Zakład Translatoryki

Konferencje

Zakład organizuje międzynarodowe konferencje naukowe: Intermedia w roku 2007 i 2013, poświęconą przekładowi audiowizualnemu i ustnemu, cztery edycje konferencji „Nauczanie przekładu pisemnego i ustnego“ (TTI 2008, 2009, 2011 i 2014) oraz konferencję Duo Colloquium on Translation and Meaning (początkowo pod egidą Katedry Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego) we współpracy z Zuyd University (Maastricht) w 2010 i 2015.