Zakład Pragmatyki Językowej

dr Monika Kopytowska

dr Monika Kopytowska, adiunkt

 

 

STOPNIE NAUKOWE: 

 • 2002  magister filologii angielskiej, Uniwersytet Łódzki
 • 2007 doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo), Uniwersytet Łódzki

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • komunikacja w kontekście tożsamości i konfliktu,
 • mediatyzacja religii
 • terroryzm i radykalizacja
 • komunikacja międzykulturowa
 • dziennikarstwo w teorii i w praktyce
 • języki i kultury Afryki
 • pragmatyka i krytyczna analiza dyskursu,
 • semiotyka
 • językoznawstwo kognitywne

 FUNKCJE ADMINISTRACYJNE:

 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS/MOBILITY DIRECT na Wydziale Filologicznym
 • Koordynator projektu Language and Culture Data: Methods and Applications [Język i dane kulturowe: metody i zastosowania] (Erasmus Intensive Programme, ERA-IP-9-2010, ERA-IP-9-2011, ERA-IP-9-2012) (2010-2012)
 • Koordynator polskiej części projektu C.O.N.T.A.C.T. Creating On-line Network, Monitoring Team and Phone App to Counter Hate Crime Tactics (JUST/2014/RRAC/AG/HATE/6706) (2015-2017)
 • Egzaminator zewnętrzny (językoznawstwo), University of Nairobi, Kenia (2012-2015)
 • Recezent grantów badawczych: Czech Science Foundation, University of Bremen, ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca)

 FUNKCJE REDAKCYJNE: 

 • Redaktor naczelny, Lodz Papers in Pragmatics, DeGruyter
 • Redaktor pomocniczy, CADAAD Journal 
 • Członek rady redakcyjnej, The University of Nairobi Journal of Language and Linguistics
 • Członek rady redakcyjnej, Moral Cognition and Communication (MCaC), John Benjamins
 • Recenzent: PragmaticsPoznan Studies in Contemporary Linguistics, Topics in Linguistics, International Communication Research Journal, Zagadnienia Rodzajów Literackich

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

 • African Studies Association, członek
 • Society for Professional Journalists, członek
 • National Communication Association (USA), członek
 • American Communication Association, ACA, członek
 • AEJMC, członek
 • European Network for Intercultural Education Activities, członek zarządu
 • Rhetoric Society of America, członek
 • European Neighborhood Journalism Network, członek
 • Association of Concerned Africa Scholars – ACAS, członek
 • International Pragmatics Association, członek
 • Researching and Applying Metaphor, członek
 • Polskie Towarzystwo Pragmatyki Językowej (Polish Pragmatics Association), członek zarządu 
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Polish Linguistic Society), członek

MÓJ PROFIL W SERWISIE Google ScholarAcademia.edu i Ludzie Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

MOJE BADANIA

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dyskursu mediów w kontekście  tożsamości, religii i konfliktu (w tym radykalizacji i terroryzmu). Badając medialną reprezentację Afryki oraz media i dziennikarstwo w Afryce Wschodniej współpracuję z University of Nairobi, Multimedia University w Nairobi, National University of Rwanda, Addis Ababa University, University of Zambia,  Media Council of Kenya, a także głównymi domami medialnymi w Kenii (Nation, Standard, Star). Jestem laureatką prestiżowego stypendium (2011) Departamentu Stanu USA dla edukatorów medialnych (SUSI) oraz współzałożycielem European Network for Intercultural Education Actitivies (ENIEDA).

MÓJ PROFIL W SERWISIE Google ScholarAcademia.edu

 

MOJE NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 

Redakcje monografii


Karner, Ch. and M. Kopytowska (Eds) (2017, forth). Europe in Times of Crisis: Doing and Undoing Europe. Bingley: Emerald.

Kopytowska, M. (Ed.) (2017, forth.). Contemporary Discourses of Hate and Radicalism across Space and Genres. Amsterdam: John Benjamins.

