Aktualności

Rejestracja na specjalizacje zawodowe, seminaria licencjackie i zajęcia projektowe

1. Dla studentów I roku I stopnia – specjalizacje zawodowe

W dniach 24-27 kwietnia 2018 odbędzie się rejestracja na bloki specjalizacji zawodowych.
Zgodnie z dokonanym wyborem, będą Państwo uczęszczać na zajęcia bloku specjalizacyjnego studiów.
Rejestracja odbędzie się przez system USOS. Rozpocznie się 24 kwietnia o godz. 18.00 i zakończy 27 kwietnia o godz. 23.59.
W ramach wyboru bloków specjalizacyjnych można wybrać blok specjalizacji translatorskiej lub nauczycielskiej. Programy nauczania bloków specjalizacyjnych znajdują się w zakładce „Programy studiów”.
W zapisach na bloki specjalizacyjne nie obowiązują limity miejsc.
Istnieje możliwość realizowania więcej niż jednego bloku specjalizacyjnego. Realizowanie dodatkowych punktów ECTS jest płatne.

2. Dla studentów II roku I stopnia – seminaria licencjackie.

W dniach 23-26 kwietnia 2018 odbędzie się rejestracja na seminaria licencjackie.
Rejestracja odbędzie się przez system USOS. Rozpocznie się 23 kwietnia o godz. 21.00 i zakończy 26 kwietnia o godz. 23.59.
W ramach wyboru seminariów licencjackich należy zapisać się na jedno seminarium przypisane do grupy identyfikowanej nazwiskiem promotora. Opisy proponowanych seminariów znajdują się w zakładce „Opisy kursów”.
W zapisach na seminaria licencjackie obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.
UWAGA:
W bloku zajęć seminaryjnych zgodnie z programem studiów, realizują Państwo następującą ilość godzin przedmiotu Seminarium specjalizacyjne:
- studenci specjalności anglistycznej: 60 godzin w semestrze zimowym i 30 godzin w semestrze letnim
- studenci specjalności filologia ang. z drugim językiem obcym (poziom podstawowy): 60 godzin w semestrze zimowym
-  studenci specjalności filologia ang. z drugim językiem obcym (poziom zaawansowany) nie realizują tych zajęć
Na zajęcia tego przedmiotu nie obowiązują zapisy. Uczęszczają Państwo na te zajęcia zgodnie z planem swojej grupy seminarium licencjackiego.
Bardzo prosimy o uwzględnienie powyższych uwag przy ustalaniu swojego planu zajęć przed rozpoczęciem przyszłego roku akademickiego.

3. Dla studentów I roku II stopnia – zajęcia projektowe

W dniach 24-27 kwietnia 2018 odbędzie się rejestracja na zajęcia projektowe, realizowane na II roku studiów II stopnia. Są to zajęcia wybierane na dwa semestry. Zajęcia w semestrze letnim będą kontynuacją w tych samych grupach, z ewentualną zmianą prowadzącego.
Opisy proponowanych zajęć znajdują się w zakładce „Opisy kursów”.
W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.
Rejestracja odbędzie się przez system USOS. Rozpocznie się 24 kwietnia o godz. 21.00 i zakończy 27 kwietnia o godz. 23.59.

Z uwagi na przepisy UŁ dotyczące ilości osób w grupach, ostatecznie zatwierdzone wyniki rejestracji zostaną podane na stronie IFA w maju 2018 r.

 

powrót