Szanowni Państwo,

zgodnie z wczorajszym (24.11.21) zarządzeniem Dziekana Wydziału Filologicznego, od poniedziałku 29 listopada przechodzimy na zdalne nauczanie. Zdecydowaliśmy, że w tej formie będą odbywać się wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku filologia angielska.

Prowadzący zajęcia mogą jednak organizować testy w budynku Wydziału. Testy mogą odbywać się w porze zajęć tylko w sytuacji, kiedy przez testem i po teście nie ma innych zajęć online. Jeśli zorganizowanie testu w porze zajęć jest niemożliwe, testy będą organizowane w soboty, w godzinach 10-15, w terminach ustalonych przez wykładowców, co jest jedyną opcją gwarantującą Państwu możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach online.