Chilton, P. and Kopytowska, M. (Eds) (2017, forth.) Religion, Language and the Human Mind. New York: Oxford University Press.

Lewandowska-Tomaszczyk, B., Kopytowska, M., Osborne, J., Schmied, J. and Yumlu (red.) (2016). Languages, Cultures, Media. Chambery: Université Savoie Mont Blanc.

Kalyango, Y. and Kopytowska, M. (Ed.) (2014) Why Discourse matters: Negotiating Identity in the Mediatized WorldNY: Peter Lang.

 

Artykuły w czasopismach z listy A MNiSW

Kopytowska, M. (2015). Ideology of here and now. Critical Discourse Studies 12(3): 347-365.

 

Artykuły w innych czasopismach recenzowanych

Kopytowska, M. (2015). Covering Conflict: Between Universality and Cultural Specificity in News Discourse Genre and Journalistic Style. Special Issue on Communicative styles and genres: between universality and culture-specificityInternational Review of Pragmatics 7, 308-339.

Kopytowska, M. (2015). Mediating identity, ideology and values in the public sphere: towards a new model of (constructed) social reality. Special Issue on Mediating Identity, Ideology and Values in the Public Sphere. Lodz Papers in Pragmatics 11.2, 1-10.

Kopytowska, M. (2015). Discourse of hate and radicalism in action. Special Issue on Contemporary discourses of hate and radicalism across space and genres, Journal of Language Aggression and Conflict 3:1, 1–11.

Kurtes, S. and Kopytowska, M. (red.) (2014). Communicating identities in daily interaction: Theory, practice, pedagogy. Special Issue on Communicating identities in daily interaction: Theory, practice, pedagogy. Lodz Papers in Pragmatics 10. 1: 1-17.

Kopytowska, M. (2014). Modality, distance, and the television news genre. Revista de estudos do discurso 3, 68-92. 

Kopytowska, M. (2012). “Critical Perspectives on Ideology, Identity and Interaction”. CADAAD Journal. Special Issue on Ideology, Identity and Interaction in Discourse 5(2): i-xiv. 

Kopytowska, M. (2010). “Unveiling the Other – the pragmatics of Infosuasion”. Lodz Papers in Pragmatics 6.2: 249-282. 

 

Rozdziały w monografiach 

Kopytowska, M., Grabowski, Ł. & Woźniak, J. (2017, forth.), „Mobilizing against the Other: cyberhate, refugee crisis and proximization”. In: M. Kopytowska (Ed.), Contemporary Discourses of Hate and Radicalism across Space and Genres. Amsterdam: John Benjamins.

Kopytowska, M. & Grabowski, Ł. (2017, forth.). „European security under threat: mediating the crisis and constructing the Other”. In: Ch. Karner & M. Kopytowska (Eds), Europe in Times of Crisis: Doing and Undoing Europe. Bingley: Emerald.

Kopytowska, M. (2017, forth.). The Televisualization of Ritual: Spirituality, Spatiality and Co-presence in Religious Broadcasting. W: Chilton, P. and Kopytowska, M. (red.), Religion, Language and the Human Mind. New York: Oxford University Press.

Kopytowska, M. (2016). Ideology of here and now. W: Laura Filardo-Llamas, Christopher Hart, Bertie Kaal (red.) Space, Time and Evaluation in Ideological Discourse. London: Routledge. (LINK)

Kopytowska, M. (2015) Mediating reality: some reflections on new media and Eco’s “authentic fake”. W: Gałkowski, A. (red.), The Power of Intellect. Umberto Eco: Reception and Reminiscences in Poland. Lodz: University of Lodz Publishing House, 349-362. (LINK)

Kopytowska, M. (2014)  Pictures in Our Heads: Crisis, Conflict, and Drama. W: Kalyango, Y. i Kopytowska, M. (red.) Why Discourse matters: Negotiating Identity in the Mediatized World. NY: Peter Lang, 89-109. (LINK)

