Zakład Pragmatyki Językowej

Aktualności

22.01.2018

Nagroda Fundacji Edukacyjnej Perspektywy "Gwiazdy Internacjonalizacji" w kategorii "Gwiazda Kształcenia" dla Moniki Kopytowskiej
za zasługi w ulepszaniu i rozwijaniu procesu kształcenia studentów polskich i zagranicznych w Uniwersytecie Łódzkim.


30.09.2016

Ukazała się monografia:

Cap, Piotr. 2016. The Language of Fear: Communicating Threat in Public Discourse. Basingstoke: Palgrave.

 

20.09.2016

W czasopiśmie Języki Obce w Szkole 3, 89-92 ukazał się wywiad z Joanną Nijakowską i Marcinem Podogrockim - koordynatorami projektów Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language – DysTEFL1 i DysTEFL2 - pt.: "Wypełnić niszę."

 

01.03.2016

Nagroda Success Story dla projektu DysTEFL, który został wybrany przez panel ekspertów Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, jako przykład Success story spośród projektów realizowanych w ramach programów: Uczenie się przez całe życie, Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+. Tytuł Success story jest nadawany zakończonym projektom, które znacząco wyróżniły się pod względem osiągniętego wpływu, wkładu w rozwój danej dziedziny, innowacyjności rezultatów i mogącym stać się inspiracją do działania dla innych. W bazie Erasmus+ Project Results Platform znajduje się w obecnie 23.597 zakończonych projektów, spośród których tylko 118 uzyskało status Success story.

 

14.01.2016

Druga edycja kursu typu MOOC (massive open online course) na temat nauczania języków obcych osób z dysleksją pt.: 'Dyslexia and language teaching’, opartego na materiałach kursowych DysTEFL odbędzie się w terminie 18.04.-15.05.2016. Kurs został zorganizowany przez Lancaster University we współpracy z platformą FutureLearn i z projektem DysTEFL2. Wykładowcami na kursie będą Judit Kormos (Lancaster University), Anne Margaret Smith (ELT well) oraz Joanna Nijakowska (Uniwersytet Łódzki).

Rejestracja na kurs jest już otwarta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

28.05.2015
 
28 maja 2015 Judit Kormos (Lancaster University) i Joanna Nijakowska (Uniwersytet Łódzki) przeprowdziły webinarium na temat Successful inclusion for dyslexic students in the English language classroom zorganizowane przez British Council w ramach EnglishAgenda CPD webinars.
 
 
 
 
27.05.2015
 
27 maja 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie odbyła się konferencja pt.:  Efektywne nauczanie języków obcych - najnowsze trendy w metodyce języka angielskiego i niemieckiego zorganizowana dla nauczycieli języków obcych przez Annę Pałczyńską i Adama Grodka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie oraz Monikę Madej z Zakładu Pragmatyki Językowej Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
 
 
18.05.2015
 
Kurs typu MOOC (massive open online course) na temat nauczania języków obcych osób z dysleksją pt.: 'Dyslexia and language teaching’, oparty na materiałach DysTEFL, został zorganizowany przez Lancaster University (partnera w projekcie DysTEFL) we współpracy z platformą FutureLearn. Wykładowcami na kursie były Judit Kormos (lead educator, Lancaster University), Anne Margaret Smith (ELT well) oraz Joanna Nijakowska (Uniwersytet Łódzki). Na kurs zarejestrowało się 18000 uczestników z całego świata!
 

 

 

24.11.2014

Ruszył nowy projekt koordynatorski pt. DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (projekt z wieloma beneficjentami Programu Erasmus+, nr grantu 2014-1-PL01-KA200-003578, czas realizacji 2014-2016), koordynowany przez Joannę Nijakowską z Zakładu Pragmatyki UŁ i Marcina Podogrockiego z Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ. Grant na realizację projektu został przyznany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencję Programu ERASMUS+ w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne; współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk.

