Grupy studenckie / opiekunowie

OPIEKUNOWIE

I stopień:
1 rok - Anna Gralińska
2 rok - Ryszard Rasiński
3 rok - prowadzący seminaria licencjackie II stopień:

II stopień:
1 rok - Małgorzata Myk
2 rok - promotorzy

 

 

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) - semestr zimowy 2016/2017

I rok

I rok - PNJA

I rok - Łacina

II rok PNJA - nowy podział grup semestru 4 (grupy 2,3,7)

II rok + specjalizacje: metodyczna / translatorska

 

Lingwistyka dla biznesu I rok - grupy francuskie

II rok

Grupa 1 -specjalność anglistyczna, studenci z nazwiskami od litery A do litery L włącznie
Grupa 2 -specjalność anglistyczna, studenci z nazwiskami od litery Ł do litery Z
Grupa 3 -specjalność: anglistyka z jęz. francuskim (wszyscy studenci) oraz studenci specjalności anglistyka: z językiem hiszpańskim (studenci z nazwiskami od litery A do litery H włącznie)
Grupa 4 - specjalność: anglistyka z jęz. hiszpańskim (studenci z nazwiskami od litery J do litery Z)
Grupa 5 - specjalność: anglistyka z jęz. niemieckim (wszyscy studenci)
 

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) - semestr zimowy 2016/2017

I rok - PNJA + Pisanie tekstów akademickich

I rok - specjalizacje

Metodyczna (dwa podziały)
- Praktyka pedagogiczna śródroczna
- Pozostałe przedmioty bloku metodycznego
Translatorska
Kultura i kształcenie językowe