Kopytowska, M. and Kalyango, Y. (2014)  Discourse, Identity and the Public Sphere. W: Kalyango, Y. i Kopytowska, M. (red.) Why Discourse matters: Negotiating Identity in the Mediatized World. NY: Peter Lang, 1-16. (LINK)

Kopytowska, M. (2014) Discourse Matters: Beyond Disciplinary Boundaries. W: Kalyango, Y. i Kopytowska, M. (red.) Why Discourse matters: Negotiating Identity in the Mediatized World. NY: Peter Lang, 327-337. (LINK)

Kopytowska, M (2013) Blogging as the mediatization of politics and a new form of social interaction - a case study of Polish and British political blogs. W: Cap Piotr and Urszula Okulska (red.) Analyzing Genres in Political Communication.Amsterdam: Benjamins, 379-421.

Kopytowska, M. (2010) Mass-mediated multiculturalism and identity – representations of Muslims in the British press. W: Intercultural Europe: Arenas of Difference, Communication, and Mediation. (red.) H. Pułaczewska. Stuttgart: Ibidem.

Kopytowska, M. (2010) Television news and the „meta-war. W: Pragmatic perspectives on language and linguistics. red. I. Witczak-Plisiecka. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 301-326. (LINK)

Kopytowska, M. (2010) Kognitywno-afektywne aspekty komunikacji masowej – proksymizacja w dyskursie wiadomości telewizyjnych. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu II. red. P. Chruszczewski i S. Prędota Wrocław, 191-193. (LINK)

Kopytowska, M. (2010) Dlaczego Afryka przeraża – ramy w dyskursie wiadomości prasowych. W: Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym. red. J. Nijakowska. Kraków: Tertium, 215-231. (LINK)

Kopytowska, M. (2009) Corpus linguistics and an eclectic approach to the study of news - the mechanism of framing. W: Studies in Cognitive Corpus Linguistics. red. B. Lewandowska-Tomaszczyk and K. Dziwirek. Frankfurt am. Main: Peter Lang, 83-109. (LINK)

Kopytowska, M. (2009) Wiadomości telewizyjne a obrazy w naszych umysłach. Nowe spojrzenie na teorię ram”. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych – język, semiotyka, edukacja. red. M. Filiciak and G. Ptaszek. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 379-397. (LINK)

Kopytowska, M. (2008) Framing Africas problems – the analysis of a corpus of TV news reports. W: Corpus Linguistics, Computer Tools and Applications – State of the Art. red. B. Lewandowska-Tomaszczyk. Frankfurt am. Main: Peter Lang, 533-577. (LINK)

 

Redakcje numerów tematycznych czasopism

Kopytowska, M. (red.) (2015) Special Issue on Mediating Identity, Ideology and Values in the Public Sphere. Lodz Papers in Pragmatics 11.2.

Kopytowska, M. (red.) (2015) Special Issue on Contemporary discourses of hate and radicalism across space and genres, Journal of Language Aggression and Conflict 3:1.

Kurtes, S. and Kopytowska, M. (red.) (2015) Special Issue on Communicative styles and genres: between universality and culture-specificity, International Review of Pragmatics 7.

Kurtes, S. and Kopytowska, M. (red.) (2014) Special Issue on Communicating identities in daily interaction: Theory, practice, pedagogy. Lodz Papers in Pragmatics 10. 1.

Kopytowska, M.(red.) (2012) CADAAD Journal. Special Issue on Ideology, Identity and Interaction in Discourse 5.2. 

 

Redakcje monografii 


Karner, Ch. and M. Kopytowska (Eds) (2017, forth). Europe in Times of Crisis: Doing and Undoing Europe. Bingley: Emerald.

Kopytowska, M. (Ed.) (2017, forth.). Contemporary Discourses of Hate and Radicalism across Space and Genres. Amsterdam: John Benjamins.

