Zakład Literatury Amerykańskiej

Oferta

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Literatury Amerykańskiej dają studentom możliwość zapoznania się z amerykańską literaturą oraz problematyką kulturową z perspektywy interdyscyplinarnej. Ćwiczenia i wykłady poświęcone są różnym aspektom kulturowego, społecznego i intelektualnego życia w wielokulturowej Ameryce Północnej. Tematyka zajęć obejmuje między innymi:

  • literaturę i sztukę amerykańską (muzykę, malarstwo itd.)
  • amerykańskie wartości i postawy
  • konstrukcję tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej poprzez mity i rytuały
  • rolę kultury popularnej i mass mediów w dzisiejszym społeczeństwie amerykańskim
  • szeroko rozumianą kulturę wizualną i jej wpływ na amerykańską sztukę i literaturę
  • film amerykański
  • literaturę i kulturę kanadyjską

Jednym z naszych celów jest też refleksja teoretyczna na temat złożonych czynników kształtujących, definiujących i redefiniujących różne aspekty życia w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Studentów zainteresowanych pogłębioną analizą wspomnianych problemów zapraszamy na spotkania koła naukowego United Students Society prowadzonego przez dra Krzysztofa Majera, którego spotkania prowadzone są przez pracowników Zakładu lub samych studentów.