Zakład Pragmatyki Językowej

prof. UŁ dr hab. Marta Dynel

 

Kontakt: marta.dynel@yahoo.com

 

Strony internetowe

http://martadynel.com/

http://orcid.org/0000-0003-4647-946X

http://unilodz.academia.edu/MartaDynel

https://www.researchgate.net/profile/Marta_Dynel

https://scholar.google.pl/citations?user=GpVv8c8AAAAJ&hl=pl

 

Stopnie naukowe

 • 2012, Doktor habilitowany w dziedzinie językoznawstwa: Uniwersytet Łódzki
 • 2006, Doktor w dziedzinie językoznawstwa: Uniwersytet Łódzki (“Pragmalinguistic Analysis of Conversational Humour in English”)
 • 2005, Magister: Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (“Analiza wizerunków kobiet i mężczyzn w prasowej reklamie perfum ekskluzywnych”)
 • 2004, Magister: Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki  (“Pragmatic Analysis of Compliments and Compliment Responses in Polish and English”)


Funkcje

 • Od 2012: Profesor nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • 2006-2012: Adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Od 2017: Redaktor naczelny pisma "LINGUA" lista JCR
 • Od 2012: Redaktor jezykowy (jęz. ang.) dla "Folia Litteraria Polonica"
 • Od 2011: Współredaktor serii "Topics in Humor Research", John Benjamins Series
 • Od 2018: Członek rady serii "Advancing (Im)Politeness Studies", Springer
 • Od 2018: Członek rady pisma "Journal of Language Aggression and Conflict" Scopus
 • Od 2016: Członek rady pisma "Journal of Pragmatics" lista JCR
 • Od 2012: Członek rady pisma "The European Journal of Humour Research" Scopus
 • Od 2012: Członek rady pisma "International Studies in Humour"
 • Od 2011: Członek rady pisma "Israeli Journal of Humor Research: An International Journal"
 • Od 2013: Recenzent wydawniczy monografii dla: John Benjamins, Palgrave, Oxford University Press, Cambridge University Press
 • Od 2008: Recenzent dla pism międzynarodowych (Lodz Papers in Pragmatics, International Review of Pragmatics, Language and Linguistics Compass, English for Specific Purposes, Intercultural Pragmatics, Communicative Theory, Journal of Media and Communication Studies, Journal of Pragmatics, Belgian Journal of Linguistics, HUMOR, Discourse Processes, Journal of Language Aggression and Conflict, Journal of Politeness Research, Language & Communication, Language Sciences, Poznan Studies in Contemporary Linguistics, Text & Talk, Pragmatics & Cognition, Pragmatics, Discourse, Context & Media, Studia Anglica Posnaniensia, Mind & Language, topiCS,  International Journal of Business Communication, Pragmatics & Society, International Journal of Communication, Narrative Inquiry, Australian Journal of Linguistics, Language@Internet, Internet Pragmatics, Multilingua, Journal of Sociolinguistics, Journal of Intercultural Communication Research, Synthese, Visual Communication)


Projekty finansowane

 • 2018 - 2022: "FUNGRESSION: Humor i niegrzeczność w mediach społecznościowych", grant NCN 2018/30/E/HS2/00644
 • 2016 - 2018: "Ironia i oszustwo: Jawna i utajona nieprawdomówność z perspektywy pragmatyki i filozofii języka", grant MNiSW
 • 2012 - 2016: Udział w projekcie "Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowanie inwestorów", Akademia Leona Koźmińskiego, grant NCN 168619

 

Doświadczenie w nauczaniu

 • Teoria pragmatyki
 • Pragmatyka humoru
 • Seminarium licencjackie: Dyskurs mediów
 • Seminarium magisterskie: Dyskurs mediów nowych i tradycyjnych
 • Media popularne w ujęciu kognitywnym i pragmatycznym
 • Socjolingwistyka
 • Językoznawstwo kontrastywne
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Składnia
 • Praktyczna gramatyka języka angielskiego
 • Sprawności zintegrowane
 • Kursy CPE


Zainteresowania naukowe

 • Badania nad humorem (jego pragmatyka, socjopragmatyka, semantyka i mechanizmy kognitywne)
 • Pragmatyka neo-Griceańska
 • Badania nad (nie)grzecznością językową
 • Pragmatyka interakcji
 • Dyskurs filmowy (metodologia badań)
 • Retoryka reklamy werbalno-wizualnej
 • Język perswazji
 • Językowe badania nad płcią społeczną
 • Filozofia oszustwa

Recenzje doktoratów

 • 2015. Neda Chepinchikj. “Diegetic interaction in audio-visual fiction: a case (study) of Woody Allen” University of Melbourne
 • 2016. Valeria Sinkeviciute. "'It's never meant to be offensive...': An analysis of jocularity and (im)politeness in Australian and British cultural contexts" University of Antwerp
 • 2017. Henri de Jongste, "Playing with mental models: Humour in the BBC comedy series The Office" Martin--Luther-Universitat Halle-Wittenberg