Chilton, P. and Kopytowska, M. (Eds) (2017, forth.) Religion, Language and the Human Mind. New York: Oxford University Press.

Lewandowska-Tomaszczyk, B., Kopytowska, M., Osborne, J., Schmied, J. and Yumlu (red.) (2016). Languages, Cultures, Media. Chambery: Université Savoie Mont Blanc.

Kalyango, Y. and Kopytowska, M. (Ed.) (2014) Why Discourse matters: Negotiating Identity in the Mediatized World. NY: Peter Lang.

 

 

 

MOJE NAJWAŻNIEJSZE STYPENDIA, KONFERENCJE I WYKŁADY GOŚCINNE

Stypendia krajowe i zagraniczne, wizyty badawcze

 • październik 2012 - luty 2013 – Visiting Researcher, Department of Linguistics and English Language, Lancaster University
 • luty 2011, październik 2011-marzec 2012 - Visiting Researcher, University of Nairobi 
 • 2011 - SUSI: U.S. Institute on Journalism and Media, University of Ohio, USA, 4 lipca-16 sierpnia, 2011, stypendium Departamentu Stanu USA dla dziennikarzy i edukatorów medialnych;
 • 2013, Grant dla młodych naukowców: Creating Context, Shaping Cognition: Africa, Conflict and Press Discourse/ Rola kontekstu w kształtowaniu poznania. Afryka, konflikt i dyskurs prasowy

Wykłady gościnne (od 2008 r.)

 • Texas A&M University at Qatar (luty 2016, styczeń 2017), warsztaty na temat etyki komunikacji
 • ZHAW, Szwajcaria (grudzień 2015)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, seminarium: "Professional and public communication: meaning in context" 19 pażdziernika 2015, (wykład na zaproszenie), Dynamics of news discourse
 • University of Nairobi, Kenia (wrzesień 2015), warsztaty na temat mediów i tożsamości
 • University of Valladolid, Hiszpania (kwiecień 2015)
 • University of Nairobi, Kenia (wtzrsień 2014) egzaminator zewnętrzny
 • University of Central Oklahoma ( 2014), wykłady i warsztaty (media, tożsamość,konflikt)
 • University of Madeira, Portugalia (kwiecień 2014)
 • Baku International Humanitarian Forum, Azerbaijan (listopad 2013), zaproszony członek panelu
 • University of Porto, Portugal (październik 2013), wykład plenarny
 • University of Nairobi, Kenia (październik 2013), egzaminator zewnętrzny
 • Technical University of Chemnitz, Niemcy (lipiec 2013)
 • University of Porto, Portugalia (kwiecień 2013)
 • University of Lancaster, UK (październik 2012-luty 2013)
 • University of Nairobi, Kenia (wrzesień 2012), egzaminator zewnętrzny
 • University of Seville, Hiszpania (marzec 2012)
 • University of Nairobi, Kenia (październik 2011-Luty 2012), professor wizytujący
 • University of Zambia, Zambia (grudzień 2011) warsztaty na temat mediów i konfliktu
 • National University of Rwanda, Ruanda (listopad 2011), warsztaty na temat mediów i konfliktu
 • University of Bangor, Wielka Brytania (czerwiec 2011)
 • University of Antwerp, Belgia (marzec 2011)
 • University of Nairobi, Kenia (luty 2011)
 • University of Dar es Salaam, Tanzania (luty 2011)
 • Technical University of Chemnitz, Niemcy (listopad 2010)
 • University of Savoie, Francja (wrzesień 2010)
 • Ege University, Turcja (maj 2010)
 • University of Granada, Hiszpania (kwiecień 2010)
 • University of Malta, Malta (luty 2010)
 • Instituto Politecnico de Leiria, Portugal (wrzesień 2009)
 • Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy  (lipiec 2009)
 • Balikesir University, Turcja ( kwiecień 2009)
 • University of Antwerp, Belgia (luty 2009)
 • Lessius Hogeschool, Belgia (luty 2009)
 • Institute Libre Marie Haps, Belgia (luty 2009)
 • Instituto Politecnico de Castelo Branco, Portugalia (wrzesień 2008)
 • Bayero University, Kano, Nigeria (czerwiec 2008)
 • Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria (czerwiec 2008) 
 • University of Dalarna, Szwecja (maj 2008)

 Wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych (od 2007 r.)