 

 

22.09.2014

Projekt DysTEFL - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, koordynowany przez Joannę Nijakowską i Marcina Podogrockiego, otrzymał nagrodę European Language Label (ELL) 2014 w kategorii projektów instytucjonalnych!

European Language Label (ELL) (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

Europejska baza ELL

 

10.06.2014

Kurs DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language został laureatem nagrody ELTons 2014 w kategorii na najlepszy i najbardziej innowacyjny kurs!
 

 

20.05.2014

W sierpniu 2014 ukaże się następująca antologia:

Hart, Christopher & Piotr Cap (eds) Contemporary Critical Discourse Studies. London: Bloomsbury Academic.

 

19.05.2014

Współpraca DysTEFL – Pearson
 
Pearson we współpracy z ekspertami projektu DysTEFL – Joanną Nijakowską, Judit Kormos, Anne Margaret Smith i Margaret Crombie wyprodukowal serię wideoszkoleń dla nauczycieli języka angielskiego na temat dysleksji i języków obcych. Poszczególne części serii poświęcone są następującym zagadnieniom: 1) wpływie dysleksji na uczenie się języków obcych, 2) sposobom dostosowania wymagań edukacyjnych na lekcjach języka obcego do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją, 3) wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnej do wspomagania procesu uczenia się i 4) nauczania języka obcego oraz rozwijaniu świadomości fonologicznej i ortograficznej.

 

19.05.2014

Kurs DysTEFL nominowany do nagrody ELTons

 
Kurs DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, współautorstwa Joanny Nijakowskiej, został nominowany do nagrody ELTons w kategorii na najlepszy i najbardziej innowacyjny kurs. Nagroda ELTons – cellebrating innovation in English language teaching, przyznawana co roku przez British Council i sponsorowana przez Cambridge English, jest jedyną międzynarodową nagrodą przyznawaną za innowacje w dziedzinie nauczania języka angielskiego jako obcego (ELT). Nagradzane są inicjatywy i produkty edukacyjne, które pomagają efektywnie opanować język obcy uczącym się oraz realizować cele edukacyjne i stosować najnowsze podejścia pedagogiczne i możliwości techniczne nauczycielom. Zgłoszone do nagrody inicjatywy i produkty są poddane szczegółowej, wieloetapowej ocenie i analizie przeprowadzonej przez panel niezależnych międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nauczania języka angielskiego jako obcego (ELT). Nominacje ogłaszane są w sześciu kategoriach i publikowane online oraz w liczących się czasopismach z dziedziny nauczania języków, a zwycięzcy ogłaszani są na uroczystej gali, która odbywa się w maju, w Londynie.15.10.2013

Ukazała się pozycja książkowa:

Dynel, Marta (red.). 2013. Developments in Linguistic Humour Theory. Topic in Humor Research, Vol. 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

11.10.2013

Odbyła się konferencja DysTEFL, zorganizowana pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz wydawnictwa Oxford University Press. Zobacz zdjęcia: http://www.flickr.com/photos/promocja_ul/sets/72157636684184335/

 

31.08.2013

Nakładem wydawnictwa John Benjamins (Amsterdam/Philadelphia) ukazały się pozycje książkowe:

Cap, Piotr. 2013. Proximization: The Pragmatics of Symbolic Distance Crossing [Pragmatics & Beyond New Series vol. 232]
Cap, Piotr i Urszula Okulska (red.). 2013. Analyzing Genres in Political Communication: Theory and Practice [Discourse Approaches to Politics, Society and Culture Series vol. 50]

 

30.08.3013

Ukazał się podręcznik dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego z zakresu nauczania uczniów z dysleksją:

Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B, Kálmos, B, Imrene Sarkadi, A., Smith, A. M., Szymańska-Czaplak, E., Vojtkova, N. 2013. DysTEFL - Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Trainer's Booklet. Trainee's Booklet. CD-Rom. Cham, Niemcy: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH. Wersja do samokształcenia: course.dystefl.eu.

 

25.03.2013

W dniach 21-23 marca odbyla się konferencja "LAFAL 3: Entertainment Discourse beyond Humour Studies".