Zakład Literatury Amerykańskiej

dr hab. Kacper Bartczak

O mnie

 

Moje badania naukowe łączą filozofię, teorię literatury i literaturę. Zajmuję się związkami między amerykańskim pragmatyzmem a amerykańską poezją. W odniesieniu do relacji występujących miedzy tymi dziedzinami, staram się wypracować podejścia teoretyczne, które opisują zjawiska estetyczne i semantyczne zachodzące we współczesnym tekście poetyckim. Badam znaczenie spuścizny pragmatystyczno-Emersonowskiej dla współczesnej poezji amerykańskiej. Zajmuję się też współczesnymi technikami i innowacjami technicznymi w poezji. Innym polem moich zainteresowań naukowych jest współczesna proza amerykańska. Poza tym, prowadzę też badania komparatystyczne między poezją amerykańską i polską. Zajmuję się też przekładem literackim. Przekładałem wiersze Johna Ashbery, Rae Armantrout, Johna Yau, Petera Gizzi. Wybór wierszy Gizziego w moim przekładzie, we współpracy z Andrzejem Sosnowskim, został opublikowany przez Instytut Mikołowski w 2013 r.

kacper@uni.lodz.pl

 

Zapisz

 

Zapisz

Publikacje

Książki autorskie

 • Świat nie scalony. Wrocław: Biuro Literackie, 2009. (the annual award of ”Literatura na Świecie, 2010, for „nowy głos w komparatystyce”; the University of Łódź Rector’s award, 2010)
 • In Search of Community and Communication: The Poetry of John Ashbery. Peter Lang: Frankfurt am Mein, 2006.

 

Książki zredagowane

 • Poeci Szkoły Nowojorskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (seria: Mistrzowie literatury amerykańskiej), Warszawa 2018.
 • Wallace Stevens: Poetry, Philosophy, and Figurative Language (edited with Jakub Macha, Masaryk University, Brno), Peter Lang 2018.
 • Theory That Matters: What Practice After Theory. Cambridge Scholars Publishing, 2013, redakcja z dr. Małgorzatą Myk

 

Zredagowane numery pism naukowych

 • Acta Universitatis Lodziensis, Folia Literaria Polonica, 2(40) 2017 (druk 2018), [nr specjalny: „Techniki, teorie, analogie: polsko-amerykańskie korespondencje poetyckie”
 • Polish Journal for American Studies, special issue: Technical Innovation in North American Poetry – Form, Aesthetics, Politics. Vol. 11 (Autumn 2017), (edited by Kacper Bartczak and Małgorzata Myk)

 

Przekłady książek naukowych

 • Marjorie Perloff, Modernizm XXI wieku: „Nowe” poetyki (21st Century Modernism: The „New” Poetics), przekład Kacper Bartczak i Tomasz Cieślak-Sokołowski (UJ), Universitas 2012 (data druku: 2014).

 