 
Organizacja konferencji

 • The Lodz Session of the 4th International Maastricht-Lódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, 2005.
 • 3th Łódź Symposium, New Developments in Linguistic Pragmatics, 2006.
 • Political Linguistics 2007(PL 2007), 2007.
 • 10th International Cognitive Linguistics Conference. Kraków, 2007.
 • 4th Łódź Symposium, New Developments in Linguistic Pragmatics, 2008.
 • 1st International Conference, Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching, 2008.
 • Political Linguistics 2009 (PL 2009), 2009.
 • Seminar “Analysing Verbal Interaction in the Media” (z Janem Chovancem), 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, 2010.
 • LAFAL: Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter, 1st International Symposium, 2010.
 • 5th Łódź Symposium, New Developments in Linguistic Pragmatics, 2010.
 • Cognition, Conduct & Communication. CCC2011 Conference, 2011.
 • 6th Łódź Symposium, New Developments in Linguistic Pragmatics, 2012.
 • LAFAL 2, part of the ISHS Conference. Kraków, 2012.
 • Seminarium “Linguistic Interaction and Participation in Media Discourses” (z Janem Chovancem), 11th ESSE Conference. Istambuł, 2012.
 • LAFAL 3: Entertainment Discourse beyond Humour Studies, 2013.
 • Symposium "Humorous intent and participation structure" (Henri de Jongste i Alexander Brock), ISHS Conference, Utrecht, 2014.
 • Panel "Revisiting Grice's Philosophy of Language"  New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 2015.
 • Panel "Theoretical pragmatic and philosophical linguistic insights into irony and deception", 14th International Pragmatic Conference. Antwerp 2015.
 • Panel "The pragmatics of humour" (with Valeria Sinkeviciute), 14th International Pragmatic Conference. Antwerp 2015.
 • LAFAL 4: Theoretical Issues in Humour: Building Bridges across Disciplines, 2016.
 • Panel "Creating and sharing public humour across the media" (z Janem Chovancem), 16th International Pragmatic Conference, Hong Kong, 2019.
 • Panel "Aggression and (im)politeness on social media" (z Valeria Sinkeviciute), 16th International Pragmatic Conference, Hong Kong, 2019.


Wykłady gościnne

 • A series of lectures on humour, IPL, Leiria, Portugal, November 2008.
 • A series of lectures on media studies, Bolton University, UK, September 2009.
 • A series of lectures on pragmatics and film discourse, Universidad de la Laguna, Spain, March 2011.
 • A lecture of the participation framework and sitcom humour, Limerick, Ireland, June 2011.
 • A series of lectures on pragmatics and film discourse, Sevilla University, Spain, March 2012.
 • A lecture on the interface between humour and impoliteness, Greifswald, Germany, December 2014.
 • A lecture of humour and impoliteness, Nicolaus Copernicus University, Toruń, October 2015.
 • A series of lectures on the philosophy of film talk, University of Granada, March 2015.
 • A series of lectures on humour in the media, University of Coimbra, March 2016.
 • An inaugural lecture for new students, University of Lodz, October 2017.
 • A lecture on humour and (un)truthfulness, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, October 2017.
 • A lecture on deception in telecinematic discourse. University of Zurich, November 2017.
 • Seeking the truth about humour: Humour and (un)truthfulness. Humor research project. Katowice, University of Silesia. November 2017
 • Humour and (un)truthfulness. Distinguished Professors' Lectures, UAM, Poznań, April 2018.
 • No holds barred: Ritual insults online. Uniwersytet Warszawski, October 2018.
 • Artykuł naukowy od konceptualizacji do publikacji. Efektywna komunikacja naukowa. UAM, Poznań. November 2018.
 • Humour and Irony. Philosophy Meets Cognitive Science. Ruhr University Bochum. January 2019.


