Zakład Pragmatyki Językowej

mgr Zofia Majda

O mnie

KONTAKT:  zofia.majda@gmail.com

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • badania międzykulturowe

 • pragmatyka interjęzykowa

 • akwizycja języka obcego

 • glottodydaktyka

WYKSZTAŁCENIE:

 • 2016, Magister: Uniwersytet Łódzki, Filologia hiszpańska i Amerykanistyka filologiczna („La traducción de los antropónimos y los topónimos de las dos primeras partes de la serie sobre Harry Potter al polaco y al español”"

 • 2014, Licencjat: Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego („The relevance and the possible ways of using literature-based method in teaching English as a second language, shown through the example of Harry Potter series”)

PREZENTACJE KONFERENCYJNE:

 • Teaching Children How (not) to be Taught” through Harry Potter Series – Discourse Analysis of In-class Dialogues between Selected Teachers and Students. NDLP. Łódź, maj 2017.

 • Teaching Children How (not) to be Taught” through Harry Potter Series – Dialogues and Paralinguistic Context In the Film Adaptation. Language in/of Films. Łódź, maj 2017.

 • Przegląd i systematyzacja metod badawczych wykorzystywanych w celu określania poziomu kompetencji pragmatycznej. Humanistyka - kulturotwórcze perspektywy. Łódź, kwiecień 2018.

 • The Use of Explicit Instruction in the Process of Developing the Pragmatic Competence Among Fluent Speakers of English as a Foreign Language - poster. ICFSLA. Szczyrk, maj 2018.

 • Pragmatic Awareness in English as a Foreign Language. ICFSLA. Szczyrk, maj 2018.

PROJEKTY NAUKOWE I EDUKACYJNE: