Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

dr Katarzyna Ostalska

 

Pracuję w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku adiunkta. W swoich badaniach naukowych analizuję współczesną literaturę, poezję (głównie irlandzką) w szczególności tę pisaną przez kobiety: pracę doktorską poświęciłam twórczości Eavan Boland, Nuali Ní Dhomhnaill oraz Pauli Meehan. Zajmuję się także badaniami nad gender studies, współczesną kulturą, zjawiskami kulturowymi zachodzącymi we współczesnym wielokulturowym społeczeństwie, oraz film and media studies. Wśród moich naukowych zainteresowań jest także teoria literatury i kultury, a także współczesna myśl filozofii feministycznej.

 

 Wybrane Publikacje:

 

Książki (współredakcja)

·         Changing Ireland: Transformations and Transitions in Irish Literature and Culture, eds. K. Poloczek, M. Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2010

·         The Playful Air of (Light)ness in Irish Literature and Culture, eds. M. Goszczyńska, K. Poloczek. The Cambridge Scholar Publishing. 2011.

 

Wybrane artykuły:

 • “Beyond the Border of Body and Language. Moving On: Shapeshifting of  Irish Women’s Location in Paula Meehan’s Poetry.” Dissolving the Boundaries, ed. D. Filipczak. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. 51 – 65.
 • “Paula Meehan’s Pillow Talk – the Chronicles of Shapechanging.” Studies and Monographs. From the Peripheries to the Centre: Essays in (Anglo-)Irish Literature, eds. J. Burzyńska and D. Stanulewicz. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001. 113 –129.
 • “Reclaiming Female Relational Space in Her Own Image by Eavan Boland,” ed. M. Edelson. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego. 2001.
 • “Ironies of Language and Signs of Existence in Contemporary Irish Women’s Poetry: Sinéad Morrissey’s Between Here and There, Paula Meehan’s Dharmakaya and Eavan Boland’s Code.Ironies of Art/Tragedies of Life, ed. L. Sikorska. Frankfurt am Main, Berlin: Peter Lang, 2005. 275 – 300.
 • “‘Against Love Poetry?’ Contemporary Irish Women’s Love Poems.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 7, ed. M. Edelson. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego, 2007. 111 – 124.
 • „Lista Nieobecności: Współczesne Poetki Irlandzkie.” Współczesna Literatura Brytyjska w Polsce, ed. T. Dobrogoszcz. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 143 – 155.
 • ‘Whose Colony’? Irish Women Poets and Postcolonialism.” PASE Studies in Literature and Culture, eds. M. Cieślak and A. Rasmus. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 319 – 334.
 • „W stronę Tolerancji: Pojęcie ‘Różnicy’ w Wierszach Współczesnych Poetek Irlandzkich.” Dyskursy i Przestrzenie (Nie)tolerancji, eds. G. Gazda, I. Hübner i J. Płuciennik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 229 – 240.
 • Identity as Becoming: Polymorphic Female Identities in the Poetry of Boland, Meehan and Ní Dhomhnaill.” Re-imagining Ireland. Vol.9. Liminal Borderlands: Irish Literature and Culture, eds. I. Gilsenan Nordin and E. Holmsten. Oxford, Bern: Peter Lang, 2009. 131 – 150.
 • “Integrating the Split Irish Female Selves in the Poetry of Paula Meehan, Mary O’ Donoghue, Moya Cannon and Mary O’ Malley.” The Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness, ed. K. Szmigiero. Piotrków: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. 221 – 231.
 • “‘Sharing Our Differences:’ Individuality and Community in the Early Works of Paula Meehan,” eds. D. Gardiner and J. Allen Randolph. Creighton University Press: An Sionnach. Paula Meehan’s Special Issue. 5.1 & 5. 2. Spring / Fall 2009. 75 – 89.
 • “Symbolic Power, the Revolutionary Practice of Laughter and Social Changes in the Poetry of Moya Cannon, Sinéad Morrissey and Mary O’Donoghue.” Humor. Teorie, Praktyka, Zastosowania / Humour. Theories, Applications, Practices, Tom 1/2: Zrozumieć Humor; Tom 2/2: Making Sense of Humour, eds A. Kwiatkowska and S. Dżereń-Głowacka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009. 103 114.
 • “‘Injurious Speech: Gendering Verbal Violence  in The Media Discourse.” Pragmatics of Semantically-Restricted Domains [Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics, Vol.2], ed. I. Witczak-Plisiecka. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 2010. 247– 259.
 • “‘Walking Away From The Palace:’ The Poetry of  Jane Urquhart.” Bringing   Landscapes Home in the Writings of Jane Urquhart, eds. D. Filipczak and A. Handley. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2010. 137156.
 • “‘How Freakishly We Split:’ Decomposing Into Elements in Poems by Caitríona O’ Reilly,  Moya Cannon, Sinéad Morrissey and Sara Berkeley. ” Changing Ireland: Transformations and Transitions in Irish Literature and Culture, eds. K. Poloczek, M. Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2010. 68 80.
 • (współautorstwo z dr M. Goszczyńską) “Changing Ireland.” Changing Ireland: Transformations and Transitions in Irish Literature and Culture, eds. K. Poloczek, M. Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2010. 715.
 • (współautorstwo z dr M. Goszczyńską) “Elemental Composition of Playfulness and Light(ness).” Introduction. The Playful Air of (Light)ness in Irish Literature and Culture, eds. M. Goszczyńska, K. Poloczek. the Cambridge Scholar Publishing. 2011. xi –xxii.
 • “Women’s Power To Be Loud: The Authority of the Discourse and the Authority of the Text in Mary Dorcey’s Irish Lesbian Poetic Manifesto ‘Come Quietly or the Neighbours Will Hear’”. Text Matters, no. 1, Łódź University Press. Łódź 2011, 153-169.
 • ‘’XXY: The Cinematic Poetics of Transgressive Visual Against Gender and Sexual Binarism. Against and Beyond: Subversion and Transgression in Mass Media, Popular Culture, Performance, eds. M. Cieślak and A. Rasmus. Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012. 66-81.
 • “From the Kitchen Into the Bathroom: Feminist (Post) Theory In Crisis.” Theory That Matters: What Practice After Theory, eds. G. Myk and K.  Bartczak. The Cambridge Scholars Publishing. 2013.

 Konferencje organizowane:

·         Playfulness, (Light)ness and Air in Irish Literature and Culture (2009) (współorganizowana z dr Martą Goszczyńską oraz mgr Agatą Handley)

 

Wybrane konferencje:

·         Contemporary Irish Literature: Diverse Voices (University of Central Lancashire, England),

·         Liminal Borderlands: Ireland Past, Present and Future (Dalarna University College, Sweden),

·         Ireland: Global Village? (Prague, Czech Republic),

·         Women in Irish Culture and History (The UCD University College Dublin, Ireland),

·         Irish Feminist Thought Conference (The NUI National University of Ireland, Galway, Ireland),

·         Irish Women Writers: Irish and International Contexts (The Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium)

kontakt