Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

mgr Joanna Kosmalska

o mnie

 

 

Joanna Kosmalska ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała też w Irlandii na University College Dublin i w Niemczech na Flensburg Universitӓt. Pracowała jako nauczycielka w Gymboree, St. Mary’s Boys National School i Abbey College w Dublinie. Jest tłumaczem, członkiem zespołu redakcyjnego pisma literackiego „DeKadentzya”, autorką artykułów na temat literatury współczesnej.
W latach 2008-2009 przeprowadziła badania dotyczące nauczania języka angielskiego uczniów z rodzin imigranckich w szkołach podstawowych w Dublinie i okolicach. Wnioski jej badań ukazały się częściowo w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” (2012) i stały się podstawą projektu studiów podyplomowych dla nauczycieli języka angielskiego, który prowadziła na Uniwersytecie Łódzkim po pozyskaniu dofinansowania unijnego (www.anglista.uni.lodz.pl). W latach 2011-2015 koordynowała międzynarodowy projekt „Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po roku 2004” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (www.emigracja.uni.lodz.pwww.emigracja.uni.lodz.pl). Obecnie jest członkiem grupy badawczej Cultural Literacy and Creative Futures: Theory and Practice (cleurope.eu/activities/sigs/cultural-literacy-and-creative-futures-theory-and-practice/)

Główne zainteresowania badawcze: wpływ migracji na współczesną literaturę i kulturę w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii, współczesna proza irlandzka i brytyjska, przekład literacki, tłumaczenia filmowe

 

konferencje

Organizacja konferencji:

  • Poles Away. Migrations in Literature, 6-7.11.2014, Uniwersytet Łódzki, http://emigracja.uni.lodz.pl/pl/seminar/
  • Teaching English Today, 21.05.2013, Uniwersytet Łódzki/Urząd Miasta Łodzi, http://anglista.uni.lodz.pl
  • Intercultural Dialogue/Dialog międzykulturowy, Uniwersytet Łódzki, 24-25.05.2011, https://sites.google.com/site/dialogueunilodz/
  • Przekład i uprzedzenie, Uniwersytet Łódzki, 28.05.2011
     

Referaty wygłoszone na konferencjach:


• 9-10.09. 2016, Sheffield (Wielka Brytania), Languages and Cultures in 21st-Century Transnationality, Sheffield Hallam University, https://blogs.shu.ac.uk/langculttransnational/
• 23-25.06. 2016, Dusseldorf (Niemcy), MLA International Symposium. Other Europes: Migrations, Translations, Transformations, Modern Languages Association i Heinrich Heine Universitat Dusseldorf, https://mlasymposia.mla.hcommons.org
• 18-19.05.2016, Warszawa, Cultural Literacy of Migration: Affects, Memory, Concepts, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, http://cleurope.eu/events/cle-warsaw-2016/
• 7- 8.04.2016, Rzeszów, Crossing Boundaries, Breaking Ties, Bridging Worlds. Postcolonial Theory and Practice in the Twenty-First Century, Uniwersytet Rzeszowski, http://www.postkolonializm.ur.edu.pl/en/
• 2-4.04.2016, Cambridge (Wielka Brytania), BASEES Annual Conference, University of Cambridge, http://www.basees2016.org/
• 9-11.12.2015, Słubice, Migrationserfahrungen im vereinten Europa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Europejski Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Humboldtów, http://www.cp.edu.pl/de/o_nas/projekty/instytut_pnb/dzialalnosc/konferencje/migracyjnosc_europa/index.html
• 7-9.09.2015, Leicester (Wielka Brytania), Postcolonial Studies Association Convention, University of Leicester, http://www2.le.ac.uk/departments/english/news/conferences/psa2015
• 4-7.08.2015, Dublin (Irlandia), Sociolinguistics Summer School 2015, Trinity College Dublin, https://sss6dublin.wordpress.com/programme/
• 7-9.05.2015, Warszawa, Authenticity and Imitation in Translation and Culture, Uniwersytet SWPS, https://authenticity.swps.edu.pl/
• 17-18.04.2015, Londyn (Wielka Brytania), International Conference: Polish Migrants' Experience of Life in the UK since 2004, University College London, https://www.ucl.ac.uk/ssees/research/polish-migration/pdfs/Abstracts__2_.pdf
• 9-11.04.2015, Łódź, ICA Regional Conference. Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, 9 europ. uniwersytetów, PCA i ICA, http://www.ica.uni.lodz.pl/
• 6-7.11.2014, Łódź, Poles Away. Migrations in Literature, Uniwersytet Łódzki, http://emigracja.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/wp/seminar.pdf
• 23-24.09.2012, Łódź, Second International Conference on Classroom-oriented Research, Uniwersytet Łódzki
• 24-25.03.2011, Jachranka, Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki i metody, Uniwersytet Warszawski, GUS, http://www.migracje.uw.edu.pl/news/1263/
• 30.06 – 3.07.2010, Dublin (Irlandia), New Migrantions, New Challenges, Trinity College Dublin, https://www.tcd.ie/immigration/conference2010/
• 4-5.06.2009, Łódź, Playfulness, Light(ness) and Air in Irish Literature and Culture, Uniwersytet Łódzki
• 19.04.2008, Łódź, Zniekształcenie rzeczywistości w przekładzie, Uniwersytet Łódzki
• 30.11.2007, Leeds (Wielka Brytania), Textual Wanderings: The Theory and Practice of Digression in Literature, University of Leeds
• 28-31.05.2007, Łódź, Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, Uniwersytet Łódzki

