Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

Publikacje

Publikacje (książki i publikacje zbiorowe)

2018

 

2017

 

2016

 • Ciepiela, K. (red.) 2016. Identity in Communicative Contexts. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2015

2014

 • Badio, J. 2014. Construal and Linguistic Coding of EFL Events. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Kwiatkowska, A., Stanecka, A. (red.). 2014. Strategie humoru. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

 • Kwiatkowska, A., Stanecka, A. (red.) 2014. Strategies of humor. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

 • Lewandowska-Tomaszczyk, B., Kosecki, K. (red.) 2014. Time and Temporality in Language and Human Experience. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 • Pskit, W. (red.) 2014. Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2014. Philosophy of Language and Linguistics: The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein (Series: Philosophische Analyse / Philosophical Analysis, volume 53). Berlin & Boston: De Gruyter.

 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2014. Issues in Philosophy of Language and Linguistics (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics 2). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Stalmaszczyk, P., Szubko-Sitarek, W., Salski, Ł. (red.) 2014. Language Learning, Discourse and Communication. Studies in Honour of Jan Majer (Second Language Learning and Teaching). Cham, Heidelberg, etc.: Springer.

2013

 • Badio, J., Ciepiela, K. (red.) 2013. Language, Action, Interaction (Lodz Studies in Language 31). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Ciepiela, K. 2013. EFL Teacher Identity: From Mental Representation to Situated Performance. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kwiatkowska, A. 2013. Interfaces, Interspaces. Image. Language. Cognition. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2013. Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju (Studia z metodologii i filozofii języka 2). Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego i Wydawnictwo Primum Verbum.

 • Stalmaszczyk, Piotr (red.) 2013. Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja językoznawstwa (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego 1). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2012

 • Kosecki, K., Badio, J. (red.) 2012. Cognitive Processes in Language (Łódź Studies in Language 25). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Kwiatkowska, A. (red.) 2012. Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric (Łódź Studies in Language 26). Frankfurt: Peter Lang.
 • Kwiatkowska, A., Stanecka, A. (red.) 2012. Codes of Humour. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2012. Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne (Studia z metodologii i filozofii języka 1). Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego i Wydawnictwo Primum Verbum.
 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2012. Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis. Frankfurt am Main: Ontos Verlag.
 • Fomin, M. , Blazek, V., Stalmaszczyk, P. (red. ) 2012. Transforming Traditions. Studies in Archaeology, Comparative Linguistics and Narrative (Studia Celto-Slavica 6). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Płuciennik, J., Stalmaszczyk, P. (red.) 2012. Metody badań i poszukiwań (Język - Literatura - Kultura. Studia Wydziału Filologicznego UŁ). Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum.

2011

 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2011. Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics (Łódź Studies in Language 21). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2011. Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2010

 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2010. Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2010. Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn. Frankfurt am Main: Ontos Verlag.
 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2010. Philosophy of Language and Linguistics. Volume II: The Philosophical Turn. Frankfurt am Main: Ontos Verlag.
 • Stalmaszczyk, P. i Fomin, M. (red.) 2010. Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Language (Studia Celto-Slavica 4). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Fomin, M., Jarniewicz, J. i Stalmaszczyk, P. (red.) 2010. Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Literature and Culture (Studia Celto-Slavica 5). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 

2009

 • Kwiatkowska, A., Kosecki, K. (red.) 2009. Odcienie kognitywizmu: referaty z konferencji „Językoznawstwo kognitywne 2008”. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kwiatkowska, A., Jarniewicz, J. (red.) 2009. Między obrazem a tekstem. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Oleksy, W. i Stalmaszczyk, P. (red.) 2009. Cognitive approaches to language and linguistic data. Studies in honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. Frankfurt am Main, etc: Peter Lang.

 • Stalmaszczyk, P. 2009. Studies in Celtic Languages and Celtic Englishes. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.

2008

 • Kosecki, K. 2008. Language, Time, and Biology: A Cognitive Perspective. Włocławek: Wydawnictwo PWSZ we Włocławku.
 • Kwiatkowska, A., Dżereń-Głowacka, S. (red.) 2008. Shades of humour / Odcienie humoru. Vol. 1 of the series Humor. Theories-Applications-Practices. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2008. Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje. Kraków: Lexis.

2007

 • Kosecki, K. (red.) 2007. Perspectives on Metonymy: Proceedings of the International Conference ‘Perspectives on Metonymy’, Held in Łódź, Poland, May 6-7, 2005. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Pskit, W. 2007. The Concept of Grammatical Category in Generative Grammar and Cognitive Grammar. Włocławek: Wydawnictwo PWSZ we Włocławku.

2006

 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2006. Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2005

 • Kosecki, K. 2005. On the Part-Whole Configuration and Multiple Construals of Salience within a Simple Lexeme. Łódź: Łódź University Press.
 • Stalmaszczyk, P. 2005. Celtic Presence. Studies in Celtic languages and literatures: Irish, Scottish Gaelic and Cornish. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2004

 • Lewandowska-Tomaszczyk, B., Kwiatkowska, A. (red.) 2004. Imagery in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2003

 • Pstrusińska, J. i Stalmaszczyk, P. (red.) 2003. Collectanea Eurasiatica Cracoviensia (Zrozumieć Eurazję. Od starożytności do czasów współczesnych). Kraków: Księgarnia Akademicka.

2000

 • Stalmaszczyk, P. (red.) 2000. From Sounds to Discourse (Folia Linguistica Anglica 2). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1999

 • Stalmaszczyk, P. 1999. Structural Predication in Generative Grammar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1998

 • Kwiatkowska, A. 1998. The Visuo-spatial Determinants of Natural Language. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Stalmaszczyk, P. (red.) 1998. Projections and Mapping. Studies in Syntax (PASE Studies & Monographs Volume 5). Lublin: Wydawnictwo Folium.