Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

Serie wydawnicze

Kierownik Zakładu prof. Piotr Stalmaszczyk jest inicjatorem i redaktorem naczelnym trzech serii wydawniczych: Studies in Philosophy of Language and Linguistics (Peter Lang), Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa (Primum Verbum). Dotychczas ukazały się następujące tomy:

 

Studies in Philosophy of Language and Linguistics (Peter Lang)

 

Vol. 1  Stalmaszczyk, P., Fernández Moreno, L. (red.) 2016. Philosophical Approaches to Proper Names

Vol. 2  Stalmaszczyk, P. (red.) 2016. Philosophical and Linguistic Analyses of Reference

Vol. 3  Hinton, M. (red.) 2016. Evidence, Experiment and Argument in Linguistics and the Philosophy of Language

Vol. 4  Stalmaszczyk, P. (red.) 2016. From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics

Vol. 5  Fernández Moreno, L. 2016. The Reference of Natural Kind Terms

Vol. 6  Napierała, S.J. 2017. Symmetry Breaking and Symmetry Restoration. Evidence from English Syntax of Coordination

Vol. 7  Stalmaszczyk, P. (red.) 2017. Philosophy and Logic of Predication

Vol. 8  Jakielaszek, J. 2017. A Minimalist View of the Syntax-Semantics Relationship. Turning the Mind into a Snowflake

Vol. 9  Stalmaszczyk, P. (red.) 2017. Understanding Predication

 

Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

 

Vol. 1  Stalmaszczyk, P. (red.) 2013. Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych

Vol. 2  Stalmaszczyk, P. (red.) 2014. Issues in Philosophy of Language and Linguistics

Vol. 3  Bogucki, Ł., Goźdź-Roszkowski, S., Stalmaszczyk, P. (red.) 2016. Ways to Translation

Vol. 4  Stalmaszczyk, P. (red.) 2016. Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki

 

Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa (Primum Verbum) 

 

Vol. 1  Stalmaszczyk, P. (red.) 2012. Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne

Vol. 2  Stalmaszczyk, P. (red.) 2013. Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju

Vol. 3  Stalmaszczyk, P. (red.) 2015. Od zdań do aktów mowy – rozważania lingwistyczne i filozoficzne

Vol. 4  Słapek, D. 2017. Rozważania metajęzykoznawcze