Prezentacje konferencyjne

 • I feel like James Bond: The analysis of unconventional compliments. 2nd Łódź Symposium, New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź, May 2004.
 • Lost in translation – To what extent is linguistic humour translatable: The case of conversational humour in English and Polish. The Lódź Session of the 4th International Maastricht-Lódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”. Łódź, September 2005.
 • Metaforyczne porównanie jako źródło humoru konwersacyjnego. Pragmatyczne aspekty kognitywizmu. Łódź, December 2005.
 • Nie wszystkie tłumaczenia zostały stworzone równymi. – Techniki tłumaczenia elementów kulturowych na przykładzie humoru konwersacyjnego w języku angielskim i polskim. Język trzeciego tysiąclecia IV, Tertium. Cracow, 2006.
 • Joking Aside: Socio-Pragmatic Functions of Conversational Humour in Interpersonal Communication. 3rd Łódź Symposium, New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź, May 2006.
 • A good pun is its own reword: paronomasia in conversational humour. Humortap. Piotrków Trybunalski, May 2006.
 • The relevance of wittiness in visual rhetoric of advertising. Interpreting for Relevance: Discourse and Translation. Kazimierz Dolny, June 2006.
 • “Call Greenpeace!” - Teasing as a vehicle for building solidarity and strengthening bonds of friendship. The 18th International ISHS Humor Conference. Copenhagen, July 2006.
 • First things first: Determining factors and strategies in the translation of film titles. Intermedia, Audiovisual Translation. Łódź, April 2007.
 • Dear friend, click here!: Attention- focusing ploys in spam and banners. PALC. Łódź, April 2007.
 • Cognition matters: A cognitive categorisation of puns. International Cognitive Linguistics Conference. Cracow, July 2007.
 • A squirt of wit and a pinch of humour: A recipe for an advertising slogan. Political Linguistics 2007(PL 2007). Warsaw, September 2007.
 • Power Points: strategies of persuasion. Political Linguistics 2007(PL 2007). Warsaw, September 2007.
 • Żarty na bok: Kognitywne mechanizmy w dowcipach. Językoznawstwo Kognitywne. Łódź, April 2008.
 • There is method in this madness: Humour, maxims and the Cooperative Principle, 4th Łódź Symposium, New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź, May 2008.
 • Humorous blends in pictorial advertising, 4th Łódź Symposium, New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź, May 2008.
 • It’s not easy to get a joke: cultural schemata and the comprehension of political jokes. Humortap, Akademia Świętokrzyska, Piotrków Trybunalski, May 2008.
 • Categories of verbal humour. Humortap, Akademia Świętokrzyska, Piotrków Trybunalski, May 2008.
 • How do puns bear relevance? Interpreting for Relevance: Discourse and Translation 4. Kazimierz Dolny, June 2008.
 • Ocean’s 19 – A pragmatic analysis of adversarial humour in “Ocean’s 11”, “Ocean’s 12” and “Ocean’s 13”. ISHS Conference. Alcala, July 2008.
 • Allusion-based humour in Polish advertisements. ISHS Conference. Alcala, July 2008.
 • Wyrazistość ślepej uliczki, czyli znaczenie wyrazistości w humorze opartym na „mechanizmie ślepej uliczki”. Język-Poznanie-Zachowanie. Łódź, September 2008.
 • Kalambury w sloganach reklamowych. Problemy semantyki i stylistyki tekstu. Łódź, October 2008.
 • Reading between the lines and images – Humorous allusions in press and billboard advertising. 1st International Conference: Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching. Włocławek, October 2008.
 • Add humour to your ad: Humour in advertising slogans. 1st International Conference: Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching. Włocławek, October 2008.
 • Characters’ identity construction via humour in “Friends” from the meta-recipient’s perspective. Studying Communication, Łódź, April, 2009.
 • Women who swear and men who cry: The construction of genders in “Testosteron” and “Lejdis”. Us and Them - Them and Us: Constructions of the Other in Cultural Stereotypes. Szczecin, May 2009.
 • God, I know we are your chosen people, but couldn’t you choose somebody else for a change? (Shalom Aleichem): Socio-cultural schemata underlying Jewish jokes in Polish and English. Race, Religion and Representation. Łódź, May 2009.
 • Lejdis: Polish females of the 21st century? Race, Religion and Representation. Łódź, May 2009.
 • Like, totally… an unleashed monster: Dylan Moran’s stand-up comedies, “Monster” and “Like, Totally…”. Playfulness, Light(ness) and Air in Irish Literature and Culture. Łódź, June 2009.
 • Making friends globally – Cultural references and understanding “Friends”. Intercultural Communication in the European Context. Łódź, June 2009.
 • Garden path, red light or crossroads: The tripartite categorisation of one-liners. 21st European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop. Cardiff, July 2009.
 • The importance of being facetious: The twofold illocutionary effect of jibes in Polish PM pre-election debates. PL2009. Łódź, September 2009.
 • Do Poles understand friends? – Polish subtitling of intracultural and linguistic humour in “Friends”. The 11th Prague International Conference in Translation and Interpreting Studies. Prague, October 2009.
 • “You talking to me?”: Hearer types in fictional media discourse. 9th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, February 2010.
 • Joker in the pack: Determining the status of humorous framing in conversation. LAFAL: Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter. Łódź, March 2010.
 • It takes three to understand jokes: The manifestations of the incongruity-resolution mechanism. LAFAL: Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter. Łódź, March 2010.
 • The pragmatics of impoliteness in film discourse: House, M.D. as a case in point. New Developments in Linguistic Pragmatics 5. Łódź, May 2010.
 • On “Revolutionary Road”: The Gricean model of communication and multiple hearers. New Developments in Linguistic Pragmatics 5. Łódź, May 2010.
 • What RT cannot do, I-R can – On the incremental interpretation of jokes in (non)relevance-theoretic terms. Interpreting for Relevance. Kazimierz Dolny, June 2010.
 • The netiquette of taboo words. The Fifth International Symposium on Politeness. Basil, June /July 2010.
 • The anatomy of impoliteness in online fora. The Fifth International Symposium on Politeness. Basil, June /July 2010.
 • Humour on the House – The workings of disaffiliative humour in film discourse. ESSE 10, August 2010.
 • Look who’s talking… and who’s listening: Towards a new conceptualisation of the comedy viewer. San Zen di Montagna, August 2010. PLENARY LECTURE.
 • Absurdist, absurd and abstruse – A linguistic perspective on the workings of humour in Monty Python’s sketches. Łódź, October 2010.
 • Being cooperatively (im)polite: Grice’s model in the context of (im)politeness theories. 4th International Conference Intercultural Pragmatics. Madrid, November 2010.
 • Who are you aiming at? – Impoliteness beyond the dyadic model. 4th International Conference Intercultural Pragmatics. Madrid, November 2010.
 • Everything you always want to say but you can't - A socio-pragmatic account of impoliteness in film discourse. 4th International Language in the Media Conference. Limerick, June 2011.
 • Deception in film discourse. CCC2011. Łódź, October 2011.
 • Irony in multi-party film discourse. New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź, May 2012.
 • Humorous phenomena in dramatic film discourse. ISHS Conference. Kraków, June 2012.
 • Why does irony tickle us? Towards capturing humorous irony. ISHS Conference. Kraków, June 2012.
 • On addressing in functional multy-party discourse. 11th ESSE Conference. Istambul, September 2012.
 • Impoliteness in the service of verisimilitude and humour in fictional dialogue: "House M.D." as a case in point. The Languages of Films. Pavia, September 2012.
 • Isn't it ironic?: Defining the scope of irony. LAFAL 3: Entertainment Discourse beyond Humour Studies. Łódź, March 2013.
 • On conversational humour and (mock) (im)politeness in film talk. LAFAL 3: Entertainment Discourse beyond Humour Studies. Łódź, March 2013.
 • Facework in the analysis of humour in interaction. Communication across Cultures: Face in Interaction. Sosnowiec, April 2013.
 • Impoliteness matters in fictional interactions. IMPOLIN. Bydgoszcz, May 2013. PLENARY TALK
 • Implied untruthfulness and Quality-based tropes at the service of irony. Intercultural Pragmatics. Malta, May 2014.
 • Conversational humour in the light of (im)politeness theory. IMPOLIN 2. Bydgoszcz, June 2014. PLENARY TALK
 • New forms of visual(-verbal) jokes on the Internet. ISHS Conference, Utrecht, July 2014.
 • With or without intentions: The humour of fictional interactions. ISHS Conference, Utrecht, July 2014.
 • A neo-Gricean view on forms of humorous deception. International Workshop on Lying and Deception. Mainz, September 2014. INVITED TALK
 • Evaluative implicature in irony. New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź, April 2015.
 • Merging covert and overt untruthfulness: On deception and figures of speech. 14th IPrA Conference, Antwerp, July 2015.
 • Playing with irony in interaction. The Discursive Practice of Irony and Banter: In Memory of Geoffrey Leech. Lyon, November 2015. PLENARY TALK
 • Interface between (un)truthfulness and conversational humour. Intercultural Pragmatics, Split, June 2016.
 • Many ways of deceptive withholding information. The Invention of Lying: Language, Logic & Cognition. Lleiden, January 2017. INVITED TALK
 • Humor i oszustwo. Kognitywne aspekty badań nad językiem, literaturą i kulturą. Łódź, April 2017. PLENARY TALK
 • Deception in multimodal film narrative. Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative, Łódź, May 2018. PLENARY TALK
 • The importance of being (un)truthful in humour. 30th ISHS Conference, Tallinn, June 2018.
 • Deceptive withholding information. Pragmasophia, Lisbon, September 2018.
 • Negotiating irony in interaction. AmPrA, Albany, November 2018.
 • Humorous insults online. IPrA, Hong Kong, June 2019.