 • Liberal Arts Conference, 31 stycznia-2 lutego 2016, Doha, Katar. Refereat: Mobilizing against the Other: Cyberhate in the global public sphere.
 • Fifth International Conference on the Development and Assessment of Intercultural Competence Intercultural Competence: Traditions and Transitions, 21-24 stycznia, 2016 Tucson, Arizona. Referat: News media literacy and intercultural competence 
 • Discourse Net Congress, 24-26 września 2015, Brema, Niemcy. Referat: Creating Pictures In Our Minds: A Cognitive Perspective On News And Society Interface.
 • 14th International Pragmatics Conference, 26-31 lipca, Antwerpia, Belgia. Referat: Distance, Context and Multimodality In Television News.
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Piękno i brzydota w ujęciu humanistycznym i artystycznym”, Łódź,  5-7 czerwca 2015. Referat: Hotentocka Wenus, czyli obrazy (z) Afryki
 • International Semiotic Conference Sign Thought Word Work, 24-27 maja, 2015, Łódź. Referat: Distance dynamics and the semiotics of television news.
 • International Conference New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 12-14 kwietnia, 2015. Referat: Constructing Terrorism and the Hostile “Other”: Operation Linda Nchi in the East African Press.
 • International Conference New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 12-14 kwietnia 2015. Referat: Church, Identity and Political Ideology: The Anti-Clerical Discourse in the Polish Blogosphere.
 • International Communication Association Regional Conference, 9-11 kwietnia, Łódź. Referat: Community, Values and Mission: Identity Construction in Religious Media.
 • International Communication Association Regional Conference, 9-11 kwietnia, Łódź. Referat: Presence, immediacy and proximity in CMC.
 • International Communication Association Regional Conference, 9-11 kwietnia, Łódź. Referat: World in the News: Media Literacy Among Polish High School Students. 
 • International Conference, PALC 2014, 20-22 listopada 2014, Łódź. Referat: Distance, knowledge and axiology in TV news discourse. 
 • 2nd American Pragmatics Conference, Los Angeles, 17-19 października 2014. Referat: Identity in Cyberspace: Discursive Construction of (Dis)unity.
 • Baku International Humanitarian Forum, 2 – 3 października  2014, Baku, Azerbejdżan. Referat: Images of distant suffering: media axiology in postmodern world.
 • Identity: Representation & Practices | GEsIPI International Conference, Lizbona, Portugalia (11-12 września 2014). Referat  (z Alcina Sousa): Mediating Science in Cyberspace.
 • Culture in Language Variation in Research, 18-20 lipca, 2014. Referat: Identity in cyberspace: political blogs in Kenya.
 • International Conference Intercultural Pragmatics, Malta, 30 maja-1 czerwca 2014. Referat: Identity, multimodality and social semiotics. 
 • International Conference Political Linguistics, Warszawa, 8-10 maja 2014. Referat: Proximizing the Other: Radical discourses online.
 • Baku International Humanitarian Forum, 29.10-2.11, 2013. Baku, Azerbejdżan. 
 • 3a Jornadas de Análise do Discurso – JADIS III. 28-29 października 2013, Porto, Portugalia. Referat plenarny: Modality, Distance, and the News Genre.
 • Second Annual Liberal Arts International Conference. Doha, Katar, 26-28 stycznia, 2014. Referat: Mediating Between the Global and the Local.
 • Baku International Humanitarian Forum, 29.10-2.11, 2013. Baku, Azerbejdżan. 
 • International Conference Discursive Constructions of Europe, University of Economy, Bydgoszcz (Poland), 15-16 November 2013. Referat plenarny (z Svetlana Kurtes): Communicating identities in daily interaction: theory, practice, pedagogy
 • 13th International Pragmatics Conference, 8-13 września, New Delhi, Indie. Panel: Pragmatic approaches to news media in Africa: Ethnicity, ideology, and professionalism. Referat: “Conflict, ideology and journalistic practice: framing of Kenyan military intervention in Somalia in East African press.”
 • International Conference Culture in Language: Language in Media, Variation in Research, 13.07.2013 – 15.07. 2013, Chemnitz, Niemcy. Paper presented: “Between the Universal and the local: Journalistic discourse in Kenya”.
 • International Conference Cross-cultural Pragmatics at a Crossroads III, 26-28 czerwca 2013, Norwich, Wielka Brytania. Panel ENIEDA: Communicative styles across borders and disciplines: Europe and beyond. Referat: “Identity and ideology in the newsroom: journalistic discourse in Kenya.”