Artykuły i eseje
 

 • “The Artifice of Personhood and the Poetics of Plenitude in Peter Gizzi’s Archeophonics”, in In the Air, ed. Anthony Caleshu (Middletown CT: Wesleyan University Press, 2018), pp. 34-43.
 • "The Work of the Poem as Figurative Field: Evolution of Figurativeness from Wallace Stevens to Rae Armantrout", w From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics, red. Piotr Stalmaszczyk (Frankfurt: Peter Lang, 2016), str. 137-156.
 • "John Ashbery: The Poetics of Plenitude and the Poet’s Biography”, Polish Journal for American Studies, vol. 9 (2015): str. 51-75.
 • "Change and the Poetics of Plenitude in Wallace Stevens and John Ashbery”, Text Matters, no. 5 (2015): 159-177.
 • "The Poetics of Plenitude and Its Crisis in Wallace Stevens, Rae Armantrout and Peter Gizzi", Exorcising Modernism, red. Mikołaj Wiśniewski (Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2015), str. 254 - 296.
 • “Richard Rorty and the Ironic Plenitude of Literature.” Contemporary Pragmatism 12.1 (2015): 59-78. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/18758185-01201004
 • "Pragmatystyczne napięcie w amerykańskiej poezji modernistycznej: przypadek Williamsa", Poznańskie Studia Plonistyczne (Seria Literacka), nr. 24 (2014): str. 43-54.
 • "Realizm jako zawierzenie: Droga Cormaca McCarthy’ego ", w Mistrzowie literatury amerykańskiej: Cormac McCarthy, red. Marek Paryż, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, str. 185 - 214.
 • "Wallace Stevens's Pragmatist Poetics of Plenitude", w Practicing Pragmatist Aesthetics, ed. Wojciech Małecki (Amsterdam: Rodopi, 2014): 109 - 126.
 • „Wiersz jako pochodnia niepodległa: uwagi o poetyce Petera Gizzi”, Czas Kultury, nr 2 (2013): 142-145.
 • „Poetry and Epistemology”, Polish Journal for American Studies, vol. 7 (2013): 189 – 200.
 • „Bodies that Sing: Somaesthetics in the American Poetic Tradition”, Pragmatism Today: The Journal of the Central European Pragmatist Forum, vol. 3, no. 2 (2012), http://www.pragmatismtoday.eu/index.php?id=archives, pp. 29-39.
 • „Stała interpretacyjna: status rzeczy w poezji Wallace’a Stevensa”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2012, t. 20: Dialogi Miłosza, s. 235-250.
 • „Powieść jako wielkość nie-masowa i narodziny jej autora”, w Mistrzowie Literatury Amerykańskiej: Don DeLillo, red. Marek Paryż (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012), str. 127- 153
 • “Pragmatism and Poetry: the Neo-Pragmatist Difference in the Discussion of American Poetry”, Pragmatism Today: the Journal of the Central European Pragmatist Forum. http://www.pragmatismtoday.eu/ Vol. 2, No 2, 2011, pp. 46-63.
 • „Podmiot i polszczyzna w ekstremalnych i pośrednich stanach ‘siulpetu’: Mylne wzruszenia Mirona Białoszewskiego”, Interpretować dalej: najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989, red. Alina Świeściak, Anna Kałuża, Kraków: Universitas, 2011, str. 133-179
 • “Technology and the Bodily in Don DeLillo’s The Body Artist and Cosmopolis”, Polish Journal of American Studies, vol. 5 (2011), pp. 111-126.
 • „Neo-Pragmatist Models of Self-Development and the Poetica Subjectivity in John Ashebry’s Poetry”, w Shusterman’s Pragmatism: Between Literature and Somaesthetics, red. Dorota Koczanowicz i Wojciech Małecki (Amsterdam: Rodopi, 2012), pp. 51-69
 • „Richard Shusterman’s Complementary Correction of Richard Rorty’s Model of Reading Literary Texts”, w Transatlantic Encounters: Philosophy, Media, Politics, red. Elżbieta Oleksy i Wiesław Oleksy (Frankfurt: Peter Lang, 2011), pp.: 17-28.
 • “Peter Gizzi: rys wstępny”, Literatura na Świecie 11-12/2010, str. 107-117
 • „The Polish Language in Extreme and Intermediary States of ‘Siulpet: Miron Białoszewski’s Erroneous Emotions’,” Aufgabe 9 (New York: Litmus Press, 2010), pp. 37-48.
 • “Polubić ten wątły obrys: dwie próbki z Roberta Creeleya,” Poznańskie Studia Polonistyczne, 16 (36), Poznań 2009, str. 191-204
 • „Miron Białoszewski and Gertrude Stein: The Avant-Garde Poetics as an Insight into Historical Traumatic Experience”, Polish Journal for American Studies Vol. 3 (2009), pp. 71- 86
 • „Ciało wiersza: niedualistyczna impresja teoretyczna”, posłowie do antologii wierszy Na grani: antologia wierszy łódzkich debiutantów, Łódź: Biblioteka Arterii, 2008, str. 108-117.
 • „Poezja amerykańska od XIX wieku do współczesności” (z dr Grzegorzem Kościem), w Ameryka Społeczeństwo, kultura, polityka, t. I-III, Adam Marszalek (Toruń), Collegium Civitas Press (Warszawa), redakcja naukowa: Tomasz Pludowski. 2008, str. 65-96
 • “Końce kodowania: Andrzej Sosnowski i John Ashbery”, w Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej, red. Marta Skwara, Katarzyna Krasoń, Jerzy Kazimierski, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. str. 105-122.
 • “Poetry of Externality: John Ashbery, Wallace Stevens, and Walt Whitman”, Walking on A Trail of Words: Essays in honor of Professor Agnieszka Salska, Łódź: Wyd. UŁ, 2007. str. 215-230
 • „The Hazards and Hopes of the New Polish Poetry”, Poetry Ireland Review (przedruk z Lyric) nr 89 (marzec 2007), pp. 52-61.
 • „The Hypothesis of a World: John Ashbery’s ‘Two Scenes’”, LIT magazine (The literary magazine of New School of Social Reasearch, Nowy Jork) nr 12 (2007), pp. 215-220
 • „John Ashbery: wejścia w temat”, Podteksty: czasopismo kulturalno-naukowe (www.podteksty.pl) nr 1/2007
 • “Not by Wonderment Alone: John Ashbery and Bohdan Zadura”, Aufgabe (Litmus Press, Nowy Jork) nr 6/2007, str. 223-234.
 • „Two Scenes: Toward a Pragmatic Reading of Deconstruction”, w Conformity and Resistance in America, red. Jacek Gutorow, Tomasz Lebiecki, Cambridge: Cambridge Scholars Press, 2007, str. 106-126.
 • “Poetyka totalna Johna Ashbery”, Literatura na Świecie, nr 7-8/2006, str. 392 – 412
 • „The Hazards and Hopes of New Polish Poetry,” Lyric Poetry Review (Houston, USA), Numer 8/2005: str. 82-95.
 • „Realizm fantasmagoryczny Harolda Blooma”, Literatura na Świecie, 9/2003, str. 397-419.
 • „Wymknąć się każdemu bogu—o poezji Jerzego Jarniewicza”, Dziennik Portowy 1/2003, str. 42-53.
 • „A Certain Amount of the Unknown—The Argument of the Bodily in Don DeLillo.” Acta Universitatis Lodziensis Folia Literaria Anglica 5 (2002). pp. 5-18
 • „Lanscapes of Radical Self-Knowledge in Don DeLillo and John Ashbery,” in Apocalypse Now: Prophescy and Fulfillment: Proceedings of the 1999 PAAS Conference in Łódź. Ed. Agnieszka Salska, Zbigniew Maszewski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. str. 236-248
 • „Unieważnić i odczarować świat, by go stworzyć i zaczarować ponownie—poezja Johna Ashbery i Bohdana Zadury”. Akcent, 1-2 (2000), str. 64-72
 • „Communication and Passion—The Language Aesthetic of Don DeLillo,” in Reflections on Ethical Values in Post(?) Modern American Literature. Red. Teresa Pęzik, Paweł Jędrzejko. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. str. 79-89
 • „Ucieczka: krytyka kultury w Białym szumie Dona DeLillo”, Literatura, Grudzień 1998, str. 21-23

