Uwaga! Osoby, które powtarzają w czerwcu egzamin PNJA 2 MA prosimy o kontakt z p. mgr Małgorzatą Kurzejamcką (malgorzata.kurzejamska@uni.lodz.pl), celem zapisania się na egzamin ustny.