 • Workshop Ideological Dimensions of Space and Spatial Dimensions of Ideology, 8 listopada 2012, Newcastle, Wielka Brytania. Referat: “Ideology and distance in news discourse”.
 • Conference Pragmatyka2012, 20-22 września 2012, Łódź. Referat: “Teoria ontologii społecznej a medialna konstrukcja rzeczywistości” [Theory of social ontology and the media construction of reality]
 • International Conference Culture in Language: Language in Media, Variation in Research, 13.07.2012 – 15.07. 2012, Chemnitz, Niemcy. Przeprowadzenie warsztatu: “Culture in film discourse”.
 • International Conference RaAM9 (Lancaster University), 04.07.2012 – 07.07.2012, Lancaster, Wielka Brytania. Referat: “Metaphor, identity and conflict in Kenya”.
 • International Conference Towards a European society? Transgressing Disciplinary Boundaries in European studies Research (University of Portsmouth), 29.06.2012 – 01.07.2012, Portsmouth, Wielka Brytania. Referat: “Representing ‘otherness’ in media discourse”.
 • International Conference New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 26 – 28.05.2012. Referat: “The pragmatics of conflict reporting: ethnicity, power and discourse in East Africa.” 
 • Central and East European Communication and Media Conference: Media, Power and Empowerment, Praga 27-28.04.2012. Referat: “Ethnic solidarity, nation building and responsible journalism”. 
 • International Conference EPICS V, Sevilla, Hiszpania, 14-16.03.2012. Referat: “Optimizing relevance through news frames”. 
 • International Conference on Context, Conduct, Cognition, Łódź, 6 – 8.10.2011. Referat: “Creating context, shaping cognition: The coverage of Somalia in the U.S. media”. 
 • RaAM seminar Metaphor Across Time and Genre, Almagro, Hiszpania, 4-7.05.2011. Referat: “Metaphor, Blogs and Distance”.
 • Poznan Linguistic Meeting, Perspectives on proximization: Recognizing boundaries, building bridges (warsztaty), Poznan, 1-3.05.2011. Referaty: “Proximization, mediatization, and news discourse”, “Framing conflict”.
 • International conference Critical Approaches to Discourse Analysis, Łódź, 13-16. 09.2010. Referat: “Politics, conflict and press discourse”. 
 • International Conference UK- CLC3, University of Hertfordshire, 6-8.06.2010. Referat: “Mediating human experience”. 
 • International Conference RaAM8 (University of Amsterdam), 30.06.-03.07.2010. Referat: “Metaphor, metonymy and (mass)mediated experience”.
 • International Conference New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 7-9.05.2010. Referat: “Al-Jazeera English – mediating Palestinian experience” 
 • International Conference LAFAL, Łódź 24-26.03.2009. Referat: “Re-playing the war – news and infotainment”. 
 • International Conference Political Linguistics, Łódź 17-19.09.2009. Referat: “Mediating the conflict - Al-Jazeera and „war on Gaza?”
 • International Conference ICEC 2009, Łódź 6– 8.07.2009. Referat: “Al-Jazeera – bringing the Arab perspective to Western Audiences”. 
 • International Conference RRR, Łódź 7-9.05.2009. Referat: “Proximizing the conflict – Al-Jazeera?s and CNN?s view on Gaza”.
 • International Conference Studying Communication, Łódź 16-18.04.2009. Referat: “Death, suffering and television news”. 
 • International Conference PALC 2009, Łódź 6-8.04.2009. Referat: “Framing Islam”. International conference Lived Experience, Metaphor and Multimodality: Implications in Communication, Education, Learning and Knowledge, Kreta 11-13.10.2008. Referat: “Multimodality in television news discourse – towards an eclectic paradigm”.
 • Język-Poznanie-Zachowanie, Łódź, 28-31.09.2008. Referat: “Dlaczego Afryka przeraża – ramy w dyskursie wiadomości prasowych”.
 • International conference GlobE, Warszawa, 18–20.09.2008. Referat: “How to do things with frames? An integrated approach to television news discourse”. 
 • International conference PLM2008, Poznan, 11-14.09.2008. Referat: “Framing the Other – media (re)construction of Islam”.
 • Komunikowanie(się) w mediach elektronicznych – język, semiotyka, edukacja, Warszawa 23–25.10.2008, Referat: “Wiadomości telewizyjne a obrazy w naszych umysłach – nowe spojrzenie na teorię ram”.
 • International Conference Interpreting for Relevance: Discourse and Translation, Kazimierz Dolny, 17–18.06.2008, Referat: “The sad face of the Dark Continent – on the relevance of metaphors and metonymies in television news discourse”. 
 • International conference New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 15-17.2008. Referat: “Linguistic and visual strategies of (de)sensitizing the audience of TV news”.