 

Recenzje
 

 • A review of Sascha Pöhlmann's Future Founding Poetry: Topographies of Beginnings from Whitman to the Twenty-First Century (Rochester: Camden, 2015), Polish Journal for American Studies, vol. 10 (2016): 226-230.
 • Recenzja książki Kristen Case, American Pragmatism and poetic Practice: Crosscurrents from Emerson to Susan Howe, w. Polish Journal for American Studies, vol. 6 (2012), str. 107 – 114.
 • „Tajne tradycje umysłu”, recenzja książki Johna Ashbery Inne tradycje, Literatura na świecie, nr 5-6/2009, str. 384-392
 • „Gdzie pracuje tłumacz“, receznja antologii Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440—2005. red. Edward Balcerzan i Ewa Rajewska, Literatura na Świecie, nr 5-6/2008, str. 390-393
 • „Drugie wyjście“, recenzja tomu poezji Centrum likwidacji szkód Krzysztofa Siwczyka, Tygodnik Powszechny, 20 lipca 2008, nr 29, str. 32
 • „Ich pojedynczość”, recenzja książki krytycznej Jerzego Jarniewicza Od pieśni do skowytu, Tygodnik Powszechny, 2 listopada 2008, nr 44, str. 37
 • „W samym sercu kontekstów”, recenzja antologii poezji Poza słowa, red. Tadeusz Dąbrowski, Twórczość nr 2/2007, str. 126-129
 • „Rzut światła na obraz poezji”, recenzja antologii poezji amerykańskiej O krok od nich, red. Piotr Sommer, Studium nr 2/2007, str. 153-164
 • „Wypisać się z życia”, przedruk recenzji tomu Krzysztofa Siwczyka W państwie środkaKresy, nr 3/2006, str. 199-203
 • „Szkoda i coś więcej”, polemika z Tadeuszem Pióro i Marcinem Baranem dotycząca antologii młodej poezji polskiej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Literatura na Świecie, 1-2/2005, str. 400-404
 • „Pokochać swoje symptomy,” rezenzja Stanów Adama Kaczanowskiego, Twórczość 9/2005, str. 123-125
 • „Wypisać się z życia”, recenzja tomu Krzysztofa Siwczyka W państwie środka, opublikowana na internetowych stronach Biura Literackiego Wrocław www.biuroliterackie.pl, marzec 2005
 • „Drapieżność i procedury: poezja polska w wymianie międzynarodowej”, Literatura na Świecie, 11-12/2004, str. 436-451.
 • “’Nocna Zmiana: poezja Simona Armitage’a w przekładach Jacka Gutorowa i Jerzego Jarniewicza”, Literatura na Świecie, 1-2/2004, str. 440-447.

