Zakład Pragmatyki Językowej

mgr Monika Madej

O mnie

Kontakt: monika.szost@gmail.com
 
Zainteresowania naukowe:
 • metodyka nauczania języków obcych
 • specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa
 • komputerowe techniki nauczania języków obcych
 • narzędzia Sieci 2.0 w nauczaniu języków obcych
 • dyskurs medialny
Wykształcenie:
 • 2013-2017 - Studia Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Łódzki
 • 2012 - magister, filologia angielska, Uniwersytet Łódzki, praca magisterska pt. “Wpływ wideo na umiejętności fonologiczne ucznia z dysleksją: Studium przypadku”
Doświadczenie w nauczaniu:
 • Pedagogika specjalna
 • Sprawności zintegrowane, praktyczna nauka języka angielskiego
 • Nauczanie języka angielskiego
Autorstwo aplikacji internetowych:
 • CloudNet (cloud-net.pl) - generator chmur wyrazów
Organizacja konferencji:
 • 27/05/2015 Efektywne nauczanie języków obcych - najnowsze trendy w metodyce języka angielskiego i niemieckiego, Zakład Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Łódzki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Udział w konferencjach: 
 • 2015/06/13 - Języki Obce i Kultura: Nowe Konteksty Edukacyjne 2015, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Tryb., Piotrków Tryb., Polska (referat: “A word cloud from the perspective of dyslexia”).
 • 27/05/2015 Efektywne nauczanie języków obcych - najnowsze trendy w metodyce języka angielskiego i niemieckiego, Zakład Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Łódzki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Polska (wykład: ”Jak uczyć języka obcego uczniów z dysleksją?”).
 • 27/05/2015 Efektywne nauczanie języków obcych - najnowsze trendy w metodyce języka angielskiego i niemieckiego, Zakład Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Łódzki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Polska (warsztat: ”Komputerowe techniki nauczania słownictwa”).
 • 2015/03/14-15 - PLEJ PLOT 2015, PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (referat: „Chmury wyrazów czy… wyrazy chmur? Opinie o nowoczesnej technice uczenia się słownictwa”).
 • 2014/11/6-7 - LingBaW – Linguistics Beyond and Within, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska (plakat: „A word cloud versus a word list in learning a foreign language”).
 • 2014/10/24-25 – Bogactwo Językowe i Kulturowe Europy w Oczach Polaków i Cudzoziemców 3, Uniwersytet Łódzki, Polska.
 • 2014/06/07 - Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Tryb., Piotrków Tryb., Polska (referat: Word clouds in L2 vocabulary acquisition).
 • 2014/05/10 – Edukacja językowa: kierunki rozwoju, problemy i rozwiązania, Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w nauczaniu Języków Obcych PASE, Warszawa, Polska.
 • 2013/10/11 - DysTEFL - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, Zakład Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska.
 • 2013/06/13-14 - Zachwyt w literaturze, języku i kulturze, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Tryb., Piotrków Tryb., Polska (referat: „Sposoby wyrażania zachwytu w programie Mam talent!”).
 • 2013/05/21 - Teaching English Today, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska.
 • 2011/10/6-8 - Cognition, Conduct & Communication, Zakład Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska.
Popularyzacja nauki:
 • 2015/04/22 - warsztat: „Słowa w chmurze, czyli jak inaczej uczyć się słownictwa w języku obcym”, XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, Łódź, Polska.
 • 2015/01/19 – warsztat: „Narzędzia Sieci 2.0 w nauczaniu języków obcych”, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb., Piotrków Tryb., Polska.
 • 2014/11/24 i 2014/12/1 – kurs: „Uczeń z dysleksją na lekcji języka obcego”, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb., Piotrków Tryb., Polska.
 • 2014/06/3-11 – seria warsztatów: „Jak skutecznie uczyć się słownictwa w języku obcym?”, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Tryb., Piotrków Tryb., Polska.
Publikacje:
 
Artykuły 
 • W druku. Madej, M. Vocabulary acquisition and different layouts of words in a word list and a word cloud. W Foreign languages and cultures: New educational contexts, red. D. Gonigroszek.
 • 2015. Madej, M. i Kiermasz, Z. Exploring the attitudes towards word clouds in junior high students with a different multiple intelligence type: A research project. W Contemporary English Language Teaching and Research, red. M. Marczak and M. Hinton. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 139-157.
 • 2015. Madej, M. Zasadność nauczania języka specjalistycznego na zajęciach z języka angielskiego. Forum Nauczycielskie 71: 22-23.
 • 2014. Sposoby wyrażania zachwytu w programie Mam talent!. W: Kulturowy obraz zachwytu, red. J. Bujak-Lechowicz. Pruszcz Gdański - Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Jasne, 85-98.