Zakład Translatoryki

dr Paulina Pietrzak

 

Doświadczenie zawodowe

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – 2012 - praca doktorska „Rozwijanie kompetencji językowej w procesie kształcenia tłumaczy”
 • kierownik studiów MATIS (MA in Translation and Interpreting Studies) – 2014 - obecnie
 • członek międzynarodowego projektu EGPS - European Graduate Placement Scheme
 • członek Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER - Consortium for Translation Education Research – 2013 - obecnie
 • adiunkt w Zakładzie Translatoryki Instytutu Anglistyki UŁ – 2012- obecnie
 • kierownik studiów Język angielski i zastosowania komputerowe COBEL na Wydziale Filologicznym UŁ – 2012 - 2015
 • promotor i recenzent prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Łódzkiego – 2012 - obecnie
 • asystent w Katedrze Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego – 2008 – 2012
 • tłumacz pisemny i ustny języka angielskiego – 2003 - obecnie

 Zainteresowania naukowe

 • dydaktyka przekładu obejmująca szkolenie tłumaczy ustnych i pisemnych
 • teoria i praktyka przekładu ogólnego i specjalistycznego
 • tłumaczenia ustne
 • tłumaczenia specjalistyczne
 • terminologia (język medycyny)
 • metodologia badań nad przekładem
 • kompetencja językowa i tłumaczeniowa
 • językoznawstwo kontrastywne

   Doświadczenie dydaktyczne

 • przekład ustny
 • język specjalistyczny
 • przekład specjalistyczny
 • językoznawstwo stosowane
 • seminarium licencjackie i magisterskie
 • sprawności zintegrowane
 • gramatyka praktyczna

  

Organizacja i współorganizacja międzynarodowych konferencji naukowych

 Kierownik naukowy konferencji:

 • 4th International Conference Teaching Translation and Interpreting 4, 2014

 Sekretarz naukowy konferencji: 

 • ICA Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Łódź 2015
 • Sixth Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, Łódź, 2015

 Członek komitetu organizacyjnego:

 • 1st CTER Congress 2016 Inspirations for Translation Pedagogy, Kraków, 2016
 • Intermedia 2, Łódź Conference on Interpreting and Audiovisual Translation, 2013
 • 3rd International Conference on Teaching Translation and Interpreting, 2011
 • Fifth Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, 2010
 • 2nd International Conference on Teaching Translation and Interpreting, 2009
 • 1st International Conference on Teaching Translation and Interpreting, 2008

 

Udział w międzynarodowych sympozjach i konferencjach naukowych

 • Konferencja "Third International Conference on Research into the Didactics of Translation", 7-9 lipca , Barcelona
 • Kongres "1st CTER Congress - Inspirations for Translation Pedagogy", 14-16 marca 2016, Kraków
 • Konferencja "Sixth Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning", 18-19 września 2015, Łódź
 • Sympozjum "20th European Symposium on Languages for Special Purposes, Multilingualism in Specialized Communication: Challenges and Opportunities in the Digital Age", 8-10 lipca 2015, Wiedeń
 • Konferencja “Teaching Translation and Interpreting 4, 28-29 listopada 2014, Łódź
 • Konferencja “EMT conference - Translators and Interpreters Meet Universities” udział bez referatu, 27-28 marca 2014, Bruksela
 • Konferencja “MCCTE Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators”, 10-11 października, Kraków
 • Konferencja Rozwijanie kompetencji tłumacza wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, 25 listopada 2013, Włocławek
 • Konferencja Tłumacz i tekst we współczesnym świecie – dydaktyczne aspekty przekładu, 24 kwietnia 2012, Włocławek
 • Konferencja "20th PASE Conference In Comparison Juxtapositions, Correspondences, and Differentiations in English Studies", 12-14 maja 2011, Toruń
 • Konferencja Teaching Translation and Interpreting 3, Łódź, 29 października 2011, Łodź
 • Konferencja "5th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning", 16-19 września 2010, Łódź
 • Konferencja “Teaching Translation and Interpreting 2", 24-25 kwietnia 2009, Łódź
 • Konferencja Teaching Translation and Interpreting 1”, 4 kwietnia 2008, Łódź 

