Informujemy, że od roku akademickiego 2021/2022 podczas egzaminów dyplomowych studenci odpowiadają na pytania z zakresu całych studiów. Na egzaminie każdy student otrzymuje 3 pytania – jedno od promotora, jedno od recenzenta i jedno (losowane) z listy. Powstała osobna lista pytań z zakresu językoznawstwa oraz literaturo- i kulturoznawstwa (zestaw zależy od wybranej tematyki seminarium i pracy dyplomowej). Podczas egzaminu student losuje 2 pytania z listy i wybiera pytanie na które decyduje się odpowiadać (decyzji nie można zmienić, pytań nie można wymieniać). Pytania obejmują wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych. Odpowiedź na pytanie powinna zająć studentowi od 5 do 10 minut. Pytania są otwarte i mają na celu wykazanie ile student nauczył się w toku całych studiów, więc komisja ma prawo oczekiwać dużej swobody w omawianiu przedstawianych zagadnień, zwłaszcza podczas egzaminu magisterskiego. Listę pytań znaleźć można tutaj.