 Panele na konferencjach (organizator/współprowadzący)

 • Pragmatics and Society: Discourses about the 'Other'(z Andreas Musolff, University of East Anglia) International conference New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP 2015), Łódź, 12 – 14.04.2015 
 • Identity in text, context, reality: between conflict and cooperation (z Svetlana Kurtes, University of Portsmouth) International conference New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP 2015), Łódź, 12 – 14.04.2015 
 • Making sense of the world: news, media literacy and youth empowerment (z Yusuf Kalyango, Ohio University) ICA Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Łódź, 9-11.04.2015, (członek komitetu organizacyjnego)
 • Identity in action and interaction (z Svetlana Kurtes, University of Portsmouth) ICA Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Łódź, 9-11.04.2015
 • Multicultural spaces at work: Exploring a kaleidoscope of identities in (daily) interaction (z Svetlana Kurtes), The 2nd Conference of the American Pragmatics Association, University of California at Los Angeles, 17-19 października 2014
 • Identity and ideology in daily (mediated) interaction: theory, practice, pedagogy (z Svetlana Kurtes), The 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, University of Malta Valletta Campus, 30 maja– 1 czerwca 2014
 • Communicating identities in daily interaction: theory, practice, pedagogy (z Svetlana Kurtes), International Conference Discursive Constructions of Europe, University of Economy, Bydgoszcz 15-16 listopada 2013.
 • Perspectives on proximization: Recognizing boundaries, building bridges (z Piotr Cap), Poznan Linguistic Meeting, Poznan, 1-3.05.2011 
 Organizacja konferencji
 