Kursy doszkalające 

 • EST Training Seminar for Translation Teachers, Kraków, lipiec 2015
 • CTER - Warsztaty prawnicze dla nauczycieli przekładu, Kraków, marzec 2015
 • Warsztaty "SILCC International Summer Institute of Linguistics, Languages and Cultures in Contact and in Contrast", Zakopane, wrzesień 2009

 

KSIĄŻKI AURTORSKIE I REDAGOWANE

 • Pietrzak, P., Deckert, M. (red.) (2015) Constructing Translation Competence, Frankfurt am Main: Peter Lang.

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY

 • Pietrzak, P. (2016) “Students’ engagement in metacognitive activities as a source of feedback for the translation teacher”, Journal of Translator Education and Translation Studies, (1)1, http://www.tetsjournal.org/TETS/2016/01_01/Paper_5_1_1.pdf, str. 56-67.
 • Pietrzak, P. (2016) “The role of self-assessment in balancing the distribution of power and control in translator training”, in Bogucki, Ł., Lewandowska-Tomaszczyk, B. and Thelen, M. (red) Translation and Meaning, vol. 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 173-190.
 • Pietrzak, P. (2015) “Using Verbal Protocols for Translator Training Purposes”, w: Pietrzak, P., Deckert, M. (red.) Constructing Translation Competence, Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 211-225.
 • Pietrzak, P. (2015) “Translation competence”, w: Bogucki, Ł., Góźdź-Roszkowski, S. and P. Stalmaszczyk (red.) Ways to Translation, Łódź-Kraków: Łódź University Press & Jagiellonian University Press, str. 317-338.
 • Pietrzak, P., Bednarek, A. (2015) “Interpreting”, w: Bogucki, Ł., Góźdź-Roszkowski, S. and P. Stalmaszczyk (red.) Ways to Translation, Łódź-Kraków: Łódź University Press & Jagiellonian University Press, str. 305-316.
 • Pietrzak, P. (2015) “Stylistic aspects of English and Polish medical records. Implications for translation”, JOSTRANS - The Journal of Specialised Translation, Issue 23, str. 316-332, http://www.jostrans.org/issue23/art_pietrzak.pdf.
 • Pietrzak, P. (2014) “Towards effective feedback to translation students; Empowering through group revision and evaluation”, w: Piotrowska, M. & Tyupa, S. (red.) Challenges in Translation Pedagogy, Special Issue of Intralinea, http://www.intralinea.org/specials/article/2095
 • Pietrzak, P. (2013) “Divergent Goals: Teaching Language for General and Translation Purposes in Contrast”, w: Piątkowska, K. and Kościałkowska-Okońska, E. (red.) Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies, Second Language Learning and Teaching, Switzerland: Springer, str. 233-240.
 • Pietrzak, P. (2013) “Teaching, Training, Educating? Terminological Ambiguity in Translator Education Theory”, w: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (red.), Translation and Meaning Part 10. Maastricht: Maastricht School of Translation and Interpreting, Zuyd University of Applied Sciences, str. 245-251. 
 • Pietrzak, P., Deckert, M. (2010) “Teaching translation to evening students at the University of Łódź – a perspective on directionality”, w: Bogucki, Ł. (red.)Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices, Cambridge Scholars Publishing: Cambridge, str. 121–135.

INNE

 

 • Pietrzak, P., Deckert, M. (2015). Expanding communiation: Old Boundaries, New Frontiers – Book of Abstracts. Łódź: WUŁ.
 • Deckert, M., Kornacki, M., Pietrzak, P. and Wróblewski, J. (2015) Translation and Meaning. Book of Abstracts. Łódź: WUŁ.

 


kontakt

 

gabinet: 4.09

email: pietrzak.paulina@uni.lodz.pl