Dodatkowy dyżur dra hab. Tomasza Dobrogoszcza w sesji poprawkowej został wyznaczony na piątek 21 lutego w godz. 10.30-11.30 w gab. 4.22.