Dyrektor Instytutu Anglistyki:

dr hab. prof. UŁ

Tomasz Dobrogoszcz

Zastępca Dyrektora Instytutu Anglistyki:

dr hab. prof. UŁ

Anna Cichosz

Zastępca Dyrektora Instytutu Anglistyki: