Zakład Translatoryki

dr Michał Kornacki

Michał Kornacki

 Michał Kornacki

 


 


O mnie

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Aktualnie pracuję jako asystent w Zakładzie Translatoryki UŁ.
W latach 2008-2015 pracowałem jako tłumacz i koordynator projektów w BT Translateria.
Wykładowca UŁ (2008-2012; 2015-obecnie; przekład pisemny EN-PL, PL-EN; ESP; przekład ustny; przekład audiowizualny; zastosowania komputerowe w przekładzie; warsztat pracy tłumacza; tłumaczenie i lokalizacja; edycja i konwersja tekstu; PNJA – wypowiedź ustna) oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi (lata 2009-2012).
W wolnych chwilach projektuję strony WWW w oparciu o CMS Wordpress i czytam Warhammera 40K.

Od czerwca 2017 roku jestem certyfikowanym trenerem Memsource.

 


Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień, jak:

 • teoria i praktyka przekładu
 • dydaktyka przekładu
 • zastosowania komputerów w przekładzie
 • przekład audiowizualny
 • przekład specjalistyczny
 • interesuję się również problematyką wykorzystania narzędzi CAT w procesie kształcenia tłumaczy.

 


Konferencje i publikacje

Publikacje:

Konferencje:

 • Intermedia 2007
 • Teaching Translation and Interpreting, 2008
 • Teaching Translation and Interpreting 2, 2009
 • Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Poznań, 26-27 marca 2011r.
 • Translation and Localization Conference, 23-24 marca 2013
 • ICA Regional Conference, Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, 9-11 kwietnia 2015
 • The 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation And Meaning, 18-19 września 2015
 • CONTACTS & CONTRASTS: Language, Literature, Culture, 29-31 maja 2017


Research in Language

od stycznia 2016 sekretarz Research In Language, odpowiedzialny za skład i łamanie tekstu.

Złożone do tej pory artykuły:

Volume 14

 • Pre-Fortis Shortening in Czech English: A Production and Reaction-Time Study by Skarnitzl, Radek / Šturm, Pavel
 • Perception of Allophonic Cues to English Word Boundaries by Polish Learners: Approximant Devoicing in English by Rojczyk, Arkadiusz / Schwartz, Geoffrey / Balas, Anna
 • Perceptual Impact of Speech Melody Hybridization: English and Czech English by Volín, Jan / Poesová, Kristýna
 • The Meaning of “Nasal Grunts” in the Necte Corpus. A Preliminary Perceptual Investigation by Chlébowski, Aurélie
 • Spectral Dynamics in L1 and L2 Vowel Perception by Schwartz, Geoffrey / Aperliński, Grzegorz / Jekiel, Mateusz / Malarski, Kamil
 • L1 Vowels of Multilinguals: The Applicability of SLM in Multilingualism by Sypiańska, Jolanta
 • Refining the Methodology for Investigating the Relationship Between Fluency and the Use of Formulaic Language in Learner Speech by Guz, Ewa
 • English Spelling Among the Top Priorities in Pronunciation Teaching: Polglish Local Versus Global(ised) Errors in the Production and Perception of Words Commonly Mispronounced by Nowacka, Marta
 • Global Foreign Accent Rating of Code-Switched and L2-Only Sentences by Šimáčková, Šárka / Podlipský, Václav Jonáš
 • English Pronunciation Teaching at Different Educational Levels: Insights Into Teachers’ Perceptions and Actions by Szyszka, Magdalena
 • Dynamic Targets in the Acquisition of L2 English Vowels by Schwartz, Geoffrey / Aperliński, Grzegorz / Kaźmierski, Kamil / Weckwerth, Jarosław
 • Cognitive Processing of Verbal Quantifiers in the Context of Affirmative and Negative Sentences: a Croatian Study by Ćoso, Bojana / Bogunović, Irena
 • The Use of Lexical Cohesion Elements in the Writing of ESL Learners by Kadiri, Goodluck C. / Igbokwe, Uche Lebechi / Okebalama, Udodirim Ngozi / Egbe, Cajetan Ikechukwu
 • Coalescent Assimilation Across Wordboundaries in American English and in Polish English by Kaźmierski, Kamil / Wojtkowiak, Ewelina / Baumann, Andreas
 • Neutralization in Aztec Phonology – the Case of Classical Nahuatl Nasals by Kuźmicki, Michał
 • The Role of Inter- and Intralingual Factors and Compendiums in Acquisition of Swedish as a Foreign Language: The Case of Finns Learning Definiteness and the Use of Articles by Nyqvist, Eeva-Liisa
 • Phonological Development in the Early Speech of an Indonesian-German Bilingual Child by Adnyani, Ni Luh Putu Sri / Pastika, I Wayan
 • Typing after syntax. An argument from quotation and ellipsis by Wiślicki, Jan
 • Teaching the pronunciation of sentence final and word boundary stops to French learners of English: distracted imitation versus audio-visual explanations. by Amand, Maelle / Touhami, Zakaria
 • Effects of two teaching methods of connected speech in a Polish EFL classroom by Kul, Małgorzata
 • Profiling a set of personality traits of text author: what our words reveal about us by Litvinova, Tatiana / Seredin, Pavel / Litvinova, Olga / Zagorovskaya, Olga
 • A real interlocutor in elicitation techniques: does it matter? by Kanik, Mehmet
 • The study of conceptual metaphors in ESAP L2 writing: range and variability by Permyakova, Tatiana / Utkina, Tatiana