 

Publikacje

Monografie

 • Dynel, M. 2018. Irony, Deception and Humour: Seeking the Truth about Overt and Covert Untruthfulness. Mouton Series in Pragmatics. Berlin: Mouton de Gruyter.

 • Dynel, M. 2009. Humorous Garden-Paths: A Pragmatic-Cognitive Study. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.


Zbiory pod redakcją: książki i wydania specjalne czasopism

 1. Dynel, M. 2018. Issues in humour cognition. Review of Cognitive Linguistics 16 (1). [lista JCR]
 2. Dynel, M. & Valeria Sinkeviciute. 2017. Conversational humour: Spotlight on languages and cultures. Language & Communication 55. [lista JCR]
 3. Dynel, M. 2017. Linguistics of humour: New research topics and  theoretical perspectives. Lingua 197. [lista JCR]
 4. Cap, Piotr & M. Dynel. 2017. Implicitness: From Lexis to Discourse. Amsterdam: John Benjamins.
 5. Dynel, M. 2016. New theoretical insights into untruthfulness. Pragmatics & Cognition 23 (1). [lista JCR]
 6. Meibauer, Jörg &  M. Dynel. 2016. Empirical approaches to lying and deception. International Review of Pragmatics. [lista JCR]
 7. Dynel, M., Alexander Brock & Henri de Jongste. 2016. Humorous Intent in Interactions. Journal of Pragmatics 95. NAGRODA IM. N.R.NORRICKA. [lista JCR]
 8. Dynel, M. & Jan Chovanec. 2015. Participation in Public and Social Media Interactions. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 9. Dynel, M. 2014. Special Issue on the Linguistics of Humorous Irony. HUMOR: International Journal of Humor Research 27(4). [lista JCR]
 10. Dynel, M. 2013. Developments in Linguistic Humour Theory. Topics in Humor Research, Vol. 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 11. Dynel, M. 2011. The Pragmatics of Humour across Discourse Domains. Pragmatics and Beyond New Series, Vol. 210. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 12. Dynel, M. 2009. Advances in Discourse Approaches. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 13. Dynel, M. 2008. Special Issue on Humour: Lodz Papers in Pragmatics 4.1.


