Grupy studenckie / opiekunowie

OPIEKUNOWIE

I stopień:
1 rok - mgr Krzysztof Lewoc
2 rok - Ryszard Rasiński
3 rok - prowadzący seminaria licencjackie II stopień:

II stopień:
1 rok - dr Tomasz Fisiak
2 rok - promotorzy

Zmiany grup - instrukcja

 

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) - semestr zimowy 2017/2018

I rok

I rok - PNJA

I rok - Łacina

II rok PNJA

II rok + specjalizacje: metodyczna / translatorska

 

Lingwistyka dla biznesu

I rok

II rok

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) - semestr letni 2017/2018

I rok - PNJA - nowy podział

I rok - specjalizacje

Metodyczna (dwa podziały)
- Praktyka pedagogiczna śródroczna
- Pozostałe przedmioty bloku metodycznego
Translatorska
Kultura i kształcenie językowe