W dniach 21-23 lutego 2020 odbędzie się rejestracja na zajęcia wybieralne na II roku studiów licencjackich.

Rejestracja odbędzie się przez system USOS. Rozpocznie się 21 lutego o godz. 21.00 i zakończy 23 lutego o godz. 23.59.

Studenci realizujący specjalność anglistyczną wybierają po jednej grupie następujących zajęć:

Konwersatorium literaturoznawcze

Konwersatorium językoznawcze A

Konwersatorium językoznawcze B

Przedmiot orientujący A

Przedmiot orientujący B

Studenci realizujący specjalność filologia angielska z drugim językiem obcym (UWAGA: tylko poziom podstawowy) wybierają jedną grupę zajęć spośród zajęć Konwersatorium językoznawcze A LUB Konwersatorium językoznawcze B.

Wybierane grupy identyfikowane są nazwiskiem prowadzącego. Opisy proponowanych kursów znajdują się tutaj oraz w zakładce „Opisy kursów”.

W grupach obowiązują limity miejsc. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc prosimy o zapisanie się do innej grupy.

Studenckie Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera zaprasza na spotkanie poświęcone opowiadaniu Franza Kafki „The Metamorphosis” (w tłumaczeniu angielskim) w piątek 28 lutego o 17:00 do sali 0.05. Opierać się będziemy na tłumaczeniu Willy i Edwina Muir. Spotkanie poprowadzi dr Piotr Spyra. Zachęcamy zwłaszcza osoby chcące pojawić się po raz pierwszy. Więcej informacji o Kole znaleźć można na jego stronie facebookowej i uczelnianej.

Pod poniższym linkiem znajdują się listy studentów na egzamin PNJA (CATS) dla studiów I stopnia:

CATS – 27 i 28 stycznia 2020

Dyżur dr Pauliny Pietrzak zaplanowany na środę 22 stycznia został odwołany.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA

W dniach 20-22 stycznia 2020 r. odbędzie się rejestracja przez system USOS na specjalności na studiach I stopnia.

Rejestracja rozpocznie się 20 stycznia o godz. 21.00 i zakończy 22 stycznia o godz. 23.59.

Każdy student wybiera jedną ze specjalności:

– specjalność nauczycielska (przy zapisie wybieramy przedmiot „Podstawy psychologii dla nauczycieli”)

– specjalność translatorska (przy zapisie wybieramy przedmiot „Teoria przekładu”)

– specjalność drugi język obcy: jako kontynuacja języka, z którego zajęcia realizują Państwo od pierwszego semestru studiów (przy zapisie wybieramy przedmiot „Praktyczna nauka drugiego języka obcego”, zapisując się na ten sam język, którego uczą się Państwo obecnie)

Opisy specjalności znajdują się na stronie IA w zakładce „Studenci/Opisy kursów”. Zajęcia specjalności rozpoczną się od trzeciego semestru studiów.

UWAGA: Uczestnictwo w zajęciach specjalności tłumaczeniowej wymaga biegłej znajomości języka polskiego.

NB: Możliwe jest wybranie dwóch specjalności i realizacja obu jednocześnie. Jako że wiąże się to ze zdobyciem liczby punktów ECTS przekraczającej limit dla studiów licencjackich, UŁ pobiera opłatę za uczestniczenie w dodatkowej specjalności. Opłata jest jednorazowa za wszystkie semestry zajęć specjalności i wynosi 400 zł.

Ponieważ w przypadku specjalności z drugim językiem obcym wymagana jest kontynuacja nauki języka, niemożliwe jest realizowanie jest dwóch specjalności z różnymi językami.

System umożliwia zapisanie się tylko na jedną specjalność w czasie rejestracji automatycznej.

Osoby, które chciałyby zapisać się na dodatkową specjalizację proszone są o złożenie w tej sprawie podania do z-cy dyrektora IA, dra hab. Tomasza Dobrogoszcza, w terminie do 31 stycznia 2020 (podanie można zostawić w sekretariacie IA).

Informujemy, że w dniu 21.01 (wtorek) zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zajęcia filologii angielskiej odbywać się będą według planu poniedziałkowego. Nie dotyczy to jednak zajęć PNJO (Praktycznej Nauki Drugiego Języka Obcego), które odbędą się według planu wtorkowego. W razie nałożenia się na siebie zajęć anglistycznych i PNJO prosimy o zgłoszenie tego faktu prowadzącym na anglistyce. Zostaną wtedy Państwo zwolnieni z zajęć anglistycznych (tak więc zajęcia PNJO mają pierwszeństwo), chyba że możliwe będzie alternatywne rozwiązanie polegające na jednorazowym uczestnictwie w zajęciach innej grupy swojego prowadzącego.

Następujące zajęcia odbędą się w innych salach niż zwykle:

PNJA I BA gr7 (mgr K. Marzec) – w sali 0.06 (13:30)
Pisanie II BA gr4 (dr A. Handley) – w sali 0.15 (11:45)
PNJA III BA gr2 (mgr J. Wróblewski) – w sali -25 (11:45)
PNJA II BA gr5 (dr M. Hołda) – w sali 1.52 (11:45)

Ponadto zajęcia dr. Michała Kornackiego dla III roku oraz zajęcia dr Moniki Sarul dla I roku nie odbędą się w dniu 21.01.

Osoby, które mają we wtorki zajęcia wf które kolidują im z zajęciami na anglistyce mogą zgłosić się do sekretariatu IA w poniedziałek 20.01 w godzinach 10-14 po odbiór zwolnienia z zajęć wf (o ile niemożliwa będzie zmiana grupy wf). Gdyby ktoś jednak musiał uczestniczyć tego dnia w zajęciach wf a te miałyby kolidować z zajęciami na anglistyce i nie dało się zmienić grupy zajęciowej to prosimy powiadomić o tym prowadzących na anglistyce; zostali oni poproszeni o usprawiedliwienie takiej nieobecności.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce nową witrynę Instytutu Anglistyki UŁ. Aby zoptymalizować jej działanie oraz funkcjonalność prosimy o przesyłanie opinii oraz sugestii poprzez formularz kontaktowy.

Dziękujemy,

Sekretariat IA

Zgodnie z rozporządzeniem Dziekana Wydziału Filologicznego dotyczącym odpracowywania zajęć w roku akademickim 2019/2020, decyzją Dyrekcji IA, ustala się następujący harmonogram odrabiania zajęć: we wtorek 21 stycznia 2020 będzie realizowany poniedziałkowy plan zajęć, zatem zajęcia wtorkowe zakończą się 14 stycznia 2020.

13th International Conference on Native and Non-native Accents of English

Accents 2019 Łódź, 12 – 14 Dec 2019

Accents Across Contexts

‘Accents’ is an annual conference organized by the Department of English Language and Applied Linguistics at University of Łódź, Poland. It brings together researchers and teachers interested in native and non-native accents of English, approached from a variety of theoretical and/or practical perspectives. The key issues discussed each year include individual accent characteristics, the dynamism of accent usage, accent in teaching and learning, the methods and tools for accent studies as well as pronunciation instruction. The leitmotif of Accents 2019 revolves around different contexts for the use of specific pronunciation features in spoken discourse in naturalistic and instructed settings.

http://filolog.uni.lodz.pl/accents/