Zakład Literatury Amerykańskiej

mgr Aleksandra Matusiak

o mnie

Aleksandra Matusiak jest absolwentką filologii angielskiej UŁ gdzie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury Amerykańskiej. We wrześniu 2016 otworzyła przewód doktorski w zakresie literaturoznawstwa amerykańskiego, a jej rozprawa doktorska poświęcona jest idei społeczności w wybranych tekstach pisarek Chicana. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury autorów pochodzenia latynoskiego w USA, pojęcia tożsamości etnicznej i tożsamości kobiety we współczesnej literaturze mniejszości narodowych w USA. Od 2013 związana jest również z kierunkiem lingwistyka dla biznesu gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego.

email: alexandra0407@yahoo.com

konsultacje: urlop macierzyński

publikacje

"Recuerdos de su ninez (Childhood memories): Sandra Cisneros' Nostalgic Family Story" w: Weronika Łaszkiewicz, Zbigniew Maszewski and Jacek Partyka (red.) Dwelling in Days Forgone: Nostalgia in American Literature and Culture. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2016. 

konferencje
  • 2017 referat: Łzy, Tamales i American Dream czyli co kryje serce kobiety w utworach Sandry Cisneros „The House on Mango Street" i „Woman Hollering Creek and Other Stories". Konferencja Ogólnopolska, Uniwersytet Warszawski: Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność
  • 2015 gościnne występienie podczas festiwalu "Culture Talks". Tytuł referatu American Dream or...Dream American 30.11.2015 Uniwersytet Techniczny w Libercu, Czechy
  • 2016 sekretarz konferencji międzynarodowej "Interrupted Discourse, Discontinued Dialogue: Diversity, Marginalization, Otherness" 9-11.09.2016 Uniwersytet Łódzki
  • 2015 referat: Soy una anima sola (I am a lonely soul) - Sandra Cisneros' representational prose of barrio life vis a vis American Dream konferencja "Wolność kultury - Kultura Wolności" 3-4.10.2015 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki  
  • 2014 referat : Recuerdos de su nińez (Childhood Memories) - Sandra Cisneros’ Nostalgic Prose as a Reflective Tool to explain healthy lies in la familia, konferencja "Nostalgia in North American Literature and Culture" 12-14.09.2014, Instytut Neofilologii, Uniwersytet w Białymstoku 
zajęcia
Praktyczna nauka języka angielskiego (dla studentów filologii angielskiej oraz lingwistyki dla biznesu) 
Historia angielskiego obszaru językowego (dla studentów dziennikarstwa międzynarodowego) 
Historia i kultura USA (dla studentów filologii hiszpańskiej) 
Literatura autorów pochodzenia latynoskiego w USA (dla studentów filologii hiszpańskiej)  
współpraca akademicka

  6.11-10.11 2017 Universita di Roma, Dipartimento Di Studi Europei, Americani E Interculturali (SEAT) (wykłady w ramach programu Erasmus)

 

inne
  • 2014.08.27 Tłumacz PL><EN, DE podczas 70. Rocznicy Likwidacji Łódzkiego Getta w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Tłumacz DE, EN > PL oraz lektor podczas projekcji filmu Linia 41 w reż. Taniji Cummings (prod. Eva-Verein/ Weltfilm) Niemcy,
  • 2014.10.23-25 Tłumaczenie ustne konsekutywne PL><ANG podczas festiwalu 3D IMAGE FESTIVAL ŁÓDŹ 
  • 2004.08.29 Tłumaczenie ustne konsekutywne PL><EN podczas 60. Rocznicy Likwidacji Łódzkiego Getta.