Zakład Pragmatyki Językowej

Nowe publikacje

 

Monografia poświęcona retoryce strachu we współczesnym dyskursie publicznym:

Cap, Piotr. 2016. The Language of Fear: Communicating Threat in Public Discourse. Basingstoke: Palgrave.
 
Antologia krytycznych studiów nad dyskursem:

Hart, Christopher i Piotr Cap (red.). 2014. Contemporary Critical Discourse Studies. London: Bloomsbury Academic.

 

 

Podręcznik dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego z zakresu nauczania uczniów z dysleksją:
 
Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B, Kálmos, B, Imrene Sarkadi, A., Smith, A. M., Szymańska-Czaplak, E., Vojtkova, N. 2013. DysTEFL - Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Trainer's Booklet. Trainee's Booklet. CD-Rom. Cham, Niemcy: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH. Wersja do samokształcenia: course.dystefl.eu.
 
 
 
Monografia poświęcona konstrukcji dystansu w przestrzeni dyskursu publicznego:
 
Cap, Piotr. 2013. Proximization: The Pragmatics of Symbolic Distance Crossing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 
 
 
 
Monografia zbiorowa poświęcona analizie gatunków komunikacji politycznej:
 
Cap, Piotr i Urszula Okulska (red.). 2013. Analyzing Genres in Political Communication: Theory and Practice. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 
 
 
 
 
Monografia poświęcona znacznikom przynależności i wykluczenia w dyskursie politycznym:
 
Wieczorek, Anna Ewa. 2013. Clusivity: A New Approach to Association and Dissociation in Political Discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.