Szanowni Państwo, Studentki i Studenci Wydziału Filologicznego UŁ,
zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie swojego indywidualnego kandydowania w wyborach na przedstawicieli studentów i doktorantów w składzie naszej Rady Wydziału w kadencji rozpoczynającej się w 2020/21. Bardzo nam zależy na obecności Państwa w tej ważnej strukturze, decydującej o najważniejszych sprawach Wydziału. Zgłoszenia swojej własnej kandydatury przekazywane są drogą mailową do dn. 4 lipca 2020 do godz. 8-ej na adres: ukwss@unilodz.eu, zgodnie z zapisami komunikatu UKWSS: http://filolog.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/komunikat_ukwss_nr1.pdf (proszę o zwrócenie uwagi szczególnie na p. 2). W zgłoszeniu należy sprecyzować, że chodzi o Państwa kandydaturę do Rady Wydziału Filologicznego. Aplikować mogą osoby studiujące zarówno na I, jak i na II stopniu (również rekrutujący się na II stopień). Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się nie częściej niż w jeden z ostatnich piątków miesiąca (nie w każdym miesiącu Rada musi się zbierać); trwają średnio 2 h; rozpoczynają się zwykle o godz. 10 lub 11-ej. Studencki głos i monitorowanie przez studentów spraw podnoszonych na Radzie jest naprawdę potrzebne. Bardzo na Państwa liczę.
Prof. Joanna Jabłkowska
Dziekan Wydziału Filologicznego