Komunikat Dyrekcji Instytutu Anglistyki dot. letniej sesji egzaminacyjnej

Władze Instytutu Anglistyki wydały oficjalny komunikat dotyczący letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021. TREŚĆ KOMUNIKATU  

Egzamin PNJA 2 MA – komunikat

Uwaga! Osoby, które powtarzają w czerwcu egzamin PNJA 2 MA prosimy o kontakt z p. mgr Małgorzatą Kurzejamcką (malgorzata.kurzejamska@uni.lodz.pl), celem zapisania się na egzamin ustny.

Zapisy na seminaria licencjackie 2021/2022

Szanowni Państwo, z uwagi na problemy techniczne zaplanowana na 10 maja rejestracja na seminaria licencjackie została anulowana. Ustalono nowy termin rejestracji, która rozpocznie się 13 maja o 20:00 a skończy 16 maja o 23:59. Opisy…

REKRUTACJA NA STUDENCKIE WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU 2021/2022 I SPOTKANIA INFORMACYJNE

REKRUTACJA NA STUDENCKIE WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU 2021/2022 I SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW FILOLOGII ANGIELSKIEJ Rekrutacja na studenckie wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku 2021/2022 rusza w systemie USOS…

„Conflicted and divided – representations of crises in theatre, film and media” – conference

Department of English Studies in Drama, Theatre and Film is proud to announce an international conference "Conflicted and divided – representations of crises in theatre, film and media", which will be held on 26-27 November 2021. For more…

Rejestracja na zajęcia elektywne – II rok st. stacj. I st.

W dniach 16-18 lutego odbędzie się rejestracja na zajęcia elektywne na II roku studiów licencjackich. Rejestracja odbędzie się przez system USOS. Rozpocznie się 16 lutego o godz. 20:00 i zakończy 18 lutego o godz. 23:59. Wszyscy studenci…

Rada Studentów Instytutu Anglistyki UŁ

Od początku 2021 roku Rada Studentów Instytutu Anglistyki działa w nowym składzie: Zuzanna Jakubowska – przewodnicząca Joanna Ignatowicz Agnieszka Jagła Miriam Kobierski Aleksandra Kwiatkowska Adam Marczak Bartłomiej Sobański Podstawowym…

Odeszła Prof. Dorota Filipczak

  Udział pracownika lub studenta wydziału w uroczystościach pogrzebowych musi wynikać z indywidualnie podjętej decyzji i możliwy jest wyłącznie przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego (obecność na zewnątrz…

Rejestracja na seminaria mgr oraz specjalizacje zawodowe

Seminarium magisterskie Rejestracja rozpocznie się 12 stycznia o godz. 20.00 i zakończy 14 stycznia o godz. 23.59. Należy zapisać się na jedno seminarium przypisane do grupy identyfikowanej nazwiskiem promotora. Seminaria kontynuować…

NEWstories – konferencja studencka

Bridges Between Reality and Fiction in 20th- and 21st-Century Literature Literature adds to reality, it does not simply describe it. It enriches the necessary competencies that daily life requires and provides; and in this respect, it irrigates…

Zarządzenie Dziekana dot. wytycznych do prowadzenia oraz odbywania zajęć zdalnych

Wprowadza się na Wydziale Filologicznym zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli akademickich oraz zasady uczestnictwa studentów Wydziału w zajęciach odbywanych w trybie zdalnym. 1. Zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez…

Rekrutacja do Rady Studentów IA – studia I stopnia

Drodzy studenci studiów licencjackich, Zachęcamy Państwa do zgłoszenia się do instytutowej Rady Studentów – ciała doradczego, które pośredniczy w wymianie opinii pomiędzy ogółem studentów naszego Instytutu a Dyrekcją IA. Czekają…

Zmiana formy zajęć – najnowsze wytyczne

Informujemy, że ze względu na decyzje władz związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, wszystkie zajęcia dla kierunku filologia angielska będą do odwołania odbywać się wyłącznie w formie zdalnej.

Informacja nt. obowiązkowych szkoleń z BHP oraz PRAWA AUTORSKIEGO

Szkolenie obowiązuje wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Łódzkim w roku akad. 2020/2021. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej: SZKOLENIE BHP SZKOLENIE "PRAWO AUTORSKIE"

Etykieta mailowa

Drodzy Studenci, Jako że tryb pracy wymusza zarówno na studentach jak i na wykładowcach ciągłą komunikację mailową, zachęcamy do zapoznania się z zasadami etykiety mailowej, którymi należy się kierować w oficjalnej korespond…

Rejestracja na proseminaria – I rok st. II stopnia – sem. zimowy 2020/21

Od 14 października g. 20.00 do 16 października g. 23.59 odbędzie się rejestracja przez system USOS na zajęcia wybieralne na I roku studiów magisterskich. Do rejestracji potrzebne są dane do logowania w systemie USOS otrzymane podczas…

Spotkania informacyjne dla studentów I roku

Zapraszamy wszystkich studentów I roku na spotkania informacyjne w trakcie których przekażemy Państwu istotne informacje dotyczące organizacji semestru zimowego i uczestnictwa w zajęciach. Spotkania odbędą się: dla studiów…

INFORMACJA DOT. ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

Szanowni Państwo, Plan zajęć dla filologii angielskiej zostanie ogłoszony na początku października. Jednak już teraz chcemy podać Państwu informacje które pozwolą przygotować się logistycznie do uczestnictwa w zajęciach. Zgodnie…

„In the Prospect of our Creation” – Online exhibition of English Studies MA students

In the past semesters, we worked on various projects; plays and other creative bits either inspired by our plays or independent. It is with great pleasure that we introduce you to our online exhibition "In the Prospect of our Creation" and invite…