Zakład Pragmatyki Językowej

mgr Victoria Wirth-Koliba

O mnie

Kontakt: wiki192@gmail.com / victoria.w.k@hotmail.com

 
Zainteresowania naukowe:
•translatoryka,
•dyskurs medialny,
•socjo-pragmatyka,
•pragmatyka i krytyczna analiza dyskursu,
•językoznawstwo kognitywne,
•konflikty i tożsamość w kontekście wielokulturowości.

Wykształcenie:
•2016 - magister, filologia angielska, Uniwersytet Łódzki, praca magisterska pt. “Polaryzacja w kanadyjskiej mozaice”.
 
Udział w konferencjach: 
•2017/05/17 – New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP2017), Uniwersytet Łódzki, Polska (referat: “Polarization in the Canadian Mosaic”). 
 
Artykuły: 
•2016. Wirth-Koliba, V. The diverse and dynamic world of ‘us’ and ‘them’ in political discourse. Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines, Volume 8(1): 23-37.