Wykłady/prezentacje gościnne:
• 14.06.2016, Londyn (Wielka Brytania), The Institute for Social Futures (ISF), Lancaster University
• 11.11.2015, Pasawa (Niemcy), Universität Passau
• 23.02.2010, Warszawa, Ambasada Irlandii

 

publikacje

Artykuły w czasopismach naukowych


Kosmalska, Joanna. “Polish Migrant Literature in Britain and Ireland. Signs of a New Literary Trend?” Zeitschrift für slavische Philologie, 1.72 (2016): 179-205.
---. “Twórczość Polaków na Wyspach Brytyjskich. Transnarodowy zwrot w polskiej literaturze” [“Writings by Poles in the UK and Ireland: The Transnational Turn in Polish Literature”]. Teksty Drugie 3 (2016): 165 – 186.
---. “Immigration and Primary Education in Ireland.” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica 118 (2012): 126 – 146.
---. “Dichotomous Images in McEwan’s Saturday: in Pursuit of Objective Balance.” Text Matters 1 (2011): 268-275. http://www.ianmcewan.com/bib/criticism.html


Rozdziały w monografiach


Kosmalska, Joanna. “Dwu(wielo)języczność w twórczości polskich migrantów na Wyspach Brytyjskich” [“Bi(multi)lingualism in Writings by Polish Migrants in the UK and Ireland”]. Migrantenliteratur im Wandel /Literatura migracyjna w procesie. Ed. Brigitta Helbig-Mischewski, and Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016. 157-170.
---.“Mehrsprachigkeit in den Narrationen von Schriftstellern polnischer Herkunft in Großbritannien und Irland.” Migrantenliteratur im Wandel /Literatura migracyjna w procesie. Ed. Brigitta Helbig-Mischewski, and Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz. Trans. by Joanna Lipniewicz. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016. 157-170.
---. “The Advantages and Shortcomings of the English Language Support Programme in Irish Primary Schools.” Ze Wschodu na Zachód. Problemy dialogu międzykulturowego, nie tylko w Europie. Łódź: Wydawnictwo Leksem, 2013.
---. “New Realities: A Depiction of Immigrants in Maeve Binchy’s “Heart and Soul.” Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture, Ed. Katarzyna Poloczek, and Marta Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2010. 111-118.
---. “Budujemy nowoczesną wieżę Babel – wpływ lingwistycznej filozofii Lacana na rozumienie tolerancji w świetle filmu Alejandro Gonzaleza Innaritu.” Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji. Ed. Grzegorz Gazda, Irena Hubner, Jarosław Płuciennik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 77-83.
Redakcja tomu
“Literatura migracyjna”. Teksty Drugie 3 (2016), Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Łódzki. Ed. Joanna Kosmalska and Jerzy Jarniewicz.
“Reflections on Teaching English. ICT, Literature, Culture.” Łódź: Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ. Ed. Joanna Kosmalska and Tomasz Dobrogoszcz.
“Dekadentzya”, Vol. 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. Ed. Joanna Kosmalska.

 
Wywiady


Kosmalska, Joanna and Joanna Rostek. “Irish-Polish Cultural Interrelations in Practice: Interviews with Chris Binchy, Piotr Czerwiński, Dermot Bolger, and Anna Wolf.” Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies 5 (2015): 103-130. DOI: http://dx.doi.org/10.13128/SIJIS-2239-3978-16332.
Kosmalska, Joanna. “Transcultural Theatre in the UK. Uilleam Blacker Talks to Joanna Kosmalska.” Text Matters 6 (2016): 248-253. DOI: https://doi.org/10.1515/texmat-2016-0018.
---. “The Privilege to Write What You Want. Roddy Doyle Talks to Joanna Kosmalska.” Text Matters. 4 (2014): 244-247. DOI: 10.2478/texmat-2014-0016.
---. “Goodbye Polsko, Hello Anglio. Joanna Czechowska Speaks with Joanna Kosmalska.” Text Matters 4 (2014): 248-253. DOI: 10.2478/texmat-2014-0016.
---. “Wielka Brytania moim drugim domem. Z Tomaszem Mielcarkiem rozmawia z Joanna Kosmalska.” Fraza 4.86 (2014): 28-31.
---. “Czuję się pisarką polską z krwi i kości. Z Wiolettą Grzegorzewską rozmawia z Joanna Kosmalska. ”Kwartalnik Artystyczno-Literacki “Arterie” 2.19 (2014): 151-156.

 

Kontakt

mgr Joanna Kosmalska

email: joanna.kosmalska@gmail.com

tel: 692281299