Artykuły recenzowane w czasopismach naukowych i tomach pod redakcją

 1. Dynel, M. w druku. "Irony in action and interaction." Language Sciences. [lista JCR]
 2. Dynel, M. & Fabio I. M. Poppi. 2019. "Risum teneatis, amici?: The socio-pragmatics of RoastMe humour." Journal of Pragmatics 139: 1-21. [lista JCR]
 3. Dynel, M. przyjęte."When both utterances and appearances are deceptive: Deception in multimodal film narrative." Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology. [Scopus]
 4. Dynel, M. w recenzji, "Lying and beyond." Piotr Stalmaszczyk (red). The Cambridge Handbook of the Philosophy of Language. Cambridge University Press.
 5. Dynel, M. & Valeria Sinkeviciute. przyjęte. "Conversational humour."  Michael Haugh, Dániel Z. Kádár, Marina Terkourafi (red). Handbook of Sociopragmatics. Cambridge University Press.  
 6. Dynel, M. 2018. "Deception on the Orient Express." Łukasz Bogucki, Piotr Cap (red). Explorations in Language and Linguistics: Festschrift for Prof. Piotr Stalmaszczyk. Peter Lang.
 7. Dynel, M. 2018. "To say the least: Where deceptively withholding information ends and lying begins." Lying. TopiCS in Cognitive Science 1-28. [lista JCR]
 8. Dynel, M. & Fabio I. M. Poppi. 2018. "In tragoedia risus: Analysis of dark humour in post-terrorist attack discourse." Discourse & Communication 12(4):  382–400. [lista JCR]
 9. Dynel, M. 2018. "Theoretically on Mock Politeness in English and Italian." Journal of Language Aggression and Conflict 6(1): 149-165. [Scopus]
 10. Dynel, M. 2018. "Taking cognisance of cognitive linguistic research on humour." Review of Cognitive Linguistics 16 (1): 1-18. [lista JCR]
 11. Dynel, M. 2018. "Lying and humour." Jörg Meibauer (ed.) Oxford Handbook of Lying. Oxford: Oxford University Press, 326-339.
 12. Dynel, M. 2018. "Deconstructing the myth of positively evaluative irony." Manuel Jobert, Sandrine Sorlin (red). The Pragmatics of Irony and Banter. Amsterdam: John Benjamins, 41-57. [Scopus]
 13. Dynel, M. 2018. "No child's play: A philosophical pragmatic view of overt pretence as a vehicle for conversational humour." Villy Tsakona, Jan Chovanec (red). The Dynamics of Interactional Humour: Creating and Negotiating Humour in Everyday Encounters. Amsterdam: John Benjamins, 205-228.
 14. Klimczak, K. & M. Dynel. 2018. "Evaluation mitigators in analyst reports in light of market response to stock recommendations." International Journal of Business Communication 55 (3): 310-317. [Scopus]
 15. Dynel, M. 2017. "Participation as audience design." Christian R. Hoffmann, Wolfram Bublitz (red). Pragmatics of Social Media. Mouton de Gruyter Handbooks of Pragmatics, Volume 11. Berlin: Mouton de Gruyter, 61-82.
 16. Dynel, M. 2017. "Introduction: On the linguistics of humour theoretically." Lingua 197: 1-4. [lista JCR]
 17. Dynel, M. 2017. "But seriously: On conversational humour and (un)truthfulness. Lingua 197: 83-102. [lista JCR]
 18. Dynel, M. 2017. "Is there a tumour in your humour: On misunderstanding and miscommunication in conversational humour." Rachel Giora, Michael Haugh (red). Doing Intercultural Pragmatics: Cognitive, Linguistic and Sociopragmatic Perspectives on Language Use. Berlin: Mouton de Gruyter, 55-78. [Scopus]
 19. Dynel, M. 2017. "Impoliteness and telecinematic discourse." Miriam A. Locher. Andreas H. Jucker (red). Pragmatics of Fiction. Mouton de Gruyter Handbooks of Pragmatics, Volume 12.  Berlin: Mouton de Gruyter, 455-487.
 20. Dynel, M. 2017. "Academics vs. American scriptwriters vs. Academics: A battle over the etic and emic "sarcasm" and "irony" labels." Language & Communication 55: 69-87. [lista JCR]
 21. Sinkeviciute, Valeria & M. Dynel. 2017. "Approaching conversational humour culturally: A survey of the emerging area of investigation." Language & Communication 55: 1-9. [lista JCR]
 22. Dynel, M. 2017. "The irony of irony: Irony based on truthfulness." Corpus Pragmatics 1: 3.
 23. Dynel, M. 2017."Implicitness via overt untruthfulness: Grice on Quality-based figures of speech." Piotr Cap, Marta Dynel (eds). Implicitness: From Lexis to Discourse. Amsterdam: John Benjamins, 121-145.
 24. Dynel, M & P. Cap. 2017. "Implicitness: Familiar terra incognita in pragmatics." Piotr Cap, Marta Dynel (eds). Implicitness: From Lexis to Discourse. Amsterdam: John Benjamins, 1-12.
 25. Dynel, M. 2016. "Two layers of overt untruthfulness: When irony meets metaphor, hyperbole, or meiosis." Pragmatics & Cognition 23: 2: 259-283. [lista JCR]
 26. Dynel, M. 2016. "'Trolling is not stupid': Internet trolling as the art of deception serving entertainment." Intercultural Pragmatics 13: 353-381. [lista JCR]
 27. Dynel. M. 2016. "Killing two birds with one deceit: Deception in multi-party interactions." International Review of Pragmatics 8: 179-218. [lista JCR]
 28. Dynel, M. & Jörg Meibauer. 2016. "Everything you always wanted to know about the pragmatics of deception but were afraid to test." International Review of Pragmatics 8: 163-178. [lista JCR]
 29. Dynel, M. 2016. "On untruthfulness, its adversaries and strange bedfellows." Pragmatics & Cognition 23 (1): 1-15. [lista JCR]
 30. Dynel, M. 2016. "Comparing and combining covert and overt untruthfulness: On lying, deception, irony and metaphor." Pragmatics & Cognition 23 (1): 174-208. [lista JCR]
 31. Dynel, M. 2016. "With or without intentions: Accountability and (un)intentional humour in film talk." Journal of Pragmatics 95: 67-98. [lista JCR]
 32. Dynel, M., Alexander Brock & Henri de Jongste. 2016. "A burgeoning field of research: Humorous intent in interaction." Journal of Pragmatics 95: 51-57. [lista JCR]
 33. Dynel, M. 2016. "Conceptualising conversational humour as (im)politeness: The case of film talk." Journal of Politeness Research 12(1): 117-147. [lista JCR]
 34. Dynel, M. 2016.  “I has seen Image Macros!” Advice Animals memes as visual-verbal jokes. International Journal of Communication 10: 660-688. [lista JCR]
 35. Dynel, M. 2016  "Pejoration via sarcastic irony and sarcasm." Rita Finkenbeiner, Jörg Meibauer, Heike Wiese (red). Pejoration. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 219-239.