Volume 15

 • Editorial: Relevance Theory and Intercultural Communication Problems by Piskorska, Agnieszka
 • Interlocutors-Related and Hearer-Specific Causes of Misunderstanding: Processing Strategy, Confirmation Bias and Weak Vigilance by Cruz, Manuel Padilla
 • The Pragmatics of Arabic Religious Posts on Facebook: A Relevance-Theoretic Account by Zaki, Mai
 • The Treatment of Geographical Dialect in Literary Translation from the Perspective of Relevance Theory by Szymańska, Izabela
 • What Was a Relevant Translation in the 18th Century? by Vasileanu, Monica
 • Principles of ‘Newspeak’ in Polish Translations of British and American Press Articles under Communist Rule by Źrałka, Edyta
 • Translation and Cognition: Cases of Asymmetry. An Editorial by Deckert, Mikołaj
 • Partial Perception and Approximate Understanding by Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara
 • A Multivariate Study of T/V Forms in European Languages Based on a Parallel Corpus of Film Subtitles by Levshina, Natalia
 • Translating Conceptual Metaphor: The Processes of Managing Interlingual Asymmetry by Massey, Gary / Ehrensberger-Dow, Maureen
 • Moving-Time and Moving-Ego Metaphors from a Translational and Contrastivelinguistic Perspective by Brdar, Mario / Brdar-Szabó, Rita
 • Aiming for Cognitive Equivalence – Mental Models as a Tertium Comparationis for Translation and Empirical Semantics by Sickinger, Pawel
 • Effects of Text-messaging on the Academic Writing of Arab EFL Students by Al-Salman, Saleh M. / Saeed, Aziz T.
 • The effects of explicit pronunciation instruction on the degree of perceived foreign accent in the speech of EFL learners by Algethami, Ghazi
 • The relationship between the production of word stress and musical abilities in Polish learners of English by Gralińska-Brawata, Anna / Rybińska, Paulina
 • Credibility of native and non-native speakers of English revisited: Do non-native listeners feel the same? by Hanzlíková, Dagmar / Skarnitzl, Radek
 • English pronunciation training through the eyes of university graduates by by Krzysik, Iga / Lewandowska, Halina
 

Praca edytorska

Oprócz pracy dydaktyczno-naukowej zajmuję się także edycją techniczną monografii i tomów zbiorowych z zakresu językoznawstwa.
Lista opracowanych publikacji (niepełna):

 • Bogucki, Ł. and K. Kredens (eds.) (2010). Perspectives on Audiovisual Translation. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Bogucki, Ł. (ed.) (2010). Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Majer, J. and Ł. Salski (eds.) (2011). Foreign Language Opportunities in Writing. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Goźdź-Roszkowski, S. (2011). Patterns of Linguistic Variation in American Legal English. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Goźdź-Roszkowski, S. (ed.) (2011). Explorations across Languages and Corpora. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Kosecki, K. and J. Badio (eds.) (2012). Cognitive Processes in Language. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Pęzik, P. (ed.) (2012). Corpus Data across Languages and Disciplines. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Wilson, P. A. (ed.) (2012). Dynamicity in Emotion Concepts. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Salski, Ł. (2012). Contrastive Rhetoric and Teaching English Composition Skills. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lewandowska-Tomaszczyk, B. and K. Kosecki (eds.) (2014). Time and Temporality in Language and Human Experience. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Witczak-Plisiecka, I. (ed.) (2014). Cognitive and Pragmatic Aspects of Speech Actions. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Bogucki, Ł., Goźdź-Roszkowski, S. and P. Stalmaszczyk (eds.) (2015). Ways to Translation. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bogucki, L. (2016) Areas and Methods of Audiovisual Translation Research. 2nd Revised Edition. Peter Lang, Frankfurt am Main.

Wsparcie przy łamaniu:

 • Kosecki, K. and J. Badio (eds.) (2015). Empirical Methods in Language Studies. Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Lewandowska-Tomaszczyk, B. (ed.) (2016). Conceptualizations of Time. John Benjamins, Amsterdam, The Netherlands.

Inne pozycje:

 • Dobrogoszcz, T. (2015). Informator Studenta Filologii Angielskiej. MiW, Łódź.

i wiele innych...

 

Kontakt

Zakład Translatoryki

Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki

Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

pokój. 4.09

e-mail: michal.kornacki@uni.lodz.pl

WWW: www.kornacki.uni.lodz.pl