Dyrektorzy Instytutu Anglistyki

1973-1981 Witold Ostrowski
1981-1984 Irena Janicka-Świderska
1984-1990 Agnieszka Salska
1990-1993 Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
1993-1996 Maria Edelson
1996-1999 Jadwiga Uchman
1999-2002 Jadwiga Maszewska
2002-2008 Piotr Stalmaszczyk
2008-2012 Ewa Waniek-Klimczak
2012 - Łukasz Bogucki