 • International Semiotic Conference Sign Thought Word Work, 24-27.05.2015, Łódź  (sekretarz)
 • International conference New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP 2015), Łódź, 12 – 14.04.2015 (członek komitetu organizacyjnego)
 • ICA Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Łódź, 9-11.04.2015, (członek komitetu organizacyjnego)
 • Political Linguistics, Warsaw, maj 2014 (sekretarz)
 • Pragmatyka 2012, Łódź, wrzesień 2012 (sekretarz)
 • International student conference Discourse, Ideology, and Society, Łódź, 18 – 20.03.2011 (opiekun)
 • International conference Critical Approaches to Discourse Analysis, Łódź, 13 – 16.09.2010 (członek komitetu organizacyjnego)
 • International conference New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP 2010), Łódź, 15 – 17.05. 2010 (członek komitetu organizacyjnego)
 • International conference Race, Religion and Representation, Łódź, 7- 10.05.2009 (kierownik konferencji)
 • International conference LAFAL, Łódź, 24-26.03.2010 (sekretarz konferencji)
 • International conference New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP 2008), Łódź, 15 – 17.05.2008. (członek komitetu organizacyjnego)
 Inne
 • Udział a nagraniach promujących program Erasmus + przygotowanych przez TV internetową UŁ
 • Uniwersytet Łódzki, tłumaczenie na uroczystości przyznania doktoratu Honoris Causa UŁ Umbertowi Eco
 • Uniwersytet Łódzki, tłumaczenie na uroczystości przyznania doktoratu Honoris Causa UŁ Aaronowi Ciechanoverowi
 • Współpraca z TVP przy produkcji filmu John Searle w Łodzi, tłumaczenie, lektor
 • Uniwersytet Łódzki, tłumaczenie na uroczystości przyznania doktoratu Honoris Causa UŁ Prof. Johnowi Searle’owi
 • Uniwersytet Łódzki, tłumaczenie na uroczystości przyznania doktoratu Honoris Causa UŁ Przewodniczącemu Komisji Europejskiej, Jose Emmanuelowi Barroso
 • Uniwersytet Łódzki, tłumaczenie na uroczystości przyznania doktoratu Honoris Causa UŁ Margaret Thatcher
 • Uniwersytet Łódzki, tłumaczenie symultaniczne na konferencji „Polish government in exile and Government’s Office for Poland towards the annihilation of Jews” , zorganizowanej przez Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki oraz IPN; tłumaczenie warsztatów “Ghetto Litzmannstadt – research sources and projects 
 • Wykład na wydziałowym Festiwalu Travel Fest 2016
 • Audycja Uniwersytecka w Radiu Łódź, czerwiec 2013

 

 

PROJEKT C.O.N.T.A.C.T.
 • Pełnię funkcję koordynatora polskiej części międzynarodowego projektu C.O.N.T.A.C.T. Creating On-line Network, Monitoring Team and Phone App to Counter Hate Crime Tactics (JUST/2014/RRAC/AG/HATE/6706) (2015-2017) (Kierownik projektu: Prof. Fabienne Baider, University of Cyprus)
 • LINK 
 • O projekcie opowiedziałem więcej w wywiadzie udzielonym telewizji greckiej (START.TV) w czerwcu 2016 r. (LINK)

 

 

 

 

DYDAKTYKA

Szczegółowe informacje o prowadzonych przeze mnie zajęciach znajdują się w systemie USOSWeb

Informacje o moich dyżurach i konsultacjach znajdują się pod zakładką DANE KONTATKOWE.

DANE KONTAKTOWE

Dr Monika W. Kopytowska

Uniwersytet Łódzki
Instytut Anglistyki
Zakład Pragmatyki Językowej
Pokój 4.11
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

tel.: 0-42 66-45-220
fax: 0-42 66-45-220

Lokalizacja


Kontakt:

e-mailmkopytowska@uni.lodz.plmonika.kopytowska@gmail.com

Twitter: @monika_weronika

LinkedIn: Monika Weronika Kopytowska

Google Scholar: Monika Kopytowska

Academia.edu: Monika Kopytowska

USOSWeb UŁ: Monika Kopytowska

 

 


Konsultacje:

Środa godz. 12:00-14:00 (pokój 3.54A)