Studia Podyplomowe Kwalifikujące do Nauczania Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Celem 3-semestralnych Studiów Podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych określonych w rozporządzeniu MENiS z 12 marca 2009 r. oraz rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Więcej informacji o studiach podyplomowych: http://filolog.uni.lodz.pl/teacher/

 

PSTS (Podyplomowe Studia Tłumaczeń Specjalistycznych)

Roczne studia skierowane do osób zainteresowanych pisemnym i ustnym tłumaczeniem specjalistycznym oraz przysięgłym.
Zajęcia odbywające się w formie ośmiu zjazdów z elementami pracy zdalnej wyposażą studentów w podstawową wiedzę z zakresu tłumaczenia specjalistycznego (prawniczego, gospodarczo-handlowego, technicznego oraz medycznych), prawoznawstwa, ekonomii, a także właściwości polskiego i angielskiego dyskursu specjalistycznego (m.in. prawniczego i ekonomicznego).

Więcej informacji
Kwestionariusz osobowy