 36. Dynel, M. 2015. "Intention to deceive, bald-faced lies, and deceptive implicature: Insights into Lying at the semantics-pragmatics interface." Intercultural Pragmatics 12: 309-332. [lista JCR]
 37. Dynel, M. 2015. "The landscape of impoliteness research." Journal of Politeness Research 11: 329-354. [lista JCR]
 38. Chovanec, Jan & M. Dynel. 2015. "Researching interactional forms and participant structures in public and social media." Marta Dynel, Jan Chovanec (red). Participation in Public and Social Media Interactions. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1-23.
 39. Dynel, M. 2015. "Impoliteness in the service of verisimilitude in film interaction." Marta Dynel, Jan Chovanec (red). Participation in Public and Social Media Interactions. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 157-182.
 40. Dynel, M. 2014. "Współczesny polski humor polityczny." Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (red). Humor Polski. Kraków: Tertium.
 41. Dynel, M. 2014. "Polska komedia filmowa." Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (red). Humor Polski. Kraków: Tertium.
 42. Dynel, M. 2014. "Participation framework underlying YouTube interaction." Journal of Pragmatics 73: 37-52. [lista JCR]
 43. Dynel, M. 2014. "A survey of “Intercultural Pragmatics” and its outlook on the Gricean philosophy of communication." International Review of Pragmatics 6: 307-319. [lista JCR]
 44. Dynel, M. 2014. "On the part of ratified participants: Ratified listeners in multi-party interaction." Brno Studies in English 40: 27-44. [lista ERIH]
 45. Dynel, M. 2014. "Isn’t it ironic? Defining the scope of humorous irony." HUMOR: International Journal of Humor Research 27: 619-639. [lista JCR]
 46. Dynel, M. 2014. "Linguistic approaches to (non)humorous irony." HUMOR: International Journal of Humor Research 27: 537-550. [lista JCR]
 47. Dynel, M. 2013. "Irony from a neo-Gricean perspective: On untruthfulness and evaluative implicature." Intercultural Pragmatics 10: 403-431. [lista JCR]
 48. Dynel, M. 2013. "A view on humour theory." Marta Dynel (red.). Developments in Linguistic Humour Theory, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, vii-xiv.
 49. Dynel, M. 2013. “When does irony tickle the hearer? Towards capturing the characteristics of humorous irony.” Marta Dynel (red.). Developments in Linguistic Humour Theory, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 298-320.
 50. Dynel, M. 2013. “Impoliteness as disaffiliative humour in film talk.” Marta Dynel (red.). Developments in Linguistic Humour Theory. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 105-144.
 51. Dynel, M. 2013. “On impoliteness and drama discourse: An interview with Jonathan Culpeper.” International Review of Pragmatics 5.1: 162-187. [lista JCR]
 52. Dynel, M. 2013. “Being cooperatively impolite: Grice's model in the context of (im)politeness theories.” Istvan Kecskes, Jesus Romero-Trillo (red.). Research Trends in Intercultural Pragmatics. Mouton Series of Pragmatics. Mouton de Gruyter, 55-83.
 53. Dynel, M. 2013. “Humorous phenomena in dramatic discourse.” The European Journal of Humor Research 1: 22-60.
 54. Dynel, M. 2012. “Setting our House in order: The workings of impoliteness in multi-party film discourse.” Journal of Politeness Research 8: 161-194. [lista JCR]
 55. Dynel, M. 2012. “Garden-paths, red lights and crossroads: On finding our way to understanding the cognitive mechanisms underlying jokes.” Israeli Journal of Humor Research: An International Journal 1: 6-28.
 56. Dynel, M. 2012. “Humour on the House: Interactional construction of metaphor in film discourse.” Jan Chovanec, Isabel Ermida (red.). Language and Humour in the Media. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 83-106.
 57. Dynel, M. 2012. “Swearing methodologically. The impoliteness of expletives in anonymous commentaries on YouTube.” Journal of English Studies 10: 25-50.
 58. Dynel, M. 2012. “What RT cannot do, IR can - On the incremental interpretation of jokes in (non)relevance-theoretic terms.” Ewa Wałaszewska, Agnieszka Piskorska (red.). Relevance: More than Understanding. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 147-166.
 59. Dynel, M. 2012. “Polish film comedies.” Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (red.). Polish Humor. Kraków: Tertium, 241-256.
 60. Dynel, M. 2012. “Contemporary political humour.” Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (red.). Polish Humor. Kraków: Tertium, 437-450.
 61. Dynel, M. 2011. “A web of deceit: A neo-Gricean view on types of verbal deception.” International Review of Pragmatics 3.2: 137-165.
 62. Dynel, M. 2011. “‘You talking to me?’ The viewer as a ratified listener to film discourse.” Journal of Pragmatics 43: 1628-1644. [lista JCR]
 63. Dynel, M. 2011. “Turning speaker meaning on its head: Non-verbal communication and intended meanings.” Pragmatics and Cognition 3: 422-447. [lista JCR]
 64. Dynel, M. 2011. “Blending the incongruity-resolution model and the conceptual integration theory: The case of blends in pictorial advertising.” International Review of Pragmatics 3.1: 59-83.
 65. Dynel, M. 2011. “Revisiting Goffman's postulates on participant statuses in verbal interaction.” Language and Linguistics Compass. Sociolinguistics 5/7: 454-465.
 66. Dynel, M. 2011. “Stranger than fiction. A few methodological notes on linguistic research in film discourse.” Brno Studies in English 37.1: 41-61. [lista ERIH]
 67. Dynel, M. 2011. “Two communicative levels and twofold illocutionary force in televised political debates.” Poznan Studies in Contemporary Linguistics 47(2): 283-307. [lista ERIH]
 68. Dynel, M. 2011. “Entertaining and enraging: The functions of verbal violence in broadcast political debates.” Villy Tsakona, Diana Popa (red). Studies in Political Humour. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 109-133.
 69. Dynel, M. 2011. “Pragmatics and linguistic research into humour.” Marta Dynel (red.). The Pragmatics of Humour across Discourse Domains. Pragmatics and Beyond New Series. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1-15.