 

Wywiady
 

 • „Jakby człowiek współtworzył jakąś wioskę”, wywiad z poetką amerykańską Lyn Hejinian, Literatura na Świecie 11-12/2010, str. 34-47
 • „Przeciw korozji” – wywiad z poetą łódzkim, zdobywcą nagrody im. Jacka Bieriezina w 2006 roku, Przemkiem Owczarkiem, Arterie: nieregularnik mŁodzi literackiej przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, nr 1, grudzień (2007)
 • “Przed znaczeniem – wywiad a Davidem Lehmanem”, Literatura na Świecie, 3-4 (2006), str. 156-168
 • „Pragmatyczny kłusownik”, wywiad z filozofem amerykańskim Richardem Rortym nowaResPublica, 12 (2001). pp. 55-64
 • „Przesunąć obecną różnicę znaczeń odrobinę dalej“, wywiad z poetą amerykańskim Johnem Ashbery, Literatura na Świecie 10-11 (2001). pp. 378-387

 

Książki poetyckie
 

 • Życie swietnych ludzi, Łódź: kwadratura, 2009
 • Domy mediowe, Łódź: biblioteka, 2003
 • Strefa błędów urojonych, Łódź: biblioteka, 2000

 

Wybrane przekłady
 

 • Peter Gozzi, wiersze, Literatura na Świecie, no. 11-12/2010
 • John Yau, wiersze, Literatura na Świecie, no. 11-12/2010
 • John Ashbery: „Niewykonalne: Gertrude Stein”, recenzja Stanzas in Meditation Gertrudy Stein”, Literatura na Świecie, nr 7-8 (2006), str. 269-274
 • John Ashbery, wiersze, Literatura na Świecie, nr 7-8 (2006), str. 325-330
 • Charles Altieri, “John Ashbery i wyzwania postmodernizmu w sztukach wizualnych.” Literatura na Świecie, nr 7-8 (2006).
 • David Herd, “Trzy wiersze Johna Ashbery,” Literatura na Świecie, październik 2006.
 • Richard Zenith: „Dramat i sen Fernando Pessoi.” Literatura na Świecie 10/11/12 (2002). 
 • Marcus Wheeler: „Kobieta znana jako hrabina Markiewicz.” Łódź: Tygiel Kultury, nr 1/2, (1998)
 • Tom Garvin: „Patrioci i republikanie: irlandzka ewolucja,” Literatura na Świecie, nr 10/11, (1997)

 

Konferencje

 

 • European Association for American Studies Conference, Ovidius University, Constanta, Romania, April 22 - 25, 2016, paper presentation: "“Evolution, Aesthetics, and Irony in Rae Armantrout’s Poetry”.
 • „Rortian Irony and the Poetics of Plenitude in Some Contenmporary American Poets”, konferencja From Theory to Practice, Thomas Bata University in Zlin, Czech Republic, 3-4 września, 2015.
 • “Supreme Cuisine: Somaestheic Elements in the Poetry of Wallace Stevens”, konferencja “Mindful Bodies in the Arts of Eating”, Florida Atlantic University, Boca-Raton, Florida, styczeń 23-25, 2014
 • “Polish poetry, American influences, the motif of self-creation” (guest lecture), University of California San Diego, May 2011
 • “The Motif of Self-Creation in Richard Rorty and Alexander Nehamas” (guest lecture), California State University Bakersfield, Dept. of Philosophy, April 2011
 • “Autobiography as one strategy among others: the notion of self-creation in John Ashbery’s later poetry”, conference John Ashbery in Paris, Paris, marzec 2010
 • “Self-Creation and Creative Strategies in Neo-pragmatist Philosophy and the Poetry of John Ashbery”, konferencja zorganizowana przez Center for Body, Mind an Culture, Florida Atlantic University, 20 marca 2008 (zaproszenie organizatorów)
 • “A Reading of John Ashbery’s ‘Two Scenes’”, at John Ashbery Festival, April 6-8, 2006, New York (invitation of the organizers)
 • “John Ashbery’s Influence on Recent Polish Poetry,” The Swiss Association of North American Studies, “American Poetry: From Whitman to the Present,” Freiburg, November 2004.
 • “Miron Białoszewski and Gertrude Stein: The Avant-Garde Poetics As an Insight to Historical Traumatic Experience,” National Poetry Foundation conference “The Poetries of the 1940’s,” Orono, Maine, June 2004.

 

Prowadzone zajęcia

 

 • Literatura amerykańska,
 • Wstęp do teorii w badaniach literackich,
 • seminaria magisterskie i licencjackie koncentrujące się na dwudziestowiecznej prozie amerykańskiej