 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seminarium naukowe "Metodologie językoznawstwa VII"

14 maja 2016

Miejsce obrad: Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, sala 1.03

 

Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ zaprasza do udziału w siódmej edycji seminarium naukowego poświęconego szeroko pojętej metodologii współczesnego językoznawstwa.

Program seminarium

9.00 - 9.15 Otwarcie

9.15 - 10.00 Katarzyna Sicińska (UŁ) 

Jak badać dawną polszczyznę południowokresową? Z problemów metodologicznych dialektologii historycznej

10.00 - 10.45 Tomasz Mika (UAM)

Nowy model opisu składni staropolskiej. Tendencje i procesy w dziejach języka polskiego

10.45 - 11.15 Przerwa kawowa

11.15 - 12.00 Rafał Górski (IJP PAN)

Metody kwantytatywne w językoznawstwie historycznym

12.00 - 12.45 Stanisław Goźdź-Roszkowski (UŁ)

Analiza języka wartościowania w dyskursie instytucjonalnym z perspektywy językoznawstwa korpusowego: możliwości i ograniczenia

12.45 - 13.30 Katarzyna Budzyńska (IFiS PAN & University of Dundee)

Metody lingwistyki obliczeniowej w automatycznym wydobywaniu argumentów

13.30 - 15.00 Obiad

15.00 - 15.45 Agnieszka Budzyńska-Daca (UW)

Retoryka i gatunki

15.45 - 16.30 Maria Załęska (UW)

Językoznawstwo i retoryka jako nauki o języku: uwagi metodologiczne

16.30 - 17.00 Przerwa kawowa

17.00 - 17.45 Przemysław Łozowski (UMCS)

Panchronia, czyli język jako symbol doświadczenia

17.45 - 18.30 Adam Głaz (UMCS)

Poza metaforyzacją i mitologizacją. Językoznawstwo kultiurowe na tropie trzeciej drogi.

18.30 Zamknięcie obrad