 70. Dynel, M. 2011. “Joker in the pack: Towards determining the status of humorous framing in conversations.” Marta Dynel (red.).The Pragmatics of Humour across Discourse Domains. Pragmatics and Beyond New Series. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 217-241.
 71. Dynel, M. 2011. “I'll be there for you: On participation-based sitcom humour.” Marta Dynel (red.). The Pragmatics of Humour across Discourse Domains. Pragmatics and Beyond New Series. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 311-333.
 72. Dynel, M. 2011. “Like, totally… an unleashed monster? – Dylan Moran’s performance in 'Monster' and 'Like, Totally…'.” Katarzyna Poloczek, Marta Goszczyńska (eds.). Re-Imagining Ireland. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 153-164.
 73. Dynel, M. 2011. “Women who swear and men who fret: The subversive construction of genders in films: A case study of 'Lejdis' and 'Testosteron'.” Gonerko-Frej et al. (eds.). Us and Them – Them and Us: Constructions of the Other in Cultural Stereotypes – Perceptions, Challenges, Meanings. Shaker Verlag, 431-456.
 74. Dynel, M. 2011. “Żarty na bok: Kognitywne mechanizmy w dowcipach.” Alina Kwiatkowska (ed.) Przestrzenie Kognitywnych Poszukiwań. Łódź: WUŁ, 123-138.
 75. Dynel, M. 2010. “On ‘Revolutionary Road’: A proposal for extending the Gricean model of communication to cover multiple hearers.” Lodz Papers in Pragmatics 6.2: 283-304.
 76. Dynel, M. 2010. “W ramach dyskursu filmowego: O procesach inferencyjnych widza.” Piotr P. Chruszczewski, Stanisław Prędota. Polish Academy od Sciences Wrocław Branch, Philology Vol. II/Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu II, 243-258.
 77. Dynel, M. 2010. “How do puns bear relevance?” Marta Kisielewska-Krysiuk, Agnieszka Piskorska, Ewa Wałaszewska (eds.). Relevance Studies in Poland Vol. 3. Exploring Translation and Communication Problems. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 105-124.
 78. Dynel, M. 2010. “Making “Friends” globally: Comprehension of cultural references depending on their denotations and connotations.” Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Hanna Pułaczewska (eds.). Intercultural Europe: Arenas of Difference, Communication and Mediation. Stuttgart: Ibidem, 371-388.
 79. Dynel, M. 2010. “First things first: Determining factors and strategies in the translation of film titles.” Łukasz Bogucki, Krzysztof Kredens (eds.). Perspectives in Audiovisual Translation, Łódź Studies in Language 20. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 197-204.
 80. Dynel, M. 2010. “Not hearing things - Hearer/listener categories in polylogues.” mediAzioni 9. http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/images/stories/PDF_folder/document-pdf/2010/dynel_2010.pdf
 81. Dynel, M. 2010. “It’s not easy to get a joke: cultural schemata and the comprehension of political jokes.” Alina Kwiatkowska and Sylwia Dżereń-Głowacka (eds.). Shades of Humour 2, 27-38.
 82. Dynel, M. 2010. “Kalambury w sloganach reklamowych.” Anna Ginter (red.). Problemy Semantyki i Stylistyki Tekstu. Łódź: Łódź University Press, 365-363.
 83. Dynel, M. 2010. “Znaczenie wyrazistości w humorze opartym na ‘mechanizmie ślepej uliczki’.” Joanna Nijakowska (red.). Interdyscyplinarne Studia nad Świadomością i Przetwarzaniem Językowym. Kraków: Tertium, 194-214.
 84. Dynel, M. 2010. “Friend or foe? Chandler's humour from the metarecipient's perspective.” Iwona Witczak-Plisiecka (red.). Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics 2009. Vol.II: Pragmatics of Semantically Restricted Domains. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 175-205.
 85. Dynel, M. 2009. “Where cooperation meets politeness: Revisiting politeness models in view of the Gricean framework.” Brno Studies in English 35: 23-43. [lista ERIH]
 86. Dynel, M. 2009. “Metaphor is a birthday cake: Metaphor as the source of humour.” Metaphoric.de 17/2009: 27-48. http://www.metaphorik.de/17/dynel.pdf
 87. Dynel, M. 2009. “Beyond a joke: Types of conversational humour.” Language and Linguistics Compass. Semantics and Pragmatics 3: 1284-1299.
 88. Dynel, M. 2009. “Add humour to your ad: Humour in advertising slogans.” Marta Dynel (red.). Advances in Discourse Approaches. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 201-225.
 89. Dynel, M. 2008. “Lost in translation? To what extent is linguistic humour translatable: the case of conversational humour in English and Polish.” Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marcel Thelen (eds.). Translation and Meaning 8. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 43-54.
 90. Dynel, M. 2008. “A good pun is its own reword: Paronomasia in conversational humour.” Alina Kwiatkowska and Sylwia Dżereń-Głowacka, Shades of Humour. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 47-56.
 91. Dynel, M. 2008. “Introduction: A modest attempt at presenting contemporary linguistic approaches to humour studies.” Lodz Papers in Pragmatics 4.1: 1-12.
 92. Dynel, M. 2008. “There is method in the humorous speaker’s madness: Humour and Grice’s model.” Lodz Papers in Pragmatics 4.1: 159-185.
 93. Dynel, M. 2008. “No aggression, only teasing: The pragmatics of teasing and banter.” Lodz Papers in Pragmatics 4.2: 241-261.
 94. Dynel, M. 2008. “Wittiness in the visual rhetoric of advertising.” Ewa Wałaszewska, Marta Kisielewska-Krysiuk, Aniela Korzeniowska, Malgorzata Grzegorzewska (red.). Relevant Worlds: Current Perspectives on Language, Translation and Relevance Theory. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 48-66.
 95. Dynel, M. 2007. “Nie wszystkie tłumaczenia zostały stworzone równymi. – Techniki tłumaczenia elementów kulturowych na przykładzie humoru konwersacyjnego w języku angielskim i polskim.” Język a Komunikacja 18: Współczesne Kierunki Analiz Przekładowych. Kraków: Tertium, 159-170.
 96. Dynel, M. 2007. “Joking aside: Sociopragmatic functions of conversational humour in interpersonal communication.” Piotr Cap, Joanna Nijakowska (red.). Current Trends in Pragmatics. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 245-267.
 97. Dynel, M. 2005. “I feel like James Bond: The analysis of unconventional compliments.” Piotr Cap (red.). Pragmatics Today. Frankfurt/Main: Peter Lang, 441-466.


