Aktualności

Rejestracja elektroniczna na zajęcia - semestr zimowy 2016/2017

Stopień I, rok II 
Od 23 września od godz. 21:00 do 2 października do godz. 23:59 odbędzie się rejestracja przez system USOS na zajęcia wybieralne na II roku studiów licencjackich. Studenci realizujący specjalność anglistyczną wybierają po jednej grupie następujących zajęć:
Konwersatorium literaturoznawcze A
Konwersatorium literaturoznawcze B
Konwersatorium językoznawcze
Przedmiot orientujący A
Przedmiot orientujący B
Studenci realizujący specjalność filologia angielska z drugim językiem obcym (UWAGA: tylko poziom podstawowy) wybierają jedną grupę zajęć spośród zajęć Konwersatorium literaturoznawcze A LUB Konwersatorium literaturoznawcze B.
Opisy proponowanych zajęć znajdują się w zakładce „Opisy kursów”.
W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.

Stopień I, rok III
Zgodnie z wybranym przez Państwa seminarium licencjackim, w tym roku akademickim będą Państwo uczęszczać na zajęcia towarzyszące temu seminarium (Seminarium specjalizacyjne 1, 2 oraz Pisanie tekstów akademickich).
Zgodnie z programem studiów, realizują Państwo następującą ilość godzin przedmiotu Seminarium specjalizacyjne:
- studenci specjalności anglistycznej: 60 godzin w semestrze zimowym i 30 godzin w semestrze letnim
- studenci specjalności filologia ang. z drugim językiem obcym (poziom podstawowy): 60 godzin w semestrze zimowym
-  studenci specjalności filologia ang. z drugim językiem obcym (poziom zaawansowany) nie realizują tych zajęć
Bardzo prosimy o uwzględnienie powyższych uwag przy ustalaniu swojego planu zajęć.

Stopień II, rok I
Od 30 września od godz. 21:00 do 3 października do godz. 23:59 odbędzie się rejestracja przez system USOS na zajęcia wybieralne na I roku studiów magisterskich.
Wszyscy studenci wybierają trzy grupy przedmiotu „Proseminarium” (Są to zajęcia wprowadzające do seminarium magisterskiego, w kolejnym semestrze będą Państwo wybierać jedne z tych zajęć jako kontynuację.)
Uwaga: zajęcia w niektórych grupach odbywają się w tych samych godzinach. Prosimy przed zapisaniem się upewnić się, czy zajęcia wybranych grup nie pokrywają się czasowo.
Studenci NIE zakwalifikowani do realizacji przedmiotu „PNJA zajęcia dodatkowe” wybierają jedne zajęcia „Konwersatorium anglistyczne”. Lista osób zakwalifikowanych na przedmiot „PNJA zajęcia dodatkowe” znajduje się w zakładce „Grupy studenckie”.
Opisy proponowanych zajęć znajdują się w zakładce „Opisy kursów”.
W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.

Stopień II, rok II
Od 30 września od godz. 18:00 do 3 października do godz. 23:59 odbędzie się rejestracja przez system USOS na zajęcia wybieralne na II roku studiów magisterskich.
Studenci wybierają jedną grupę przedmiotu „Zajęcia projektowe”. Są to zajęcia wybierane na dwa semestry. Zajęcia w semestrze letnim będą kontynuacją w tych samych grupach, z możliwą zmianą prowadzącego.
Opisy proponowanych zajęć znajdują się w zakładce „Opisy kursów”.
W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.

 

powrót