Artykuły recenzyjne

 1. Dynel, M. 2018. Angeliki Athanasiadou, Herbert L. Colston. Irony in Language Use and Communication. Journal of Pragmatics 135: 4-7. [lista JCR]
 2. Dynel, M. 2014. Salvatore Attaro et al., Prosody and Humor. The ISHS Newsletter.
 3. Dynel, M. 2013. Debra Aarons, Jokes and the Linguistic Mind; Andrew Goatly, Meaning and Humour. Journal of Pragmatics 47: 131-133. [lista JCR]
 4. Dynel, M. 2011. Edda Weigand, Diologue Studies Series. Lodz Papers in Pragmatics 7.1.
 5. Dynel, M. 2011. Kay Richardson, Television Dramatic Dialogue. A Sociolinguistic Study. Language in Society 40.4.
 6. Dynel, M. 2010. Neal Norrick, Delia Chiaro, Humor in Interaction. Brno Studies in English 36.1: 213-220. [lista ERIH]
 7. Dynel, M. 2009. Victor Raskin, The Primer of Humor Research. Lodz Papers in Pragmatics 5.2: 305-316.
 8. Dynel, M. 2009. Joan Cutting, Pragmatics and Discourse. Journal of Pragmatics 41: 1074-1078. [lista JCR]
 9. Dynel, M. 2008. Patrick Griffiths, An Introduction to English Semantics and Pragmatics; Alan Cruse, A Glossary of Semantics and Pragmatics. Journal of Pragmatics 40: 173-177. [lista JCR]
 10. Dynel, M. 2008. Louise Mullany, Gendered Discourse in the Professional Workplace. Journal of Pragmatics 40: 1620-1625. [lista JCR]
 11. Dynel, M. 2007. Diana Popa, Salvatore Attardo, New Approaches to the Linguistics of Humour. Journal of Pragmatics 39: 2345-2354. [lista JCR]
 12. Dynel, M. 2007. Rachel Giora, On Our Mind: Salience, Context and Figurative Language. Lodz Papers in Pragmatics 3: 223-233.
 13. Dynel, M. 2007. Paul Simpson, Stylistics: A Resource Book for Students; Elizabeth Black, Pragmatic Stylistics. Journal of Pragmatics 39: 617-623. [lista JCR]
 14. Dynel, M. 2007. Alan Partington, The Linguistics of Laughter. A Corpus-assisted Study of Laughter-talk. Journal of Pragmatics 39: 1870-1878. [lista JCR]